Lareb Databank

Opnieuw zoeken

HEPATITIS A, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

Injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in HEPATITIS A, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07BC02 AVAXIM (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
J07BC02 EPAXAL () Injectie
J07BC02 HAVRIX (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie
J07BC02 HEPATITIS-A-VACCIN Injectie
J07BC02 VAQTA (HEPATITIS-A-VACCIN) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


HEPATITIS A, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

Aantal meldingen 442
Ernstig 59
Geslacht
Man
Vrouw
175
(40%)
267
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 22
astma : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 3
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 5
kortademigheid bij inspanning : 1
neusklachten : 1
orofaryngeale pijn : 6
Bloed- en lymfestelsel : 11
Immune trombocytopenie : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 6
Bloedvaten : 8
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 3
flauwvallen : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 1
aanvalsgewijze snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 110
angio-oedeem : 4
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 2
galbulten : 24
Gevoelige huid : 1
haaruitval : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
huid warm : 2
huiduitslag : 28
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 4
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 4
livedo reticularis : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
roodheid : 6
vasculitische rash : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 4
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17
Bovenste luchtweginfectie : 1
cellulitis : 1
faryngitis : 2
griep : 1
hepatitis A : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
huidinfectie : 1
lymfeknoopabces : 1
neus-keelontsteking : 4
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
orale herpes : 1
vestibulaire neuronitis : 1
virale encefalitis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
ongeval : 1
Producttoedieningsfout : 1
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 3
geelzucht : 2
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
Hepatitis : 1
leverpijn : 1
Maag-darmstelsel : 135
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 26
branderige tong : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 14
diarree : 23
droge mond : 1
infrequente stoelgang : 1
lipzwelling : 4
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
misselijkheid : 46
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 1
speekselklierpijn : 1
tandpijn : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
verkleurde ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 6
blaaspijn : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierpijn : 1
nierziekte : 1
urinegeur abnormaal : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 22
donkere kringen onder ogen : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 4
inwendige oogontsteking (uveitis) : 2
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
ooglidzwelling : 3
oogpijn : 1
ptosis van een ooglid : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 11
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 5
oorongemak : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 2
Psychisch : 21
angst : 1
delirium febrile : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 1
ijlen : 2
Lusteloos : 2
onrust : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
stress : 1
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 109
Gewrichtsontsteking : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 17
gewrichtsstijfheid : 1
nekpijn : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 11
pijn in kaak : 1
polymyalgia rheumatica : 2
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 5
skeletspierstijfheid : 6
slijmbeursonsteking : 1
spieraandoening : 1
spierhypertrofie : 1
Spierpijn : 52
spierspasmen : 1
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 21
bloed in urine : 1
bloeddruk verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 8
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 452
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 1
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 21
het heet hebben : 1
het koud hebben : 4
hoge koorts : 1
huilen : 3
Illness : 2
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsrash : 2
injectieplaatsverharding : 5
injectieplaatsverkleuring : 2
injectieplaatswarmte : 14
jeuk op de injectieplaats : 11
koorts : 90
koude rillingen : 16
lichaamszwakte : 4
litteken op injectieplaats : 1
loopstoornis : 1
malaise : 46
nodule op injectieplaats : 1
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ongemak op injectieplaats : 3
ontsteking : 6
ontsteking op de injectieplaats : 39
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 4
pijn : 11
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 49
reactie op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 18
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 3
verminderd gebruik ingeente arm of been : 3
vermoeidheid : 44
weefselschade op injectieplaats : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 21
Voeding en stofwisseling : 9
diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
genitale zwelling : 1
Intermenstrual bleeding : 1
Lactation insufficiency : 1
vaginale bloeding : 1
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 186
aandachtstoornis : 1
branderig gevoel : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 29
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 11
gedeeltelijke verlamming : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
Guillain-Barré-syndroom : 3
hoofdpijn : 72
koortsstuip : 4
migraine : 1
myasthenia gravis : 2
myelitis transversa : 2
neuralgische amyotrofie : 2
niet kunnen ruiken : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
ontsteking oogzenuw : 5
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 2
presyncope : 10
slaperigheid : 2
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 12
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 2
verlamming : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HEPATITIS A, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS

Aantal meldingen 51.397
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.498
(50%)
25.420
(49%)
479
(1%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
109
(0%)
43.395
(84%)
698
(1%)
6.430
(13%)
765
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 3.405
Bloed- en lymfestelsel : 1.170
Bloedvaten : 2.959
Chirurgische en medische verrichtingen : 725
Congenitale en genetische afwijkingen : 94
Endocrien syteem : 68
Hart : 699
Huid- en onderhuid : 14.776
Immuunsysteem : 1.257
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.231
Intoxicaties en letsels : 11.406
Lever en galwegen : 674
Maag-darmstelsel : 6.729
Neoplasmata : 121
Nier en urinewegen : 488
Oog : 2.092
Oor en evenwichtsorgaan : 576
Product aanlegenheden : 190
Psychisch : 3.135
Sociale omstandigheden : 643
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.047
Testuitslagen en onderzoeken : 6.332
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29.437
Voeding en stofwisseling : 1.387
Voortplantingsstelsel en borsten : 231
Zenuwstelsel : 12.723
Zwangerschap en perinatale periode : 227
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07BC01 ENGERIX-B (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
2 J07BC01 FENDRIX (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
3 J07BC01 HBVAXPRO (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
4 J07BC01 PREHEVBRI (HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
5 J07BC20 AMBIRIX (HEPATITIS-A/HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
6 J07BC20 AMBIRIX (HEPATITIS-A+B-VACCIN) Injectie
7 J07BC20 HEPATITIS-A+B-VACCIN Injectie
8 J07BC20 TWINRIX (HEPATITIS-A/HEPATITIS-B-VACCIN) Suspensie voor injectie
9 J07BC20 TWINRIX (HEPATITIS-A+B-VACCIN) Injectie