Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

HYDROCORTISON

Capsule, Drank, Injectievloeistof, Tablet, Zetpil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HYDROCORTISON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB09 HYDROCORTISON Capsule, Drank, Injectievloeistof, Tablet, Zetpil
H02AB09 PLENADREN (HYDROCORTISON) Tablet met gereguleerde afgifte
H02AB09 SOLU-CORTEF (HYDROCORTISON) Poeder injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Haaksman, M., Hunsel, F. van Bijwerkingen vaak pas bekend na markttoelating Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(36):26-27
2 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hydrocortison en product complaint 2020
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


HYDROCORTISON

Aantal meldingen 244
Ernstig 60
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
87
(36%)
156
(64%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
beklemming keel : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 8
longaandoening : 1
longembolie : 1
longontsteking : 2
ophoesten van bloed : 1
pleurale effusie : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
hemolytisch uremisch syndroom : 1
Immune trombocytopenie : 1
methemoglobinemie : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 7
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 18
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 6
endocriene stoornis : 1
hypothalamus vergroting : 1
klachten na staken steroïden : 2
onderdrukking functie bijnierschors : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 4
schildklieraandoening : 1
stoornis functie bijnier : 1
syndroom van Cushing : 1
Hart : 26
hart- en vaataandoening : 1
hart ongemak : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 12
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
trage hartslag : 3
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 2
Huid- en onderhuid : 55
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
droge huid : 3
eczeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 4
huidgeur afwijkend : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huidzwelling : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 7
rode huiduitslag : 3
roodheid : 6
Stevens-Johnson-syndroom : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 3
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 4
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
bovenste luchtweginfectie : 1
darmabces : 1
diverticulitis : 1
ontsteking nagelriem : 1
pustuleuze rash : 1
Varicella zoster virus infection : 1
Intoxicaties en letsels : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onderhuidse bloeding : 1
overdosis : 1
Wrong technique in product usage process : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 56
anale pruritus : 1
braken : 2
branderige tong : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 3
caries tanden : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 5
droge mond : 5
enteritis : 1
gezwollen tong : 1
Gingival discomfort : 2
lipzwelling : 2
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 3
misselijkheid : 9
necrotiserende enterocolitis neonataal : 1
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 1
tongontsteking : 1
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 3
botmetastase : 1
meningioom : 1
Myeloproliferative neoplasm : 1
Nier en urinewegen : 6
Acute kidney injury : 1
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaak plassen : 2
verkleuring van de urine : 1
Oog : 15
chorioretinopathie : 1
Delayed dark adaptation : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ongemak in het oog : 2
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
staar : 1
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 25
klacht over product : 20
Product availability issue : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 4
Psychisch : 38
angst : 2
depressie : 1
depressieve stemming : 3
hallucinatie (visueel) : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekaanval : 2
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 9
stemmingswisselingen : 1
tandenknarsen : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderde interesse : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 2
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 41
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 2
groeivertraging : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
pees pijn : 2
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 1
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 11
spierspasmen : 5
spierzwakte : 2
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 21
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bloed corticotrofine verlaagd : 1
bloed natrium verhoogd : 2
bloed testosteron verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloedtest abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
INR verhoogd : 2
insulineachtige groeifactor verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
verminderd hoeveelheid urine : 1
versnelde boedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 103
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
injectieplaatsrash : 1
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
malaise : 10
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 16
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvlies pijn : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 2
vermoeidheid : 15
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 4
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 17
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 2
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
aandoening van vulva : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
vaginale afscheiding : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
Zenuwstelsel : 69
aandachtstoornis : 1
afsluiting van de arteria basilaris : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 8
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 17
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hydrocefalus : 1
kokerzicht : 1
migraine : 1
Motorische disfunctie : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 5
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 6
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROCORTISON

Aantal meldingen 13.248
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.206
(54%)
5.258
(40%)
784
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
129
(1%)
5.083
(38%)
3.921
(30%)
3.544
(27%)
571
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 1.243
Bloed- en lymfestelsel : 595
Bloedvaten : 1.176
Chirurgische en medische verrichtingen : 87
Congenitale en genetische afwijkingen : 64
Endocrien syteem : 602
Hart : 772
Huid- en onderhuid : 3.194
Immuunsysteem : 936
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.175
Intoxicaties en letsels : 1.156
Lever en galwegen : 200
Maag-darmstelsel : 1.896
Neoplasmata : 214
Nier en urinewegen : 323
Oog : 470
Oor en evenwichtsorgaan : 113
Product aanlegenheden : 274
Psychisch : 942
Sociale omstandigheden : 62
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 757
Testuitslagen en onderzoeken : 1.209
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.715
Voeding en stofwisseling : 1.245
Voortplantingsstelsel en borsten : 132
Zenuwstelsel : 2.044
Zwangerschap en perinatale periode : 96
Vergelijkbare geneesmiddelen