Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DORZOLAMIDE

Oogdruppels

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DORZOLAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01EC03 DORZOLAMIDE Oogdruppels
S01EC03 TRUSMONO (DORZOLAMIDE) Oogdruppels
S01EC03 TRUSOPT (DORZOLAMIDE) Oogdruppels

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cosopt® oogdruppels en sinusitis 2001 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 23-11-2021.


DORZOLAMIDE

Aantal meldingen 59
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
22
(37%)
37
(63%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 12
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 3
irritatie keel : 1
kortademigheid : 4
loopneus : 1
Bloedvaten : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
Hart : 5
hartkloppingen : 5
Huid- en onderhuid : 8
allergische huidontsteking : 1
galbulten : 2
haaruitval : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 1
huidverkleuring : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
hordeolum : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 9
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
misselijkheid : 4
pijn in de bovenbuik : 1
tintelingen mond : 2
Nier en urinewegen : 1
aandoening urinelozing : 1
Oog : 15
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 3
ooglidirritatie : 1
oogpijn : 1
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 1
periorbitale zwelling : 1
pijn in het ooglid : 1
rood oog : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
vreemd lichaamgevoel in ogen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 5
klacht over product : 1
Product delivery mechanism issue : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 3
Psychisch : 14
angst : 2
angst voor ziekte : 1
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
desoriëntatie : 1
emotionele droefheid : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinaties : 1
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
gevoel abnormaal : 1
loopstoornis : 1
malaise : 2
oedeem : 1
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 2
statisch oedeem : 1
vermoeidheid : 4
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 1
diabetes mellitus : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
borstpijn : 1
Zenuwstelsel : 26
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 7
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 5
niet kunnen ruiken : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
tintelingen : 2
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DORZOLAMIDE

Aantal meldingen 5.386
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.058
(57%)
1.985
(37%)
343
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
11
(0%)
3.801
(71%)
221
(4%)
1.308
(24%)
45
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 270
Bloed- en lymfestelsel : 33
Bloedvaten : 76
Chirurgische en medische verrichtingen : 33
Congenitale en genetische afwijkingen : 4
Endocrien syteem : 8
Hart : 116
Huid- en onderhuid : 500
Immuunsysteem : 443
Infecties en parasitaire aandoeningen : 251
Intoxicaties en letsels : 339
Lever en galwegen : 11
Maag-darmstelsel : 279
Neoplasmata : 13
Nier en urinewegen : 61
Oog : 1.569
Oor en evenwichtsorgaan : 55
Product aanlegenheden : 199
Psychisch : 122
Sociale omstandigheden : 13
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 90
Testuitslagen en onderzoeken : 203
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.709
Voeding en stofwisseling : 63
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
Zenuwstelsel : 589
Zwangerschap en perinatale periode : 5
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01EC01 ACETAZOLAMIDE Drank (suspensie), Tablet
2 S01EC01 DIAMOX (ACETAZOLAMIDE) Poeder injectievloeistof, Tablet
3 S01EC04 AZOPT (BRINZOLAMIDE) Oogdruppels
4 S01EC04 BRINZOLAMIDE Oogdruppels
5 S01EC54 SIMBRINZA (BRINZOLAMIDE/BRIMONIDINE) Oogdruppels