Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CERTOLIZUMAB PEGOL

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CERTOLIZUMAB PEGOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL Injectie
L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL INJ Injectie
L04AB05 CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


CERTOLIZUMAB PEGOL

Aantal meldingen 69
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
12
(17%)
56
(81%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
aandoening neusslijmvlies : 1
bloedneus : 1
eosinofiele pneumonie : 1
falen van de ademhaling : 1
kortademigheid : 1
longontsteking : 1
neusverstopping : 1
orthopnoea : 1
piepen : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
eosinofilie : 1
Bloedvaten : 3
opvlieger : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Huid- en onderhuid : 26
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 2
droge huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 3
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 2
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 2
nagelgroei abnormaal : 1
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 3
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
gordelroos : 1
Intoxicaties en letsels : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
Lever en galwegen : 1
auto-immuunhepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 19
braken : 1
buikpijn : 1
diarree : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 5
opgezette buik : 2
slikken pijnlijk : 1
tandvlees bloeding : 2
Neoplasmata : 4
B-cellymfoom : 1
melanocytische naevus : 1
neonataal neuroblastoom : 1
overgangscelcarcinoom : 1
Oog : 6
droog oog : 2
dysfunctie van klieren van Meibom : 1
gezichtsvelduitval : 1
oogzwelling : 1
traanproductie verhoogd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorpijn : 1
Psychisch : 6
angst : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 3
stemming veranderd : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
peesafwijking : 1
pijn in de zij : 1
reumatoïde artritis : 1
reumatoïde knobbel : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloed in urine : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 2
injectieplaatsverkleuring : 1
jeuk op de injectieplaats : 2
koude rillingen : 1
malaise : 4
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 3
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
abnormale gewichtstoename : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
premenstruele pijn : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 21
duizeligheid : 5
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 8
migraine : 2
multipele sclerose : 1
myelitis transversa : 2
tintelingen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
premature baby : 1
premature bevalling : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CERTOLIZUMAB PEGOL

Aantal meldingen 73.806
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
54.494
(74%)
16.224
(22%)
3.088
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
30
(0%)
52.122
(71%)
1.293
(2%)
19.985
(27%)
376
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.734
Bloed- en lymfestelsel : 899
Bloedvaten : 1.709
Chirurgische en medische verrichtingen : 6.687
Congenitale en genetische afwijkingen : 182
Endocrien syteem : 153
Hart : 1.403
Huid- en onderhuid : 10.186
Immuunsysteem : 2.072
Infecties en parasitaire aandoeningen : 18.672
Intoxicaties en letsels : 15.587
Lever en galwegen : 638
Maag-darmstelsel : 10.998
Neoplasmata : 2.106
Nier en urinewegen : 1.180
Oog : 1.604
Oor en evenwichtsorgaan : 503
Product aanlegenheden : 2.891
Psychisch : 2.472
Sociale omstandigheden : 1.089
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12.754
Testuitslagen en onderzoeken : 4.561
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 31.427
Voeding en stofwisseling : 1.289
Voortplantingsstelsel en borsten : 691
Zenuwstelsel : 6.802
Zwangerschap en perinatale periode : 1.547
Vergelijkbare geneesmiddelen