Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MECLOZINE, COMBINATIEPREPARATEN

Tablet, Zetpil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in MECLOZINE, COMBINATIEPREPARATEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AE55 EMESAFENE (MECLOZINE/PYRIDOXINE) Tablet, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


MECLOZINE, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 51
Ernstig 9
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
2
(4%)
48
(94%)
1
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
bloedneus : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 2
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 1
Hart : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 8
angio-oedeem : 1
galbulten : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 1
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Intoxicaties en letsels : 19
blootstelling tijdens zwangerschap : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 16
overdosis : 1
Maag-darmstelsel : 16
boeren : 1
buikpijn : 1
diarree : 7
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 3
zachte ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 3
nierkoliek : 1
papilaire nierfibrose : 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 1
Oog : 1
ptosis van een ooglid : 1
Psychisch : 8
abnormale dromen : 1
depressieve stemming : 3
nachtmerrie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
Productresidu aanwezig : 1
vitamine B6 verhoogd : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8
geneesmiddelinteractie : 1
koorts : 1
onverwacht effect : 1
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 2
hypervitaminose : 1
resistentie tegen insuline : 1
Zenuwstelsel : 20
duizeligheid : 2
flauwvallen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
hoofdpijn : 7
migraine met voortekenen (aura) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
tintelingen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 4
achtergebleven placenta of vliezen : 1
bloeding na de bevalling : 1
foetale hypokinesie : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MECLOZINE, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 1.443
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
933
(65%)
357
(25%)
153
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1
(0%)
1.294
(90%)
8
(1%)
126
(9%)
14
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 120
Bloed- en lymfestelsel : 38
Bloedvaten : 70
Chirurgische en medische verrichtingen : 23
Congenitale en genetische afwijkingen : 50
Endocrien syteem : 6
Hart : 118
Huid- en onderhuid : 116
Immuunsysteem : 150
Infecties en parasitaire aandoeningen : 84
Intoxicaties en letsels : 357
Lever en galwegen : 10
Maag-darmstelsel : 239
Neoplasmata : 24
Nier en urinewegen : 32
Oog : 124
Oor en evenwichtsorgaan : 132
Product aanlegenheden : 24
Psychisch : 347
Sociale omstandigheden : 27
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 108
Testuitslagen en onderzoeken : 131
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 596
Voeding en stofwisseling : 73
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
Zenuwstelsel : 530
Zwangerschap en perinatale periode : 22
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R06AE03 CYCLIZINE Zetpil
2 R06AE03 REISZIEKTETABLETTEN CYCLIZINE HCL HTP (CYCLIZINE) Tablet
3 R06AE05 SUPRIMAL (MECLOZINE) Tablet
4 R06AE06 TINSET () Tablet
5 R06AE07 ALLERGIETABLET CETIRIZINE DIHCL HTP (CETIRIZINE) Tablet
6 R06AE07 CETIRIZINE Drank, Tablet
7 R06AE07 HOOIKOORTSTABLET CETIRIZINE APOTEX (CETIRIZINE) Tablet
8 R06AE07 IDYL (CETIRIZINE) Tablet
9 R06AE07 LIVSANE (CETIRIZINE) Tablet
10 R06AE07 PREVALIN (CETIRIZINE) Tablet
11 R06AE07 REACTINE (CETIRIZINE) Tablet
12 R06AE07 TEVA (CETIRIZINE) Tablet
13 R06AE07 ZYRTEC (CETIRIZINE) Drank, Tablet
14 R06AE09 CETIRIGEN (LEVOCETIRIZINE) Filmomhulde tablet
15 R06AE09 LEVOCETIRIZINE Filmomhulde tablet
16 R06AE09 XYZAL (LEVOCETIRIZINE) Drank, Filmomhulde tablet