Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FLUOXETINE

Capsule, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUOXETINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Dubbelman Y.D, Thung F.H, Heeringa M Ernstige tardieve dyskinesieen tijdens behandeling met risperidon en fluoxetine. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1998 142:1508-11 Download publicatie

2 Bouvy ML Bloeduitstortingen bij gebruik van fluoxetine plus een NSAID. Pharmaceutisch Weekblad 1997 132
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2005 Signals document
2 Hyperpigmentatie tijdens het gebruik van SSRI’s 2001 Signals document
3 Paroxetine and restless legs 2008 Signals document
4 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and alopecia 2008 Signals document
5 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shock-like paraesthasias - an update 2008 Signals document
6 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shocklike paraesthesia 2002 Signals document
7 SSRI’s en galactorroe 2000 Signals document
8 SSRI’s en nauwe kamerhoek glaucoom 2001 Signals document
9 SSRI's and aggression 2009 Signals document
10 SSRI's and aggression - an update 2014 Signals document
11 SSRI's and hot flushing 2011 Signals document
12 SSRI's and persistent sexual dysfunction 2012 Signals document
13 SSRI's and tinnitus 2005 Signals document
14 SSRI's and venlafaxine in association with bruxism 2006 Signals document
15 SSRI's and weight gain 2003 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


FLUOXETINE

Aantal meldingen 860
Ernstig 103
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
199
(23%)
659
(77%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 54
bloedneus : 3
cyanose, neonataal : 1
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 3
hoesten : 10
hyperventilatie : 2
Infantile apnoea : 1
irritatie keel : 6
kortademigheid : 5
longaandoening : 1
longfibrose : 1
longontsteking : 1
luchtwegaandoening : 2
neonataal "respiratory distress syndrome" : 1
neusklachten : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 5
stemloosheid : 1
stemstoornis : 4
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 2
verstikking : 1
verstikking bij pasgeborene : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
bloedingsneiging : 2
bloedstollingsstoornis : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 32
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 15
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 2
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 2
Shock symptom : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
abortus provocatus : 1
Endocrien syteem : 8
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
Pubertal disorder : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 3
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 30
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
bradycardie neonataal : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 3
trage hartslag : 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 165
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 2
blaar : 1
dermatitis psoriasiformis : 2
droge huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 22
haaruitval : 17
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 23
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 16
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 8
minder haargroei : 1
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 31
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 4
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 2
rosacea : 1
sarcoidose van de huid : 1
toename huidpigment : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 2
zweer : 1
zweetklieraandoening : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
chronische neusbijholte ontsteking : 1
faryngitis : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
Intoxicaties en letsels : 11
branderig gevoel slokdarm : 1
kneuzing : 2
letsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
overdosis : 1
Pharyngeal contusion : 1
Sedation complication : 1
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
leveraandoening : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 203
aandoening maag-darmstelsel : 5
anale pruritus : 1
belemmering van de speekselgang : 1
bloeding van de endeldarm : 2
braakneiging : 2
braken : 12
buikklachten : 8
buikpijn : 13
caries tanden : 1
colitis microscopisch : 1
diarree : 22
droge mond : 21
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
gezwollen tong : 2
lipzwelling : 2
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 15
misselijkheid : 51
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 6
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 5
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandaandoening : 2
tanden bros : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 3
tongspasme : 1
Tongue discomfort : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 2
benigne leverneoplasma : 1
goedaardige hersentumor : 1
Nier en urinewegen : 28
aandoening urinelozing : 2
blaaspijn : 1
blaasspasme : 1
holte met vocht in de nier (niercyste) : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 3
nefrotisch syndroom : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 5
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 3
vaak plassen : 1
vaker urineren : 6
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 43
accomodatiestoornis ooglens : 1
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
bijziendheid : 2
droog oog : 4
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
lichtschuwheid : 4
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
rood oog : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
verwijding van de pupillen : 4
Visual snow syndrome : 1
wazig zien : 9
Oor en evenwichtsorgaan : 13
doofheid : 1
oorsuizen : 9
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
Product after taste : 1
Psychisch : 343
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormaal orgasme : 5
abnormale dromen : 10
agressie : 20
alcoholisme : 2
alcoholprobleem : 1
angst : 26
Apathisch : 2
bedplassen : 1
bipolaire I stoornis : 1
brassend eten : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 4
depressie : 20
depressieve stemming : 9
Derealisatie : 3
desoriëntatie : 1
dissociatieve stoornis : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 7
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 3
ernstige depressie : 1
gedachte over zelfverwonding : 2
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 8
het uitblijven van een orgasme : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
hypomanie : 1
ijlen : 2
katatonie : 1
libidoverlies : 9
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 1
manie : 2
nachtmerrie : 4
negatieve gedachten : 1
onrust : 8
onverschillig : 1
opzettelijke automutilatie : 4
orgasmegevoel verminderd : 1
orgasmestoornis bij de vrouw : 1
paniekaanval : 8
paniekreactie : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 9
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 8
slapeloosheid : 25
somnabulisme : 1
spanning : 2
stemmingswisselingen : 3
stotteren : 2
suïcidaal gedrag : 2
tandenknarsen : 11
tic : 3
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 24
verminderde interesse : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 3
Vijandigheid : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 5
zelfmoordgedachte : 25
zelfmoordpoging : 6
zenuwachtigheid : 8
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 62
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
dwangstand van het hoofd : 1
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 1
fibromyalgie : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 11
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
Groeistoornis : 1
groeivertraging : 1
kaakklem : 7
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 1
rugpijn : 4
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 6
spiertrekkingen : 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 39
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
afwijkend EEG : 1
bloedingstijd verlengd : 1
botdichtheid verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 22
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 234
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 32
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 4
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 8
het heet hebben : 4
het koud hebben : 1
honger : 1
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 3
koude rillingen : 5
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 3
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 13
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 3
onttrekkingssyndroom : 4
onverwacht effect : 44
perifeer oedeem : 5
pijn : 2
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 7
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
roodheid op de injectieplaats : 2
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 42
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 35
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 5
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 6
toegenomen eetlust : 7
verminderde eetlust : 13
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 70
bloedingen na de menopauze : 3
borstpijn : 1
borstvergroting : 2
genitale hypo-esthesie : 3
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 5
Intermenstrual bleeding : 8
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 12
menstruaties met grote tussenpozen : 2
menstruatiestoornis : 5
onregelmatige menstruatie : 3
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 1
polymenorroe : 1
seksuele stoornis : 5
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 3
vaginale droogheid : 2
verminderde menstruatie : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 265
aandachtstoornis : 7
aangezichtspijn : 1
beroerte (CVA) : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsarmoede bij pasgeborene : 1
branderig gevoel : 3
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 32
dyskinesie : 3
Electric shock sensation : 3
epilepsie : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 13
evenwichtsstoornis : 3
extrapiramidale aandoening : 2
flauwvallen : 9
geheugen vermindering : 8
geheugenverlies : 5
hoofdpijn : 52
kwijlen : 1
migraine : 6
Neonataal insult : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 3
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige bewegingsdrang, neonatal : 1
partieel insult : 1
perifere zenuwpijn : 2
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
slaap paralyse : 1
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 9
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 4
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 27
veranderd bewustzijn : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 6
vermindering beoordelingsvermogen : 1
verstoorde smaak : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 13
aandoening aan de placenta : 1
aandoening bij pasgeborene : 1
foetale dood : 2
foetale groeibeperking : 1
hoge bloeddruk tijdens zwangerschap : 1
miskraam : 1
navelstrengafwijking : 1
te weinig vruchtwater : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUOXETINE

