Lareb Databank

Opnieuw zoeken

NATRIUMFOSFAAT

Infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in NATRIUMFOSFAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B05XA09 FOSFAAT Infuus
B05XA09 NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


NATRIUMFOSFAAT

Aantal meldingen 1
Ernstig 0
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
1
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Maag-darmstelsel : 2
braken : 1
misselijkheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NATRIUMFOSFAAT

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B05XA01 KALIUMCHLORIDE Oplossing voor infuus
2 B05XA03 NATRIUMCHLORIDE Oplossing voor infuus
3 B05XA04 AMMONIUMCHLORIDE Infusievloeistof
4 B05XA06 KALIUMDIWATERSTOFFOS/DIKALIUMWATERSTOF/KALIUMACETA Oplossing voor infuus
5 B05XA06 KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT Tablet met gereguleerde afgifte
6 B05XA06 KALIUMZOUTEN Infuus
7 B05XA07 CADDERA (CALCIUMCHLORIDE) Infusievloeistof
8 B05XA13 ZOUTZUUR Infusievloeistof
9 B05XA14 GLYCEROFOSFORZUUR Infuus
10 B05XA14 GLYCOPHOS (GLYCEROFOSFORZUUR) Oplossing voor infuus
11 B05XA16 CARDIOPLEGIE Oplossing voor infuus
12 B05XA16 CUSTODIOL (CUSTODIOL) Infusievloeistof
13 B05XA16 KALIUMCHLORIDE/MAGNESIUMCHLORIDE Oplossing voor infuus
14 B05XA16 PLEGISOL (PLEGISOL) Infuus
15 B05XA17 KALIUMACETAAT Oplossing voor infuus
16 B05XA30 ADDIPHOS (FOSFATEN) Oplossing voor infuus
17 B05XA30 FOSFATEN Oplossing voor infuus
18 B05XA30 KALIUMCHLORIDE/MAGNESIUMSULFAAT Oplossing voor infuus
19 B05XA31 ADDAMEL-N (ADDAMEL N) Infuus
20 B05XA31 DECAN () Infuus
21 B05XA31 JUNYELT (JUNYELT) Oplossing voor infuus
22 B05XA31 NUTRITRACE (NUTRITRACE) Oplossing voor infuus
23 B05XA31 NUTRYELT (NUTRYELT) Oplossing voor infuus
24 B05XA31 PEDITRACE (PEDITRACE INFOPL CONC) Oplossing voor infuus
25 B05XA31 PEDITRACE (PEDITRACE) Infuus
26 B05XA31 SUPLIVEN (SUPLIVEN) Oplossing voor infuus