Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DOMPERIDON

Smelttablet, Zetpil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOMPERIDON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A03FA03 DOMPERIDON Smelttablet, Zetpil
A03FA03 MAAGKLACHTEN EN MISSELIJKHEID (DOMPERIDON) Tablet
A03FA03 MOTILIUM (DOMPERIDON) Drank (suspensie)
A03FA03 PERIDON (DOMPERIDON) Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 de Kreij S, van Houten M.A, de Winter J.P, Labadie J Domperidon bij kinderen: risico op neurologische bijwerkingen. Farmacotherapie bij kinderen 2009 1 Download publicatie

2 Broos N, N, van Puijenbroek E.P Convulsies bij gebruik van domperidon Pharmaceutisch Weekblad 2009 2009;2:14;28-29 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Domperidone and convulsions 2008
2 Short note: DOMPERIDON (A03FA03) Convulsion 17-6-2011 2012
3 Overview of domperidon and cardiac ADRs 2013
4 Update overview of reports of cardiac adverse drug reactions and reactions with fatal outcomes from all causes associated with domperidone 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


DOMPERIDON

Aantal meldingen 286
Ernstig 85
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
87
(30%)
198
(69%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 6
onderdrukking ademhaling : 1
verslikken : 1
Bloedvaten : 11
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 2
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 1
Shock symptom : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 4
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 4
Hart : 44
hartfalen : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 18
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartstilstand : 7
onregelmatige hartslag : 5
snel hartritme : 6
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 30
galbulten : 11
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 5
huidverkleuring : 2
Jeuk : 5
overmatig zweten : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
borstontsteking : 1
infectie : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Lever en galwegen : 3
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 61
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 5
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 15
darmobstructie (ileus) : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 9
droge mond : 6
gezwollen tong : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 7
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
urineretentie : 4
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 14
Afwijking oogbeweging : 1
afwijking oogbewegingen beide ogen : 2
blindheid : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
oculogyrische crisis : 3
scheelzien : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 18
angst : 2
Apathisch : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 1
initiële insomnia : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 26
dwangstand van het hoofd : 2
gewrichtspijn : 2
kaakklem : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 7
spiercontractuur : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 19
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 2
hemoglobine verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verhoogde leverenzymen : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 1
hartdood : 2
hoge koorts : 1
huilen : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 1
oedeem : 1
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 2
pijn : 1
plotselinge hartdood : 1
vermoeidheid : 3
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 32
borstcyste : 1
borstpijn : 4
borstvergroting : 1
melkafscheiding : 18
pijnlijke borst : 2
tepelvloed : 2
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 125
aandachtstoornis : 2
ataxie : 3
bewustzijnsverlies : 3
coma : 1
drop attacks : 1
duizeligheid : 7
dyskinesie : 3
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 21
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
halfzijdige blindheid : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 10
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 2
migraine : 2
Nekstijfheid : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 6
slaperigheid : 10
Smaakstoornis : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 4
toegenomen spierspanning (dystonie) : 6
toeval (convulsie) : 5
trilling/beving (tremor) : 8
verhoogde spanning : 2
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DOMPERIDON

Aantal meldingen 12.360
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.992
(57%)
4.640
(38%)
728
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
89
(1%)
498
(4%)
7.877
(64%)
3.689
(30%)
207
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 430
Bloed- en lymfestelsel : 167
Bloedvaten : 241
Chirurgische en medische verrichtingen : 20
Congenitale en genetische afwijkingen : 61
Endocrien syteem : 129
Hart : 1.240
Huid- en onderhuid : 2.883
Immuunsysteem : 188
Infecties en parasitaire aandoeningen : 100
Intoxicaties en letsels : 419
Lever en galwegen : 211
Maag-darmstelsel : 3.382
Neoplasmata : 29
Nier en urinewegen : 176
Oog : 338
Oor en evenwichtsorgaan : 77
Product aanlegenheden : 15
Psychisch : 740
Sociale omstandigheden : 12
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 320
Testuitslagen en onderzoeken : 502
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.302
Voeding en stofwisseling : 232
Voortplantingsstelsel en borsten : 694
Zenuwstelsel : 2.989
Zwangerschap en perinatale periode : 57
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A03FA01 METOCLOPRAMIDE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet, Zetpil
2 A03FA01 PRIMPERAN (METOCLOPRAMIDE) Drank, Injectievloeistof, Zetpil
3 A03FA02 CISAPRIDE Overige toedieningsvormen
4 A03FA05 LITICAN () Injectie, Tablet