Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

DIXARIT (CLONIDINE)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DIXARIT (CLONIDINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02CX02 CLONIDINE Tablet
N02CX02 DIXARIT (CLONIDINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Clonidine and weight gain 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-12-2020.


CLONIDINE

Aantal meldingen 167
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
41
(25%)
126
(75%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
astma : 1
bloedneus : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 1
irritatie keel : 1
orofaryngeale pijn : 1
slaap apneu syndroom : 1
Bloedvaten : 16
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatpijn : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 1
myxoedeem : 1
Hart : 6
hartkloppingen : 3
snel hartritme : 2
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 23
blaar : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
galbulten : 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 4
huiduitslag : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 3
overmatig zweten : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
verandering haarkleur : 1
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
speekselklierontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
Sedation complication : 1
Maag-darmstelsel : 47
acute onsteking alvleesklier : 1
boeren : 1
braken : 4
buikpijn : 9
diarree : 5
droge mond : 11
gezwollen tong : 1
Gingival discomfort : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 2
oesofageale irritatie : 1
opgezette buik : 1
speekselklierpijn : 1
tandverkleuring : 2
tongontsteking : 1
winderigheid : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 6
nierfunctie verminderd : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 3
Oog : 9
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 3
oogpijn : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 37
achtervolgingswaan : 1
agressie : 1
angst : 3
Apathisch : 1
bedplassen : 1
depressie : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
head banging : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
psychotische stoornis : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 9
stemmingswisselingen : 1
tic : 2
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
groeivertraging : 1
pijn in arm of been : 2
Spierpijn : 2
spierspasmen : 2
spierstijfheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 12
gewicht verhoogd : 9
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 42
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 5
koorts : 2
koude rillingen : 1
malaise : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
statisch oedeem : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
toename van ziekte : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 4
Voeding en stofwisseling : 4
diabetes mellitus : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
impotentie : 1
pijnlijke borst : 2
tepelaandoening : 1
tepelvloed : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 46
bewustzijnsverlies : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 12
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 10
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 8
Smaakstoornis : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 4
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLONIDINE

Aantal meldingen 15.300
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.970
(52%)
5.749
(38%)
1.581
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
28
(0%)
11.223
(73%)
630
(4%)
2.901
(19%)
518
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.056
Bloed- en lymfestelsel : 185
Bloedvaten : 2.510
Chirurgische en medische verrichtingen : 117
Congenitale en genetische afwijkingen : 49
Endocrien syteem : 57
Hart : 1.627
Huid- en onderhuid : 2.609
Immuunsysteem : 459
Infecties en parasitaire aandoeningen : 489
Intoxicaties en letsels : 2.355
Lever en galwegen : 131
Maag-darmstelsel : 1.874
Neoplasmata : 162
Nier en urinewegen : 442
Oog : 543
Oor en evenwichtsorgaan : 152
Product aanlegenheden : 874
Psychisch : 2.660
Sociale omstandigheden : 124
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 765
Testuitslagen en onderzoeken : 1.857
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.869
Voeding en stofwisseling : 528
Voortplantingsstelsel en borsten : 234
Zenuwstelsel : 3.936
Zwangerschap en perinatale periode : 60
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02CX01 PIZOTIFEN (PIZOTIFEEN) Tablet
2 N02CX01 SANDOMIGRAN (PIZOTIFEEN) Tablet