Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

FLUNISOLIDE

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUNISOLIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R01AD04 FLUNISOLIDE Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D., Meyboom R.H.B. Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal GeBu 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


FLUNISOLIDE

Aantal meldingen 44
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
10
(23%)
34
(77%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
bloedneus : 2
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 1
irritatie keel : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 5
angio-oedeem : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 3
Immuunsysteem : 1
anafylactische shock : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
faryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
Maag-darmstelsel : 14
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 2
buikpijn : 2
diarree : 2
droge mond : 1
misselijkheid : 3
tandaandoening : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
Oog : 4
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 3
onrust : 2
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gewicht verhoogd : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 1
koorts : 1
pijn in de borstkas : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
vermoeidheid : 1
zwelling (granuloom) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
Zenuwstelsel : 16
duizeligheid : 3
evenwichtsstoornis : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 6
slaperigheid : 1
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUNISOLIDE

Aantal meldingen 1.249
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
618
(49%)
529
(42%)
102
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
939
(75%)
2
(0%)
291
(23%)
17
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 319
Bloed- en lymfestelsel : 5
Bloedvaten : 28
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
Congenitale en genetische afwijkingen : 4
Endocrien syteem : 14
Hart : 30
Huid- en onderhuid : 141
Immuunsysteem : 33
Infecties en parasitaire aandoeningen : 289
Intoxicaties en letsels : 62
Lever en galwegen : 7
Maag-darmstelsel : 140
Neoplasmata : 5
Nier en urinewegen : 9
Oog : 69
Oor en evenwichtsorgaan : 14
Product aanlegenheden : 28
Psychisch : 63
Sociale omstandigheden : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 38
Testuitslagen en onderzoeken : 43
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 293
Voeding en stofwisseling : 21
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
Zenuwstelsel : 273
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AD01 BECLOMETASON Neusspray
2 R01AD05 BUDESONIDE Neusspray
3 R01AD05 RHINOCORT (BUDESONIDE) Neusspray (inhalatiepoeder nasaal)
4 R01AD08 FLIXONASE (FLUTICASON) Neusdruppels, Neusspray
5 R01AD08 FLUTICASON Neusspray
6 R01AD09 MOMETASON Neusspray
7 R01AD09 NASONEX (MOMETASON) Neusspray
8 R01AD11 NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) Neusspray
9 R01AD12 AVAMYS (FLUTICASON) Neusspray
10 R01AD53 XYLOMETAZOLINE/DEXAMETHASON Neusspray
11 R01AD58 DYMISTA (AZELASTINE/FLUTICASON) Neusspray