Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ELLAONE (ULIPRISTAL)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ELLAONE (ULIPRISTAL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03AD02 ELLAONE (ULIPRISTAL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 27-10-2020.


ULIPRISTAL

Aantal meldingen 70
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
70
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 2
opvlieger : 2
Huid- en onderhuid : 13
acne : 2
galbulten : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 2
overmatig zweten : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
bacteriële vaginose : 1
blaasontsteking : 2
vaginale infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Maag-darmstelsel : 50
aften : 1
braken : 5
buikpijn : 8
diarree : 9
droge mond : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 17
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 3
oogzwelling : 1
scherpzien gereduceerd : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 11
depressieve stemming : 2
dissociatie : 1
emotionele stoornis : 1
Lusteloos : 1
slaapstoornis : 2
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
gewrichtspijn : 1
rugpijn : 6
Spierpijn : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20
gevoel abnormaal : 2
het koud hebben : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
malaise : 2
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 11
Voeding en stofwisseling : 3
verminderde eetlust : 2
verstoorde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 30
borstpijn : 3
hevige menstruatie (menorragie) : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
pijn in de eileiders / eierstokken : 1
pijnlijke borst : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 4
vaginale afscheiding : 3
vaginale bloeding : 6
verlate menstruatie : 2
verminderde menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 25
aandachtstoornis : 2
duizeligheid : 11
hoofdpijn : 10
slaperigheid : 1
trilling/beving (tremor) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
zwangerschap na postcoïtale anticonceptie : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ULIPRISTAL

Aantal meldingen 6.506
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.434
(99%)
17
(0%)
55
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
6
(0%)
300
(5%)
1.623
(25%)
4.572
(70%)
5
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 141
Bloed- en lymfestelsel : 48
Bloedvaten : 297
Chirurgische en medische verrichtingen : 199
Congenitale en genetische afwijkingen : 22
Endocrien syteem : 15
Hart : 76
Huid- en onderhuid : 380
Immuunsysteem : 20
Infecties en parasitaire aandoeningen : 145
Intoxicaties en letsels : 613
Lever en galwegen : 131
Maag-darmstelsel : 1.321
Neoplasmata : 297
Nier en urinewegen : 131
Oog : 85
Oor en evenwichtsorgaan : 76
Product aanlegenheden : 13
Psychisch : 346
Sociale omstandigheden : 13
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 379
Testuitslagen en onderzoeken : 577
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.157
Voeding en stofwisseling : 124
Voortplantingsstelsel en borsten : 2.263
Zenuwstelsel : 941
Zwangerschap en perinatale periode : 1.055
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03AD01 ISTERANDA (LEVONORGESTREL) Tablet
2 G03AD01 LEVONORGESTREL Tablet
3 G03AD01 NORLEVO (LEVONORGESTREL) Tablet
4 G03AD01 POSTINOR (LEVONORGESTREL) Tablet