Lareb Databank

Opnieuw zoeken

HBVAXPRO (HEPATITIS-B-VACCIN)

Suspensie voor injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HBVAXPRO (HEPATITIS-B-VACCIN) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BC01 ENGERIX-B (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
J07BC01 FENDRIX (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
J07BC01 HBVAXPRO (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-5-2021.


HEPATITIS B, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 447
Ernstig 88
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
138
(31%)
307
(69%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 30
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
afwijkende ademhaling : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 14
longontsteking : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 4
Bloed- en lymfestelsel : 8
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 5
Bloedvaten : 13
bleekheid : 4
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 2
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) : 2
opvlieger : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
struma : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 6
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 127
angio-oedeem : 7
blaar : 2
eczeem : 3
erythema multiforme : 3
galbulten : 20
haaruitval : 4
Henoch-Schönlein purpura : 1
huid warm : 1
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidreactie : 3
huiduitslag : 37
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 3
mechanische urticaria : 1
nachtzweten : 1
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 5
rosacea : 1
vervellen : 2
zweten en rillen : 2
Immuunsysteem : 14
anafylactische reactie : 1
auto-immuunziekte : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 9
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 20
abces op de injectie plaats : 1
buikgriep : 2
faryngitis : 1
gordelroos : 1
griep : 2
hersenvliesontsteking door Haemophilus Influenzae : 1
infectie van het oor : 1
krentenbaard (impetigo) : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 3
ontsteking beenmerg : 1
ooginfectie : 1
orale herpes : 1
Pustule : 1
vestibulaire neuronitis : 1
virale encefalitis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 1
val : 1
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 2
Hepatitis : 2
icterus van het oog : 2
Maag-darmstelsel : 144
aandoening maag-darmstelsel : 2
boeren : 1
braken : 19
buikklachten : 3
buikpijn : 8
diarree : 29
droge mond : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 3
infrequente stoelgang : 1
lipzwelling : 4
maag-darm bloeding : 1
misselijkheid : 49
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
orale lichen planus : 1
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 4
slikken pijnlijk : 1
tintelingen mond : 2
verhemelteaandoening : 1
verkleurde ontlasting : 3
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
winderigheid : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 3
uitblijven van urineproductie : 1
vaak plassen : 2
Oog : 19
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 2
macula degeneratie : 1
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogafscheiding : 1
oogirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 30
angst : 2
Breath holding spell : 1
dagdromen : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
doorslaapstoornis : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 2
onrust : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
staren : 2
verwarde toestand : 2
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 112
gewrichtsaandoening : 3
Gewrichtsontsteking : 4
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 23
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 2
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 7
Problemen ledemaat : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 6
Spierpijn : 47
spierspasmen : 2
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 20
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 11
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 366
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
gestoorde beweging op injectieplaats : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 22
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
huidontsteking op de injectieplaats : 2
huilen : 2
injectieplaatshematoom : 6
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatswarmte : 10
jeuk op de injectieplaats : 4
koorts : 69
koude rillingen : 12
lichaamszwakte : 3
malaise : 36
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 1
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 29
perifeer oedeem : 6
perifere zwelling : 7
pijn : 6
pijn op de injectieplaats : 34
reactie op de injectieplaats : 4
roodheid op de injectieplaats : 14
steriel abces op de injectieplaats : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 2
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 59
vertraging van de ontwikkeling : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 13
Voeding en stofwisseling : 11
diabetes mellitus : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 9
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
borstvoeding verminderd : 1
onregelmatige menstruatie : 1
symptomen overgang : 1
Zenuwstelsel : 212
aandachtstoornis : 2
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 4
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 33
dyskinesie : 2
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 13
gedeeltelijke verlamming : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
geheugen vermindering : 2
gelaatsparese : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 65
hyporesponsief voor stimuli : 1
koortsstuip : 2
migraine : 6
multipele sclerose : 3
multipele sclerose recidief : 2
myelitis transversa : 2
Nekstijfheid : 1
ontsteking oogzenuw : 3
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 2
presyncope : 6
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
spasmen bij een kind : 1
spierspasmen : 3
tintelingen : 15
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 7
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 2
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 2
vertigo van CZS oorsprong : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HEPATITIS B, GEZUIVERD ANTIGEEN

Aantal meldingen 1.324
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
449
(34%)
802
(61%)
73
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
3
(0%)
248
(19%)
777
(59%)
287
(22%)
9
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 65
Bloed- en lymfestelsel : 28
Bloedvaten : 93
Chirurgische en medische verrichtingen : 6
Congenitale en genetische afwijkingen : 7
Endocrien syteem : 2
Hart : 42
Huid- en onderhuid : 197
Immuunsysteem : 36
Infecties en parasitaire aandoeningen : 193
Intoxicaties en letsels : 147
Lever en galwegen : 96
Maag-darmstelsel : 165
Neoplasmata : 13
Nier en urinewegen : 31
Oog : 30
Oor en evenwichtsorgaan : 10
Product aanlegenheden : 8
Psychisch : 40
Sociale omstandigheden : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 121
Testuitslagen en onderzoeken : 77
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 307
Voeding en stofwisseling : 59
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
Zenuwstelsel : 152
Zwangerschap en perinatale periode : 8
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BC02 AVAXIM (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
2 J07BC02 EPAXAL () Injectie
3 J07BC02 HAVRIX (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
4 J07BC02 HEPATITIS-A-VACCIN Injectie
5 J07BC02 VAQTA (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
6 J07BC20 AMBIRIX (HEPATITIS-A/HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
7 J07BC20 AMBIRIX (HEPATITIS-A+B-VACCIN) Injectie
8 J07BC20 HEPATITIS-A+B-VACCIN Injectie
9 J07BC20 TWINRIX (HEPATITIS-A/HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
10 J07BC20 TWINRIX (HEPATITIS-A+B-VACCIN) Injectie