Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DEPO-PROVERA (MEDROXYPROGESTERON)

Suspensie voor injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DEPO-PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03AC06 DEPO-PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) Suspensie voor injectie
G03AC06 MEGESTRON (MEDROXYPROGESTERON) Injectie
G03AC06 SAYANA (MEDROXYPROGESTERON) Injectie
G03AC06 SAYANA PRESS (MEDROXYPROGESTERON) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Parenteral medroxyprogesteron and injection site necrosis and atrophy 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-5-2021.


MEDROXYPROGESTERON

Aantal meldingen 145
Ernstig 24
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
145
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
geeuwen : 1
hoesten : 1
longembolie : 1
niezen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 4
lymfeknooppijn : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
trombose : 1
trombose ader : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 43
acne : 6
afsterven huid : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 2
galbulten : 4
haaruitval : 4
huiduitslag : 5
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 4
overmatig zweten : 2
overmatige afscheiding van talg : 3
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 1
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 4
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
abces op de injectie plaats : 3
gelokaliseerde infectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
vaginale infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 3
heupbreuk : 1
thermale brandwonden van het oog : 1
vulvovaginaal letsel : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 13
braken : 2
buikpijn : 2
diarree : 1
misselijkheid : 3
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 3
borstkanker : 1
gezwel : 1
meningioom benigne : 1
Oog : 4
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ontsteking oogleden : 1
Product aanlegenheden : 2
Drug delivery system malfunction : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 31
achtervolgingswaan : 1
agressie : 1
angst : 3
burn-out-syndroom : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 5
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
het uitblijven van een orgasme : 1
libidoverlies : 1
paniekaanval : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
stemming veranderd : 3
stemmingswisselingen : 2
verminderd libido : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botpijn : 1
gewrichtspijn : 4
osteoporotische fractuur : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 14
gewicht verhoogd : 11
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 54
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 2
Complication associated with device : 1
embolia cutis medicamentosa : 1
geneesmiddelinteractie : 3
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
koorts : 1
litteken op injectieplaats : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 5
reactie op de injectieplaats : 2
vermoeidheid : 7
weefselschade op injectieplaats : 15
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 25
borstaandoening : 1
borstpijn : 3
borstvergroting : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
Intermenstrual bleeding : 6
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 1
polymenorroe : 1
vaginale bloeding : 5
vaginale droogheid : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 20
duizeligheid : 3
epilepsie : 2
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 7
migraine : 3
presyncope : 1
slaperigheid : 1
toeval (convulsie) : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 4
onbedoelde zwangerschap : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MEDROXYPROGESTERON

Aantal meldingen 43.567
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
42.171
(97%)
417
(1%)
979
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
778
(2%)
36.072
(83%)
1.311
(3%)
4.501
(10%)
905
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.418
Bloed- en lymfestelsel : 323
Bloedvaten : 1.986
Chirurgische en medische verrichtingen : 387
Congenitale en genetische afwijkingen : 292
Endocrien syteem : 240
Hart : 759
Huid- en onderhuid : 3.780
Immuunsysteem : 888
Infecties en parasitaire aandoeningen : 982
Intoxicaties en letsels : 1.928
Lever en galwegen : 319
Maag-darmstelsel : 2.459
Neoplasmata : 20.996
Nier en urinewegen : 270
Oog : 651
Oor en evenwichtsorgaan : 169
Product aanlegenheden : 281
Psychisch : 2.670
Sociale omstandigheden : 159
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.141
Testuitslagen en onderzoeken : 2.919
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.232
Voeding en stofwisseling : 575
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.195
Zenuwstelsel : 4.596
Zwangerschap en perinatale periode : 2.152
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03AC02 EXLUTON () Tablet
2 G03AC03 LEVONORGESTREL Overige toedieningsvormen
3 G03AC08 IMPLANON (ETONOGESTREL) Implantaat
4 G03AC08 IMPLANON NXT (ETONOGESTREL) Implantaat
5 G03AC09 CERAZETTE (DESOGESTREL) Omhulde tablet
6 G03AC09 DELAMONIE (DESOGESTREL) Omhulde tablet
7 G03AC09 DESOGESTREL Omhulde tablet
8 G03AC09 SOLGEST (DESOGESTREL) Omhulde tablet
9 G03AC09 ZARELLE (DESOGESTREL) Omhulde tablet