Aantal meldingen 74.683
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
45.246
(61%)
19.879
(27%)
9.558
(13%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
391
(1%)
47.212
(63%)
3.297
(4%)
21.273
(28%)
2.510
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.974
Bloed- en lymfestelsel : 1.710
Bloedvaten : 2.649
Chirurgische en medische verrichtingen : 411
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.737
Endocrien syteem : 887
Hart : 4.130
Huid- en onderhuid : 10.506
Immuunsysteem : 1.151
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.588
Intoxicaties en letsels : 7.656
Lever en galwegen : 1.438
Maag-darmstelsel : 9.947
Neoplasmata : 447
Nier en urinewegen : 1.612
Oog : 2.259
Oor en evenwichtsorgaan : 921
Product aanlegenheden : 1.164
Psychisch : 22.789
Sociale omstandigheden : 559
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.813
Testuitslagen en onderzoeken : 5.720
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.443
Voeding en stofwisseling : 4.297
Voortplantingsstelsel en borsten : 3.022
Zenuwstelsel : 18.552
Zwangerschap en perinatale periode : 2.314
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
2 N06AB04 CITALOPRAM Capsule, Druppels, Omhulde tablet
3 N06AB05 PAROXETINE Capsule, Tablet
4 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank (suspensie), Tablet
5 N06AB06 SERTRALINE Capsule, Tablet
6 N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Oplossing voor drank, Tablet
7 N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
8 N06AB08 FLUVOXAMINE Capsule, Tablet
9 N06AB10 ESCITALOPRAM Capsule, Druppels, Tablet
10 N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet