Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

CIQORIN (CICLOSPORINE)

Capsule, zacht

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CIQORIN (CICLOSPORINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AD01 CICLOSPORINE Capsule, Infuus
L04AD01 CICLOSPORINE Overige toedieningsvormen
L04AD01 CIQORIN (CICLOSPORINE) Capsule
L04AD01 NEORAL (CICLOSPORINE) Capsule, Drank
L04AD01 SANDIMMUNE (CICLOSPORINE) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcar J.J. Virale myocarditis met fatale afloop tijdens gebruik van ciclosporine GeBu 2000 34(6):72
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ciclosporin and posterior reversible encephalopathy syndrome 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


CICLOSPORINE

Aantal meldingen 164
Ernstig 38
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
71
(43%)
92
(56%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
bloedneus : 2
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 6
lipoïdpneumonie : 1
orofaryngeale pijn : 1
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 6
Bloedarmoede : 2
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
spontaan hematoom : 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 13
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
overmatig blozen : 2
verhoogde bloeddruk : 7
Endocrien syteem : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 6
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hart- en longfalen : 1
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 1
ontsteking hartzakje : 1
ontsteking van de hartspier : 1
Huid- en onderhuid : 39
acne : 1
brandend gevoel van de huid : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 6
huidgeur afwijkend : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 3
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 7
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 2
Immuunsysteem : 1
immuunsysteemaandoening : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
Escherichia-infectie : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie bij verminderde weerstand : 1
longontsteking : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ooginfectie : 1
tuberculose : 2
Intoxicaties en letsels : 3
kneuzing : 1
periorbitale bloeding : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 27
abnormale ontlasting : 1
alvleesklierontsteking : 2
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 3
diarree : 3
groei van het tandvlees : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 1
regurgitatie : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 6
Burkitt lymfoom : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 3
non-Hodgkin-lymfoom : 2
Nier en urinewegen : 11
Acute kidney injury : 1
hypertonie blaas : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 6
vaak plassen : 2
Oog : 6
blindheid : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogbloeding : 1
staar : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
ototoxiciteit : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
productverpakking kwestie : 1
Psychisch : 6
angst : 1
Apathisch : 1
nachtmerrie : 1
verwarde toestand : 2
voortijdige ejaculatie : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 4
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
spierhypertrofie : 1
spierontsteking : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 3
spierzwakte : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 15
bacterietest positief : 1
centraal veneuze druk verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verhoogd : 1
INR verlaagd : 2
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 1
Liver function test increased : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
ureumspiegel bloed verhoogd : 2
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
verminderde nierfunctie (klaring) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 41
Adverse food reaction : 1
cyste : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
hyperplasie : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 2
malaise : 4
oedeem : 2
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 4
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling (granuloom) : 1
Voeding en stofwisseling : 10
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
aandoening van vulva : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 41
aandachtstoornis : 1
ataxie : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 1
cerebellair syndroom : 1
duizeligheid : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
hoofdpijn : 7
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 2
slaperigheid : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 8
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CICLOSPORINE

Aantal meldingen 52.710
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
27.248
(52%)
21.467
(41%)
3.995
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
267
(1%)
25.994
(49%)
8.422
(16%)
16.919
(32%)
1.108
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.530
Bloed- en lymfestelsel : 3.529
Bloedvaten : 2.908
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.076
Congenitale en genetische afwijkingen : 245
Endocrien syteem : 226
Hart : 1.618
Huid- en onderhuid : 4.948
Immuunsysteem : 4.030
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9.775
Intoxicaties en letsels : 8.246
Lever en galwegen : 1.760
Maag-darmstelsel : 5.848
Neoplasmata : 4.022
Nier en urinewegen : 6.015
Oog : 10.613
Oor en evenwichtsorgaan : 450
Product aanlegenheden : 1.458
Psychisch : 1.662
Sociale omstandigheden : 117
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.917
Testuitslagen en onderzoeken : 6.264
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.370
Voeding en stofwisseling : 2.149
Voortplantingsstelsel en borsten : 392
Zenuwstelsel : 6.754
Zwangerschap en perinatale periode : 450
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AD02 ADPORT (TACROLIMUS) Capsule
2 L04AD02 ADVAGRAF (TACROLIMUS) Capsule met gereguleerde afgifte
3 L04AD02 ENVARSUS (TACROLIMUS) Tablet met gereguleerde afgifte
4 L04AD02 MODIGRAF (TACROLIMUS) Zakje (granulaat)
5 L04AD02 PROGRAFT (TACROLIMUS) Capsule, Oplossing voor infuus
6 L04AD02 TACNI (TACROLIMUS) Capsule
7 L04AD02 TACROLIMUS Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Drank (suspensie), Infuus, Zetpil