Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ELETRIPTAN

Filmomhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ELETRIPTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N02CC06 ELETRIPTAN Filmomhulde tablet
N02CC06 RELPAX (ELETRIPTAN) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


ELETRIPTAN

Aantal meldingen 40
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
2
(5%)
38
(95%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
astma : 1
beklemming keel : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 2
aderverkalking : 1
Bloeduitstorting : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
spasme in de kransslagader : 1
Huid- en onderhuid : 5
Jeuk : 2
overmatig zweten : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
posttraumatische pijn : 1
Maag-darmstelsel : 15
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 6
pijn in de bovenbuik : 1
speekselklieraandoening : 1
Nier en urinewegen : 3
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 1
oogaandoening : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 2
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 11
agressie : 1
angst : 1
depressieve stemming : 3
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
stemmingsstoornis : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
gespannenheid spier : 1
Gewrichtsontsteking : 1
kaakklem : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
follikelstimulerend hormoon : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
loopstoornis : 2
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 1
pijn op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 7
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
menstruaties met grote tussenpozen : 1
Zenuwstelsel : 18
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 1
hoofdpijn : 6
migraine : 2
onhandigheid : 1
overmatige gevoeligheid : 1
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd bewustzijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ELETRIPTAN

Aantal meldingen 4.054
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.115
(77%)
498
(12%)
441
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
26
(1%)
3.119
(77%)
102
(3%)
771
(19%)
36
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 326
Bloed- en lymfestelsel : 21
Bloedvaten : 151
Chirurgische en medische verrichtingen : 27
Congenitale en genetische afwijkingen : 21
Endocrien syteem : 10
Hart : 234
Huid- en onderhuid : 254
Immuunsysteem : 187
Infecties en parasitaire aandoeningen : 182
Intoxicaties en letsels : 651
Lever en galwegen : 26
Maag-darmstelsel : 683
Neoplasmata : 67
Nier en urinewegen : 61
Oog : 175
Oor en evenwichtsorgaan : 115
Product aanlegenheden : 83
Psychisch : 468
Sociale omstandigheden : 94
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 429
Testuitslagen en onderzoeken : 239
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.830
Voeding en stofwisseling : 76
Voortplantingsstelsel en borsten : 48
Zenuwstelsel : 1.568
Zwangerschap en perinatale periode : 23
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02CC01 IMIGRAN (SUMATRIPTAN) Injectievloeistof, Neusspray
2 N02CC01 IMIGRAN FTAB (SUMATRIPTAN) Tablet
3 N02CC01 SUMATRIPTAN Injectievloeistof, Tablet, Zetpil
4 N02CC02 NARAMIG (NARATRIPTAN) Omhulde tablet
5 N02CC02 NARATRIPTAN Omhulde tablet
6 N02CC03 ZOLMITRIPTAN Omhulde tablet, Smelttablet
7 N02CC03 ZOMIG (ZOLMITRIPTAN) Omhulde tablet
8 N02CC03 ZOMIG ZIP (ZOLMITRIPTAN) Smelttablet
9 N02CC04 MAXALT (RIZATRIPTAN) Smelttablet, Tablet
10 N02CC04 RIZATRIPTAN Smelttablet, Tablet
11 N02CC05 ALMOGRAN (ALMOTRIPTAN) Omhulde tablet
12 N02CC05 ALMOTRIPTAN Omhulde tablet
13 N02CC07 FROMIREX (FROVATRIPTAN) Tablet
14 N02CC07 FROVATRIPTAN Tablet
15 N02CC08 RAYVOW (LASMIDITAN) Tablet