Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

DOGMATIL (SULPIRIDE)

Capsule, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOGMATIL (SULPIRIDE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AL01 DOGMATIL (SULPIRIDE) Capsule, Tablet
N05AL01 SULPIRIDE Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Wegewijs M.A., Beers E., Loonen A. Antipsychotic drug use and hypothermia. Reported cases in literature and WHO database (abstract) BJCP 2006 62(6):736-737
2 Heeringa M., Grootheest van A.C. Atypische antipsychotica (ingezonden) NTVG 2000 144(43):2078-79
3 Bijl A.M.H. Diabetes door atypische antipsychotica; niet alleen door gewichtstoename PW 2006 141(5):164-165
4 Mannesse C.K., Puijenbroek van E.P., Janssen P.A.F. Hyponatraemia as an adverse drug reaction of antipsychotic drugs: a case-control study in Vigibase Drug Safety 2010 33(7);569-78
5 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
6 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-10-2020.


SULPIRIDE

Aantal meldingen 44
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
19
(43%)
25
(57%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
trombocytose : 1
Bloedvaten : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 3
hart ongemak : 1
onregelmatige hartslag : 1
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
Huid- en onderhuid : 2
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
Maag-darmstelsel : 7
buikpijn : 1
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
misselijkheid : 3
oraal ongemak : 1
tandvlees bloeding : 1
Nier en urinewegen : 3
incontinentie : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Psychisch : 13
abnormale dromen : 1
Apathisch : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 9
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
gewicht verhoogd : 6
prolactinespiegel bloed verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6
geneesmiddelinteractie : 1
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
huilen : 1
malaise : 2
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 2
toegenomen eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
borstvergroting : 1
melkafscheiding : 6
seksuele stoornis : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 5
wegblijven van de menstruatie : 5
Zenuwstelsel : 13
duizeligheid : 2
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 3
maligne neuroleptica syndroom : 1
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SULPIRIDE

Aantal meldingen 4.452
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.835
(64%)
1.506
(34%)
111
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
92
(2%)
65
(1%)
1.614
(36%)
2.680
(60%)
1
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 141
Bloed- en lymfestelsel : 114
Bloedvaten : 133
Chirurgische en medische verrichtingen : 19
Congenitale en genetische afwijkingen : 8
Endocrien syteem : 139
Hart : 222
Huid- en onderhuid : 389
Immuunsysteem : 22
Infecties en parasitaire aandoeningen : 55
Intoxicaties en letsels : 206
Lever en galwegen : 204
Maag-darmstelsel : 410
Neoplasmata : 46
Nier en urinewegen : 111
Oog : 141
Oor en evenwichtsorgaan : 32
Product aanlegenheden : 6
Psychisch : 451
Sociale omstandigheden : 13
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 213
Testuitslagen en onderzoeken : 396
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 483
Voeding en stofwisseling : 155
Voortplantingsstelsel en borsten : 758
Zenuwstelsel : 1.663
Zwangerschap en perinatale periode : 8
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AL03 TIAPRIDAL (TIAPRIDE) Tablet
2 N05AL05 AKTIPROL (AMISULPRIDE) Tablet
3 N05AL05 AMISULPRIDE Tablet