Lareb Databank

Opnieuw zoeken

GANCICLOVIR

Poeder voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in GANCICLOVIR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J05AB06 CYMEVENE (GANCICLOVIR) Poeder voor infuus
J05AB06 GANCICLOVIR Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


GANCICLOVIR

Aantal meldingen 7
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
4
(57%)
3
(43%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
orofaryngeale pijn : 1
Huid- en onderhuid : 3
angio-oedeem : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
Maag-darmstelsel : 1
droge mond : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
Zenuwstelsel : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GANCICLOVIR

Aantal meldingen 7.372
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.881
(39%)
4.023
(55%)
468
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
34
(0%)
2.076
(28%)
3.495
(47%)
1.649
(22%)
118
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 514
Bloed- en lymfestelsel : 1.964
Bloedvaten : 305
Chirurgische en medische verrichtingen : 24
Congenitale en genetische afwijkingen : 30
Endocrien syteem : 14
Hart : 309
Huid- en onderhuid : 944
Immuunsysteem : 395
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.000
Intoxicaties en letsels : 561
Lever en galwegen : 394
Maag-darmstelsel : 770
Neoplasmata : 75
Nier en urinewegen : 452
Oog : 357
Oor en evenwichtsorgaan : 70
Product aanlegenheden : 17
Psychisch : 214
Sociale omstandigheden : 8
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 115
Testuitslagen en onderzoeken : 831
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.855
Voeding en stofwisseling : 223
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
Zenuwstelsel : 718
Zwangerschap en perinatale periode : 28
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J05AB01 ACICLOVIR Infusievloeistof, Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus, Tablet
2 J05AB01 ZOVIRAX (ACICLOVIR) Drank (suspensie), Poeder voor infuus
3 J05AB09 FAMCICLOVIR Tablet
4 J05AB11 VALACICLOVIR Drank, Tablet
5 J05AB11 ZELITREX (VALACICLOVIR) Tablet
6 J05AB12 CIDOFOVIR Oplossing voor infuus
7 J05AB12 CIDOFOVIR TILLOMED (CIDOFOVIR) Oplossing voor infuus
8 J05AB12 VISTIDE () Infuus
9 J05AB14 VALCYTE (VALGANCICLOVIR) Drank, Filmomhulde tablet
10 J05AB14 VALGANCICLOVIR Filmomhulde tablet
11 J05AB16 VEKLURY (REMDESIVIR) Poeder voor infuus
12 J05AB18 MOLNUPIRAVIR Capsule