Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DEXAMETHASON

Capsule, Drank, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in DEXAMETHASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB02 DEXAMETHASON Capsule, Drank, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet
H02AB02 ORADEXON (DEXAMETHASON) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Dexamethasone infusion and genital tingling/pruritus 2021 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


DEXAMETHASON

Aantal meldingen 288
Ernstig 54
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
124
(43%)
163
(57%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 51
bloedneus : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
gevoel te stikken : 1
hik : 27
hoesten : 2
hyperventilatie : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 10
productieve hoest : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 3
Bloedvaten : 12
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
trombose : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 2
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 5
Addison, ziekte van : 1
stoornis functie bijnier : 2
syndroom van Cushing : 2
Hart : 14
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 2
trage regelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 62
acne : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dunne huid : 4
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 6
huid warm : 2
huidaandoening : 2
huidbloeding : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 5
nachtzweten : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 11
periorale dermatitis : 1
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 9
toename huidpigment : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
bronchopulmonaire aspergillose : 1
gordelroos : 1
huidinfectie door schimmels : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
pustuleuze rash : 2
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
Intoxicaties en letsels : 6
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 1
productafleveringsfout : 1
ruptuur pees : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 2
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 62
alvleesklierontsteking : 1
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
boeren : 2
braken : 2
buikbloeding : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 1
darm-perforatie : 2
diarree : 2
droge mond : 5
gezwollen tong : 2
Hyperesthesie tanden : 1
kramp van de slokdarm : 1
maag verwijding : 1
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 1
maagperforatie : 1
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 2
slokdarm ongemak : 1
tandglazuurafwijking : 1
tandpijn : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 1
mediastinaalneoplasma maligne : 1
Nier en urinewegen : 7
blaasklachten : 1
Chronic kidney disease : 1
nierfalen : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 3
Oog : 15
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
kortdurend gezichtsverlies : 1
oogirritatie : 1
Pseudomyopia : 1
staar : 3
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 8
draaiduizeligheid : 1
oorongemak : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 4
trommelvliesperforatie : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 109
abnormaal gedrag : 2
agressie : 4
angst : 5
dagdromen : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 5
Disorganised speech : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 3
ernstige depressie : 1
gokverslaving : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 5
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
initiële insomnia : 1
manie : 6
obsessieve gedachten : 1
onrust : 4
ontremming : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 3
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 9
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 26
spanning : 1
stemmingswisselingen : 4
uitgelaten stemming : 2
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 35
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botpijn : 1
gewrichtspijn : 4
gewrichtsstijfheid : 1
Myopathie : 2
nekpijn : 1
osteitis : 1
pijn in kaak : 2
rugpijn : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 8
spierspasmen : 3
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 32
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 1
bloedtest abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 3
glucocorticoïden verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 4
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
lichaamstemperatuur verlaagd : 3
verhoogde oogboldruk : 2
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 102
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 5
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 7
het koud hebben : 1
huilen : 1
injectieplaatswarmte : 3
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 3
koude rillingen : 3
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 5
malaise : 4
niet lekker voelen : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 2
vermoeidheid : 12
verslechtering van de aandoening : 2
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 25
diabetes mellitus : 3
herverdeling van vet : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 5
hyperglykemisch hyperosmolair niet-ketotisch syndroom : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 2
type 1 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 4
vocht vasthouden : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
aandoening van vulva : 1
borstvergroting : 1
branderig gevoel in de genitaliën : 2
genitale paresthesie : 1
impotentie : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
tepelaandoening : 1
tepelpijn : 1
toegenomen erectie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 103
allodynie : 1
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 1
Brain fog : 1
coma : 1
coma door hoog glucose gehalte bij diabetes mellitus : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 13
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 2
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
geheugenverlies : 1
gevoelsverlies : 1
hoofdpijn : 14
Hyperresponsief voor stimuli : 1
leuko-encefalopathie : 2
migraine : 2
minder smaak : 1
Motorische disfunctie : 2
myasthenia gravis : 2
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Ophthalmic migraine : 1
overactiviteit : 6
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
Sensory overload : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 3
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 7
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DEXAMETHASON

Aantal meldingen 103.866
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
45.519
(44%)
49.773
(48%)
8.574
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.028
(1%)
37.892
(36%)
34.830
(34%)
27.641
(27%)
2.475
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 13.150
Bloed- en lymfestelsel : 11.983
Bloedvaten : 7.626
Chirurgische en medische verrichtingen : 776
Congenitale en genetische afwijkingen : 280
Endocrien syteem : 975
Hart : 5.907
Huid- en onderhuid : 11.534
Immuunsysteem : 3.082
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17.201
Intoxicaties en letsels : 9.783
Lever en galwegen : 1.842
Maag-darmstelsel : 16.556
Neoplasmata : 7.445
Nier en urinewegen : 3.779
Oog : 4.706
Oor en evenwichtsorgaan : 623
Product aanlegenheden : 966
Psychisch : 7.476
Sociale omstandigheden : 225
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.660
Testuitslagen en onderzoeken : 11.538
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 24.407
Voeding en stofwisseling : 8.863
Voortplantingsstelsel en borsten : 829
Zenuwstelsel : 14.127
Zwangerschap en perinatale periode : 527
Vergelijkbare geneesmiddelen