Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CIPROFLOXACINE

Infusievloeistof, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CIPROFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA02 CIPROFLOXACINE Infusievloeistof, Tablet
J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank (suspensie)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluorochinolones and stomatitis 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


CIPROFLOXACINE

Aantal meldingen 1.163
Ernstig 226
Geslacht
Man
Vrouw
609
(52%)
554
(48%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 59
beklemming keel : 1
bloedneus : 7
diafragma-aandoening : 1
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 3
hyperventilatie : 2
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 28
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 1
orofaryngeale pijn : 2
pleurale effusie : 1
snelle ademhaling : 1
stemstoornis : 5
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 24
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 7
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 3
febriele neutropenie : 1
miltvergroting : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 30
aderontsteking : 2
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 6
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 2
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 4
verkleurde ader : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 51
aandoening hartklep : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 2
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 31
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartspieraandoening : 1
kransslagaderdissectie : 1
onregelmatige hartslag : 5
snel hartritme : 3
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 217
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 8
blaar : 6
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 2
brandend gevoel van de huid : 3
dermatitis psoriasiformis : 1
dermatomyositis : 1
droge huid : 2
eczeem : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 11
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
Gevoelige huid : 1
haaruitval : 12
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidirritatie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 2
huiduitslag : 33
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 4
huiduitslag met blaasjes : 3
huidverkleuring : 2
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 25
jeukende huiduitslag : 10
nachtzweten : 1
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 16
papel : 1
pijn aan de huid : 1
puntbloedingen : 4
reactie op zonlicht : 9
rode huiduitslag : 6
rode man syndroom : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 10
Stevens-Johnson-syndroom : 2
subcutane bloeding : 1
urticaria papels : 1
vervellen : 6
vlekkerige huiduitslag : 2
zweer : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 16
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 5
overgevoeligheid : 5
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
genitale candidiasis : 1
infectie : 1
neus-keelontsteking : 3
orale candida infectie : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 4
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 69
epicondylitis : 2
handbreuk : 1
huidwond : 1
ledemaatletsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
peesletsel : 4
repetitief verstuikingsletsel : 1
ribfractuur : 1
ruptuur pees : 52
spierscheur : 3
spierverrekking : 1
verbranding : 1
Lever en galwegen : 29
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 6
geelzucht : 8
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 3
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 3
icterus van het oog : 1
leverfalen : 3
leverweefselversterf : 2
Maag-darmstelsel : 283
aandoening maag-darmstelsel : 3
acute onsteking alvleesklier : 3
alvleesklierontsteking : 3
anale pruritus : 3
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 1
braakneiging : 4
braken : 20
buikklachten : 9
buikpijn : 21
caries tanden : 2
diarree : 31
droge mond : 3
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 5
kloofje anus (anale fissuur) : 3
kramp van de slokdarm : 1
lipbloeding : 1
lipzwelling : 2
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 2
maag-darmstelsel irritatie : 1
maagklachten : 6
misselijkheid : 66
obstipatie, verstopping : 14
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 5
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 7
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 5
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 3
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 4
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 2
tongoedeem : 1
tongontsteking : 2
Tongue discomfort : 1
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 7
uitbraken van medicatie : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 8
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 6
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 42
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 9
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 2
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 5
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 15
uretrale afscheiding : 1
urogenitale bloeduitstorting : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 42
accomodatiestoornis ooglens : 1
dubbelzien : 3
Dyschromatopsia : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 12
iris transilluminatiedefect : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
pupil vernauwing : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 11
Oor en evenwichtsorgaan : 35
doofheid : 1
doofheid bilateraal : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 15
overgevoeligheid voor geluid : 3
slechthorendheid : 11
Psychisch : 243
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 7
agressie : 2
angst : 26
anhedonie : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 6
depressieve stemming : 20
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 1
geagiteerde depressie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 5
hallucinaties : 22
ijlen : 2
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 8
onrust : 10
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 6
paniekreactie : 2
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 11
rusteloosheid : 5
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 26
spanning : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 2
stotteren : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 23
waandenkbeelden : 4
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 13
zelfmoordpoging : 5
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 402
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artritis reactief : 1
bindweefselaandoening : 1
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
botpijn : 2
chondropathie : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 4
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 59
gewrichtsstijfheid : 3
gewrichtszwelling : 7
hielpijn (fasciïtis plantaris) : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 2
mobiliteit verminderd : 1
pees pijn : 34
peesafwijking : 8
peesongemak : 5
peesontsteking : 141
pijn in arm of been : 17
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 5
skeletspierstelsel borstpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 4
spieraandoening : 2
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 57
spierspasmen : 15
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 10
tenosynovitis : 2
tussenwervelschijf protrusie : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 52
afwijkend ECG (QT verlengd) : 6
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 4
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 5
hartfrequentie verlaagd : 2
hoofdcircumferentie abnormaal : 1
INR verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 8
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 2
myoglobine urine : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 207
aangezichtspijn : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 36
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 2
het koud hebben : 5
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
injectieplaatsrash : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 12
koude rillingen : 8
lichaamszwakte : 5
loopstoornis : 4
malaise : 20
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 13
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 9
perifere zwelling : 6
pijn : 4
pijn in de borstkas : 6
roodheid op de injectieplaats : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 36
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 26
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 15
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
aandoening van vulva : 1
balzakzwelling : 1
borstpijn : 1
genitale uitslag : 1
Intermenstrual bleeding : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
testistorsie : 1
Zenuwstelsel : 304
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsdrang (choreoathetose) : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 5
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 7
duizeligheid : 48
dyskinesie : 3
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 10
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 9
gedeeltelijke verlamming : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 3
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 51
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 1
minder smaak : 1
motorische ontwikkeling achterstand : 1
myasthenia gravis : 1
neurologisch symptoom : 2
niet kunnen ruiken : 2
overactiviteit : 4
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 3
peroneale zenuwverlamming : 1
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 4
presyncope : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 8
Smaakstoornis : 5
smaakverlies : 8
spierspasmen : 4
spierverslapping : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tintelingen : 28
toeval (convulsie) : 6
trilling/beving (tremor) : 15
verandering reukvermogen : 7
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 8
verstoorde smaak : 11
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
normale pasgeborene : 1
zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CIPROFLOXACINE

Aantal meldingen 115.519
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
65.437
(57%)
45.958
(40%)
4.124
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.011
(2%)
34.342
(30%)
44.959
(39%)
32.210
(28%)
1.997
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.375
Bloed- en lymfestelsel : 3.406
Bloedvaten : 4.039
Chirurgische en medische verrichtingen : 382
Congenitale en genetische afwijkingen : 198
Endocrien syteem : 194
Hart : 3.405
Huid- en onderhuid : 47.516
Immuunsysteem : 7.374
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.179
Intoxicaties en letsels : 5.434
Lever en galwegen : 2.510
Maag-darmstelsel : 20.690
Neoplasmata : 198
Nier en urinewegen : 4.019
Oog : 4.184
Oor en evenwichtsorgaan : 2.028
Product aanlegenheden : 333
Psychisch : 7.810
Sociale omstandigheden : 1.093
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13.660
Testuitslagen en onderzoeken : 5.676
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.018
Voeding en stofwisseling : 2.295
Voortplantingsstelsel en borsten : 709
Zenuwstelsel : 16.929
Zwangerschap en perinatale periode : 215
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
2 J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet
3 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
4 J01MA06 NORFLOXACINE Tablet
5 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA12 LEVOFLOXACINE Infusievloeistof, Omhulde tablet
7 J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
8 J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infusievloeistof
9 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
10 J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Infusievloeistof
11 J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infusievloeistof