Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

IMATINIB

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IMATINIB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XE01 GLIVEC (IMATINIB) Capsule, Tablet
L01XE01 IMATINIB Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Alting, K., Jessurun, N. Gebruik TKI's kan leiden tot milde en fatale bijwerkingen Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(45):22-23
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-8-2020.


IMATINIB

Aantal meldingen 74
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
36
(49%)
38
(51%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
interstitiële longziekte : 2
longvliesontsteking : 1
organiserende pneumonie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 4
hartfalen : 1
hartkloppingen : 1
hartspieraandoening : 1
ontsteking hartzakje : 1
Huid- en onderhuid : 34
abnormale verhoorning van de huid : 1
angio-oedeem : 2
dunne huid : 2
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 4
kwetsbare huid : 2
nagelafwijking : 1
nagelgroei abnormaal : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
papel : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
verandering haarkleur : 1
vervellen : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
axillary web syndrome ('okselwebsyndroom') : 1
Lever en galwegen : 1
auto-immuunhepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 18
braken : 3
buikklachten : 1
diarree : 3
maagaandoening : 1
misselijkheid : 4
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandverkleuring : 3
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
Neoplasmata : 2
acute leukemie : 1
chronische lymfocytaire leukemie : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 11
gezichtsvermogen afgenomen : 1
macula-oedeem : 1
oogbloeding : 1
oogzwelling : 3
papiloedeem oog : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 2
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 8
initiële insomnia : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 3
verminderd libido : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 14
botpijn : 2
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 1
sclerodermie : 1
skeletspierstijfheid : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 3
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloed parathyroïdhormoon verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gezichtszwelling : 1
oedeem : 2
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 9
Voeding en stofwisseling : 5
jicht : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
pijnlijke borst : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 6
aangezichtspijn : 1
duizeligheid : 1
minder smaak : 1
smaakverlies : 1
toeval (convulsie) : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IMATINIB

Aantal meldingen 53.471
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.856
(45%)
25.688
(48%)
3.927
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.288
(2%)
20.570
(38%)
19.763
(37%)
10.784
(20%)
1.066
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.070
Bloed- en lymfestelsel : 5.976
Bloedvaten : 1.680
Chirurgische en medische verrichtingen : 996
Congenitale en genetische afwijkingen : 650
Endocrien syteem : 237
Hart : 2.478
Huid- en onderhuid : 6.234
Immuunsysteem : 700
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.179
Intoxicaties en letsels : 3.508
Lever en galwegen : 1.391
Maag-darmstelsel : 10.381
Neoplasmata : 7.221
Nier en urinewegen : 1.837
Oog : 3.239
Oor en evenwichtsorgaan : 579
Product aanlegenheden : 412
Psychisch : 1.745
Sociale omstandigheden : 109
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.220
Testuitslagen en onderzoeken : 7.495
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21.915
Voeding en stofwisseling : 2.836
Voortplantingsstelsel en borsten : 491
Zenuwstelsel : 4.838
Zwangerschap en perinatale periode : 329
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XE10 AFINITOR (EVEROLIMUS) Tablet
2 L01XE36 ALECENSA (ALECTINIB) Capsule
3 L01XE43 ALUNBRIG (BRIGATINIB) Tablet
4 L01XE14 BOSULIF (BOSUTINIB) Tablet
5 L01XE46 BRAFTOVI (ENCORAFENIB) Capsule
6 L01XE26 CABOMETYX (CABOZANTINIB) Tablet
7 L01XE12 CAPRELSA (VANDETANIB) Tablet
8 L01XE26 COMETRIQ (CABOZANTINIB) Capsule
9 L01XE38 COTELLIC (COBIMETINIB) Tablet
10 L01XE06 DASATINIB Tablet
11 L01XE03 ERLOTINIB Tablet
12 L01XE10 EVEROLIMUS Tablet
13 L01XE34 FOTIVDA (TIVOZANIB) Capsule
14 L01XE02 GEFITINIB Tablet
15 L01XE13 GIOTRIF (AFATINIB) Tablet
16 L01XE33 IBRANCE (PALBOCICLIB) Capsule
17 L01XE24 ICLUSIG (PONATINIB) Tablet
18 L01XE27 IMBRUVICA (IBRUTINIB) Capsule, Tablet
19 L01XE17 INLYTA (AXITINIB) Tablet
20 L01XE02 IRESSA (GEFITINIB) Tablet
21 L01XE18 JAKAVI (RUXOLITINIB) Tablet
22 L01XE29 KISPLYX (LENVATINIB) Capsule
23 L01XE42 KISQALI (RIBOCICLIB) Tablet
24 L01XE29 LENVIMA (LENVATINIB) Capsule
25 L01XE44 LORVIQUA (LORLATINIB) Tablet
26 L01XE25 MEKINIST (TRAMETINIB) Tablet
27 L01XE41 MEKTOVI (BINIMETINIB) Tablet
28 L01XE45 NERLYNX (NERATINIB) Tablet
29 L01XE05 NEXAVAR (SORAFENIB) Tablet
30 L01XE31 OFEV (NINTEDANIB) Capsule
31 L01XE39 RYDAPT (MIDOSTAURINE) Capsule
32 L01XE06 SPRYCEL (DASATINIB) Drank (suspensie), Tablet
33 L01XE21 STIVARGA (REGORAFENIB) Tablet
34 L01XE04 SUTENT (SUNITINIB) Capsule
35 L01XE23 TAFINLAR (DABRAFENIB) Capsule
36 L01XE35 TAGRISSO (OSIMERTINIB) Tablet
37 L01XE03 TARCEVA (ERLOTINIB) Tablet
38 L01XE08 TASIGNA (NILOTINIB) Capsule
39 L01XE09 TEMSIROLIMUS Infuus
40 L01XE09 TORISEL (TEMSIROLIMUS) Oplossing voor infuus
41 L01XE07 TYVERB (LAPATINIB) Tablet
42 L01XE31 VARGATEF (NINTEDANIB) Capsule
43 L01XE50 VERZENIOS (ABEMACICLIB) Tablet
44 L01XE47 VIZIMPRO (DACOMITINIB) Tablet
45 L01XE11 VOTRIENT (PAZOPANIB) Tablet
46 L01XE10 VOTUBIA (EVEROLIMUS) Tablet
47 L01XE16 XALKORI (CRIZOTINIB) Capsule
48 L01XE15 ZELBORAF (VEMURAFENIB) Tablet
49 L01XE28 ZYKADIA (CERITINIB) Capsule, Tablet