Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FLUOROURACIL

Creme, Injectie/infuus, Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUOROURACIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BC02 EFUDIX (FLUOROURACIL) Creme
L01BC02 FLUOROURACIL Creme, Injectie/infuus, Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Alertheid op accidentele inname 5-fluorouracil crème (Efudix®) door kinderen en huisdieren 2022 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


FLUOROURACIL

Aantal meldingen 257
Ernstig 42
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
120
(47%)
136
(53%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
aandoening neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 6
longontsteking : 1
orofaryngeale pijn : 3
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
leukocytose : 1
Myelosuppression : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
tekort rode bloedcellen (erythropenie) : 1
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 3
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 15
hartfalen : 2
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
harttoxiciteit : 1
onregelmatige hartslag : 4
spasme in de kransslagader : 1
Huid- en onderhuid : 127
afsterven huid : 2
angio-oedeem : 1
blaar : 4
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
brandend gevoel van de huid : 12
contact eczeem : 1
dikker worden van de huid : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 1
Gevoelige huid : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 9
huidaandoening : 2
huidaandoening (spider naevus) : 1
huidbloeding : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 4
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 5
huiduitslag : 5
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huidzwelling : 1
Jeuk : 19
jeukende huiduitslag : 3
korst : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelverkleuring : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
plaque op huid : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 4
roodheid : 19
rosacea : 1
toename huidpigment : 3
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
zweer : 2
Immuunsysteem : 5
immunodeficiëntie : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14
conjunctivitis bacterieel : 1
gordelroos : 2
huid bacteriële infectie : 1
huidinfectie : 2
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale herpes : 1
pustuleuze rash : 2
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosis : 1
verbranding : 1
wond : 2
Lever en galwegen : 2
hepatocellulair letsel : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 73
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 1
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
boeren : 1
braken : 7
buikklachten : 4
buikpijn : 3
darmontsteking (enterocolitis) : 1
diarree : 8
droge mond : 2
gezwollen tong : 4
intra-abdominale bloeding : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmontsteking : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 15
ontsteking mondholte : 2
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 5
tanden bros : 1
tandverkleuring : 2
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 34
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 1
lichtschuwheid : 2
omstulping/afhangend (oog)slijmvlies : 1
ontsteking oogleden : 3
oogirritatie : 4
ooglidirritatie : 1
ooglidzwelling : 2
oogontsteking : 1
oogzwelling : 1
periorbitale zwelling : 2
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 5
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
zwelling van ooglid : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 13
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 1
psychotische stoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 4
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtspijn : 2
rugpijn : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 13
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
gewicht verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 4
INR verlaagd : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 93
dorst : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 3
geneesmiddelinteractie : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
huidontsteking op de plaats van toediening : 2
koorts : 7
koude rillingen : 4
malaise : 8
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontlediging op de toedieningsplaats : 2
ontsteking : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 2
pijn op de aanbrengingsplaats : 3
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
pruritus op de toedieningsplaats : 2
pruritus op toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 2
slijmvliesonsteking : 7
vermoeidheid : 11
vesikels op de toedieningsplaats : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 7
zwelling op de toedieningsplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 8
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 5
verstoorde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 1
vaginale bloeding : 1
vaginale erosie : 1
verlate menstruatie : 1
vulva-erosie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
Zenuwstelsel : 71
aangezichtspijn : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 3
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 14
geheugen vermindering : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenbloeding bij pasgeborene : 1
hoofdpijn : 15
hyperammoniëmische encefalopathie : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
migraine : 1
minder smaak : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 4
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 5
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 4
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUOROURACIL

Aantal meldingen 96.598
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
44.021
(46%)
46.146
(48%)
6.431
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
878
(1%)
20.278
(21%)
47.853
(50%)
26.459
(27%)
1.130
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.758
Bloed- en lymfestelsel : 24.852
Bloedvaten : 4.355
Chirurgische en medische verrichtingen : 279
Congenitale en genetische afwijkingen : 212
Endocrien syteem : 146
Hart : 4.167
Huid- en onderhuid : 11.035
Immuunsysteem : 886
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.909
Intoxicaties en letsels : 3.586
Lever en galwegen : 1.904
Maag-darmstelsel : 32.571
Neoplasmata : 2.841
Nier en urinewegen : 2.362
Oog : 1.176
Oor en evenwichtsorgaan : 504
Product aanlegenheden : 262
Psychisch : 1.600
Sociale omstandigheden : 116
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.278
Testuitslagen en onderzoeken : 9.211
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18.789
Voeding en stofwisseling : 7.984
Voortplantingsstelsel en borsten : 395
Zenuwstelsel : 10.098
Zwangerschap en perinatale periode : 236
Vergelijkbare geneesmiddelen