Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FERROFUMARAAT

Drank (suspensie), Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FERROFUMARAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B03AA02 FERROFUMARAAT Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ferrous fumarate and tooth discolouration 2016 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-1-2023.


FERROFUMARAAT

Aantal meldingen 369
Ernstig 9
Geslacht
Man
Vrouw
57
(15%)
312
(85%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 8
neusoedeem : 1
verkleuring van neusslijmvlies : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
Bloedvaten : 2
bleekheid : 1
vaatverwijding : 1
Hart : 14
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 10
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 100
acne : 3
bloedblaar : 1
droge huid : 3
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 7
gele huid : 1
haaruitval : 7
huid warm : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidstructuur abnormaal : 1
huiduitslag : 12
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 3
huidverkleuring : 3
Jeuk : 20
jeukende huiduitslag : 6
mechanische urticaria : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 5
papel : 2
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 5
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
toename huidpigment : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking tandvlees : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 14
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
blootstelling via moedermelk : 1
litteken : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 10
zonnebrand : 1
Maag-darmstelsel : 337
aandoening maag-darmstelsel : 3
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
bloedbraken : 1
boeren : 2
braakneiging : 7
braken : 21
braken op kinderleeftijd : 1
buikklachten : 9
buikpijn : 35
diarree : 56
droge mond : 2
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
gingiva-pijn : 1
maag-darm pijn : 5
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maag-darmstelsel irritatie : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 69
obstipatie, verstopping : 30
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 9
pijn in de bovenbuik : 15
rectumprolaps : 1
tandverkleuring : 13
tongverkleuring : 5
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 23
winderigheid : 5
zachte ontlasting : 2
zuurbranden : 2
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 5
nierfunctie verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 10
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochttroebelingen : 1
lichtschuwheid : 2
ongemak in het oog : 2
oogirritatie : 1
oogzwelling : 2
scherpzien voorbijgaand gereduceerd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 4
Psychisch : 12
abnormale dromen : 1
agressie : 2
angst : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 1
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 2
prikkelbaarheid : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25
artrose : 1
bindweefselaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 6
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 1
rugpijn : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 7
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 6
hartfrequentie verhoogd : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 54
geneesmiddelinteractie : 2
honger : 1
huilen : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
malaise : 8
okselpijn : 2
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 4
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 19
voedselinteractie : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 16
verminderde eetlust : 16
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
Intermenstrual bleeding : 3
onregelmatige menstruatie : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 95
aandachtstoornis : 2
afwezigheid van reflexen : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 18
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 3
hoofdpijn : 27
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 4
zenuwcompressie : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FERROFUMARAAT

Aantal meldingen 63.619
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
47.107
(74%)
13.088
(21%)
3.424
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
667
(1%)
17.406
(27%)
20.247
(32%)
21.973
(35%)
3.326
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.006
Bloed- en lymfestelsel : 1.011
Bloedvaten : 6.667
Chirurgische en medische verrichtingen : 325
Congenitale en genetische afwijkingen : 130
Endocrien syteem : 89
Hart : 3.734
Huid- en onderhuid : 17.798
Immuunsysteem : 5.384
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.116
Intoxicaties en letsels : 5.121
Lever en galwegen : 491
Maag-darmstelsel : 21.251
Neoplasmata : 184
Nier en urinewegen : 785
Oog : 1.202
Oor en evenwichtsorgaan : 538
Product aanlegenheden : 716
Psychisch : 2.247
Sociale omstandigheden : 182
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.293
Testuitslagen en onderzoeken : 4.149
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18.158
Voeding en stofwisseling : 2.264
Voortplantingsstelsel en borsten : 369
Zenuwstelsel : 10.371
Zwangerschap en perinatale periode : 442
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B03AA03 FERROGLUCONAAT Bruistablet
2 B03AA03 LOSFERRON (FERROGLUCONAAT) Bruistablet
3 B03AA05 FERROCHLORIDE Drank
4 B03AA07 FERO-GRADUMET (FERROSULFAAT) Tablet met gereguleerde afgifte
5 B03AA07 FERROSULFAAT Drank