Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

FOMICYT (FOSFOMYCINE)

Poeder voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FOMICYT (FOSFOMYCINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01XX01 FOMICYT (FOSFOMYCINE) Poeder voor infuus
J01XX01 FOSFOMYCINE Poeder voor drank
J01XX01 MONURIL (FOSFOMYCINE) Zakje (granulaat)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 15-9-2020.


FOSFOMYCINE

Aantal meldingen 142
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
6
(4%)
136
(96%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
astma : 1
beklemming keel : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 1
orofaryngeale pijn : 1
orthopnoea : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
Hart : 6
hartkloppingen : 4
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 28
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
droge huid : 1
galbulten : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 4
koude urticaria : 1
overmatig zweten : 2
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 1
vervellen : 2
zweer : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
blaasontsteking : 1
schimmelinfectie : 1
Lever en galwegen : 4
geelzucht : 1
hepatitis acuut : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 116
abnormale ontlasting : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
boeren : 1
braken : 3
buikbloeding : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 12
caries tanden : 1
diarree : 47
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 26
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 3
tintelingen mond : 3
tonghematoom : 1
Trichoglossia : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 14
aandoening van de nier : 1
blaaspijn : 3
bloed in de urine : 6
nachtelijke urinelozing : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 2
dubbelzien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
evenwichtsaandoening : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 6
angst : 1
paniekaanval : 1
spanning : 2
uitgelaten stemming : 1
zelfmoordgedachte : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
pijn in de zij : 1
rugpijn : 2
Spierpijn : 2
spierspasmen : 3
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
bloed in urine : 1
fecaal volume verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
verminderd hoeveelheid urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
koorts : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
oedeem : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 1
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 3
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 2
vulvovaginale pijn : 2
Zenuwstelsel : 55
aandachtstoornis : 2
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 17
flauwvallen : 2
hoofdpijn : 17
presyncope : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FOSFOMYCINE

Aantal meldingen 8.531
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.493
(64%)
2.930
(34%)
108
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
26
(0%)
228
(3%)
5.250
(62%)
3.022
(35%)
5
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 713
Bloed- en lymfestelsel : 234
Bloedvaten : 338
Chirurgische en medische verrichtingen : 11
Congenitale en genetische afwijkingen : 20
Endocrien syteem : 2
Hart : 630
Huid- en onderhuid : 2.471
Immuunsysteem : 614
Infecties en parasitaire aandoeningen : 203
Intoxicaties en letsels : 253
Lever en galwegen : 142
Maag-darmstelsel : 2.855
Neoplasmata : 6
Nier en urinewegen : 164
Oog : 178
Oor en evenwichtsorgaan : 96
Product aanlegenheden : 11
Psychisch : 171
Sociale omstandigheden : 11
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 175
Testuitslagen en onderzoeken : 227
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.753
Voeding en stofwisseling : 260
Voortplantingsstelsel en borsten : 72
Zenuwstelsel : 1.165
Zwangerschap en perinatale periode : 28
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01XX05 METHENAMINE Maagsapresistente tablet
2 J01XX05 REFLUX (METHENAMINE) Maagsapresistente tablet
3 J01XX05 XCYST (METHENAMINE) Maagsapresistente tablet
4 J01XX08 LINEZOLID Filmomhulde tablet
5 J01XX08 ZYVOXID (LINEZOLID) Filmomhulde tablet, Infusievloeistof
6 J01XX09 CUBICIN (DAPTOMYCINE) Poeder voor injectie/infuus
7 J01XX11 SIVEXTRO (TEDIZOLID) Poeder voor infuus, Tablet