Lareb Databank

Opnieuw zoeken

GEMCITABINE

Infuus, Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in GEMCITABINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BC05 GEMALATA (GEMCITABINE) Infuus
L01BC05 GEMCIRENA (GEMCITABINE) Infuus
L01BC05 GEMCITABINE Infuus, Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus
L01BC05 GEMZAR (GEMCITABINE) Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Eekeren R Infusiegerelateerde bijwerkingen bij gemcitabineconcentraat door aanwezigheid van alcohol Geneesmiddelenbulletin 2011 45;117-118 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


GEMCITABINE

Aantal meldingen 88
Ernstig 43
Geslacht
Man
Vrouw
43
(49%)
45
(51%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
falen van de ademhaling : 2
hik : 1
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 3
longembolie : 1
longfibrose : 1
pleurale effusie : 2
schadelijk effect op de long : 3
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 4
pancytopenie : 1
trombotische microangiopathie : 2
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 23
aderontsteking : 1
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
maligne hypertensie : 1
overmatig blozen : 1
veneuze aandoening : 18
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 8
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 2
hartspieraandoening : 1
linkerventrikeldisfunctie : 2
Huid- en onderhuid : 14
galbulten : 1
haaruitval : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
roodheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
bèta-hemolytische streptokokkeninfectie : 1
huidinfectie : 1
longontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 29
reactie gerelateerd aan infusie : 28
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 11
acute onsteking alvleesklier : 1
braakneiging : 1
braken : 1
megacolon : 1
misselijkheid : 5
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 3
Acute kidney injury : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
doofheid : 1
oorsuizen : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
ammonium verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23
gegeneraliseerd oedeem : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 4
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
oedeem : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 5
pijn op de toedieningsplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 3
hypofagie : 2
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Zenuwstelsel : 29
beroerte (CVA) : 3
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 18
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 3
leverencefalopathie : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GEMCITABINE

Aantal meldingen 74.485
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
33.319
(45%)
35.989
(48%)
5.177
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.094
(1%)
17.938
(24%)
36.135
(49%)
18.656
(25%)
662
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.286
Bloed- en lymfestelsel : 30.961
Bloedvaten : 3.717
Chirurgische en medische verrichtingen : 303
Congenitale en genetische afwijkingen : 94
Endocrien syteem : 100
Hart : 2.554
Huid- en onderhuid : 6.004
Immuunsysteem : 619
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.427
Intoxicaties en letsels : 2.603
Lever en galwegen : 2.477
Maag-darmstelsel : 12.741
Neoplasmata : 4.212
Nier en urinewegen : 2.596
Oog : 539
Oor en evenwichtsorgaan : 301
Product aanlegenheden : 100
Psychisch : 1.064
Sociale omstandigheden : 82
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.141
Testuitslagen en onderzoeken : 10.381
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.435
Voeding en stofwisseling : 4.276
Voortplantingsstelsel en borsten : 213
Zenuwstelsel : 5.088
Zwangerschap en perinatale periode : 22
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BC01 ALEXAN (CYTARABINE) Infuus, Injectie
2 L01BC01 CYTARABINE Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Oplossing voor injectie/infuus
3 L01BC01 DEPOCYTE (CYTARABINE) Injectie
4 L01BC02 EFUDIX (FLUOROURACIL) Creme
5 L01BC02 FLUOROURACIL Creme, Injectie/infuus, Injectievloeistof
6 L01BC06 CAPECITABINE Filmomhulde tablet
7 L01BC06 XELODA (CAPECITABINE) Filmomhulde tablet
8 L01BC07 AZACITIDINE Injectie, Poeder voor injectie
9 L01BC07 ONUREG (AZACITIDINE) Tablet
10 L01BC07 VIDAZA (AZACITIDINE) Poeder voor injectie
11 L01BC08 DACOGEN (DECITABINE) Poeder voor infuus
12 L01BC08 DECITABINE Infuus
13 L01BC53 TEYSUNO (TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL) Capsule
14 L01BC53 TEYSUNO (TEGAFUR/OTERACIL/GIMERACIL) Capsule
15 L01BC53 UFT () Capsule
16 L01BC59 LONSURF (TRIFLURIDINE/TIPIRACIL) Tablet