Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LOSARTAN MET DIURETICA

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in LOSARTAN MET DIURETICA behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


LOSARTAN MET DIURETICA

Aantal meldingen 180
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
81
(45%)
99
(55%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 33
Faryngeale zwelling : 2
gevoel te stikken : 1
hoesten : 16
kortademigheid : 4
longfibrose : 1
loopneus : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeale pijn : 2
pleurale effusie : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 3
Bloed- en lymfestelsel : 2
Bloedarmoede : 2
Bloedvaten : 9
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeduitstorting : 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 1
hypertensieve crisis : 1
lage bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 12
hartkloppingen : 8
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 54
abnormale verhoorning van de huid : 1
afsterven huid : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 7
blaar : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 4
haaruitval : 4
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 6
huidverkleuring : 2
Jeuk : 4
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 4
overmatige verhoorning van de huid : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 5
roodheid : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
verandering haarkleur : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
kruisgevoeligheidsreactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
longontsteking : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
speekselklierontsteking : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 1
kneuzing : 1
Maag-darmstelsel : 38
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
braken : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 2
diarree : 7
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
kramp van de slokdarm : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 6
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
orale lichen planus : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 3
basaalcelcarcinoom : 1
huidkanker : 1
lipneoplasma maligne niet-gespecificeerd stadium : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
blaaspijn : 1
nachtelijke urinelozing : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 12
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
oogirritatie : 1
oogzwelling : 1
staar : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 5
oorsuizen : 5
Product aanlegenheden : 3
product substitutieaangelegenheid : 3
Psychisch : 35
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
angst : 2
angststoornis : 1
Apathisch : 1
depressieve stemming : 4
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 2
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 2
spanning : 1
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 40
botpijn : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 12
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 1
peesontsteking : 3
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 9
spierspasmen : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 19
bloed natrium verhoogd : 2
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 2
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
natrium bloed verlaagd : 1
totale longcapaciteit verlaagd : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 71
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
oedeem : 2
ontsteking : 1
onverwacht effect : 25
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 6
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 12
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 8
jicht : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstvergroting : 1
impotentie : 6
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 36
aandachtstoornis : 2
comatoestand als gevolg van ernstig hersenletsel : 1
duizeligheid : 13
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 7
migraine met voortekenen (aura) : 1
myasthenia gravis : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LOSARTAN MET DIURETICA

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen