Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

IMOVANE (ZOPICLON)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IMOVANE (ZOPICLON) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CF01 IMOVANE (ZOPICLON) Tablet
N05CF01 ZOPICLON Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
2 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


ZOPICLON

Aantal meldingen 974
Ernstig 145
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
288
(30%)
684
(70%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 66
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
droogheid neusslijmvlies : 1
hik : 1
hoesten : 9
hoorbare piepende ademhaling : 1
interstitiële longziekte : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 24
longfibrose : 1
longontsteking : 2
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 2
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeale pijn : 3
productieve hoest : 2
stemstoornis : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 2
vocht vasthouden slokdarm : 1
zweer neus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 22
aandoening bloedplaatje : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 1
bloedstollingsstoornis : 1
methemoglobinemie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 6
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 41
bleekheid : 1
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 5
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 4
opvlieger : 5
overmatig blozen : 4
vaatontsteking : 3
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 6
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 5
hypoparathyroïdie : 1
schildklieraandoening : 3
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 36
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 24
onregelmatige hartslag : 4
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 184
acne : 3
angio-oedeem : 16
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 1
cyste van de huid : 1
dermatitis herpetiformis : 1
dikker worden van de huid : 1
droge huid : 3
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 9
haaruitval : 12
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 2
huiduitslag : 33
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 19
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 1
minder zweten : 1
nachtzweten : 1
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 22
papel : 1
psoriasis : 2
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 5
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 6
toename huidpigment : 3
verandering haarkleur : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
zweer : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 5
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 21
blaasontsteking : 1
buikabces : 1
faryngitis : 2
gordelroos : 1
infectie van het oor : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 4
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 3
pustuleuze rash : 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
speekselklierontsteking : 2
vestibulaire neuronitis : 1
Intoxicaties en letsels : 8
branderig gevoel slokdarm : 1
letsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
overdosis : 1
tandbreuk : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 2
Lever en galwegen : 12
afwijkende leverfunctie : 2
galstuwing : 2
geelzucht : 3
Hepatitis : 2
hepatitis acuut : 1
leverletsel : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 256
aandoening maag-darmstelsel : 5
abnormale ontlasting : 3
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 3
bloeding van de endeldarm : 1
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 1
braken : 27
branderige tong : 2
buikbloeding : 1
buikklachten : 7
buikpijn : 19
colitis ulcerosa : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 25
droge mond : 15
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
gezwollen tong : 4
groei van het tandvlees : 1
harde feces : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 11
maagontsteking : 1
misselijkheid : 40
obstipatie, verstopping : 10
ontsteking mondholte : 4
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de onderbuik : 3
prikkelbare darmsyndroom : 1
slikken pijnlijk : 2
tandaandoening : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 3
tintelingen mond : 4
tongaandoening : 4
tongoedeem : 3
tongontsteking : 5
tongverkleuring : 4
verandering in de stoelgang : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 5
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 2
basaalcelcarcinoom : 1
histiocytose : 1
Nier en urinewegen : 27
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 2
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 4
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urineaarzeling : 1
urinegeur abnormaal : 2
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 4
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 64
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 12
irisaandoening : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
oogaandoening : 3
oogbloeding : 2
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 2
oogpijn : 2
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 1
papiloedeem oog : 1
ptosis van een ooglid : 2
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verwijding van de pupillen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 5
wazig zien : 15
Oor en evenwichtsorgaan : 21
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorcongestie : 1
oorongemak : 1
oorsuizen : 15
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 4
abnormale smaak van product : 1
klacht over product : 2
undersensing : 1
Psychisch : 188
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 6
agressie : 4
angst : 7
Apathisch : 2
bedplassen : 1
brassend eten : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 15
depressieve stemming : 7
dissociatieve stoornis : 1
doorslaapstoornis : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 3
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 6
hallucinaties : 11
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
hypomanie : 1
ijlen : 6
impulsief gedrag : 1
Lusteloos : 1
manie : 3
nachtmerrie : 10
onrust : 4
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychiatrisch symptoom : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 7
rusteloosheid : 8
slaapstoornis : 8
slapeloosheid : 20
somnabulisme : 3
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 9
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 5
zelfmoordgedachte : 9
zelfmoordpoging : 3
Sociale omstandigheden : 1
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 102
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
botaandoening : 1
botpijn : 3
Gewrichtsontsteking : 5
gewrichtspijn : 15
gewrichtsstijfheid : 2
kaakklem : 3
nekpijn : 2
peesafwijking : 2
pijn in arm of been : 6
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
slijmbeursonsteking : 1
spiercontractuur : 1
Spierpijn : 22
spierspasmen : 20
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 37
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 13
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 1
protrombinetijd verlengd : 1
serum ferritine verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 204
aangezichtspijn : 3
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
Complication associated with device : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 20
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 3
gevoel van vreemd lichaam : 3
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
het koud hebben : 5
huilen : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 10
koude rillingen : 4
lage lichaamstemperatuur : 2
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 13
niet lekker voelen : 1
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 5
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 4
onverwacht effect : 36
overgevoeligheid op aanbrengingsplaats : 1
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
perifeer oedeem : 11
perifere zwelling : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 5
verminderde zelfverzorging : 1
vermoeidheid : 25
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 42
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
hypofagie : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 3
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 6
overgewicht : 1
toegenomen eetlust : 5
uitdroging : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 6
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 21
aandoening van vulva : 1
borstpijn : 1
impotentie : 2
melkafscheiding : 2
oligospermie : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 4
pijn testikels : 1
seksuele stoornis : 1
uitblijven zaadlozing : 1
voortijdige menopauze : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 2
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 336
aandachtstoornis : 6
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 3
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 42
dyskinesie : 4
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 2
evenwichtsstoornis : 3
extrapiramidale aandoening : 2
facialis neuralgie : 1
flauwvallen : 3
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 8
geheugenverlies : 9
gevoelsverlies : 1
hemorragische beroerte : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 40
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypergeusie : 1
hypoglykemische bewusteloosheid : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 5
minder smaak : 1
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 1
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 6
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere zenuwpijn : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
postinjectie delirium-sedatiesyndroom : 1
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 1
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 16
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 4
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stembandparalyse : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 3
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 23
toegenomen spierspanning (dystonie) : 3
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 6
trilling/beving (tremor) : 15
verandering reukvermogen : 4
verhoogde druk in de schedel : 1
verhoogde spanning : 2
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 5
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 51
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwpijn : 2
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZOPICLON

Aantal meldingen 10.632
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.330
(60%)
4.042
(38%)
260
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
87
(1%)
1.106
(10%)
462
(4%)
8.663
(81%)
314
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 656
Bloed- en lymfestelsel : 297
Bloedvaten : 441
Chirurgische en medische verrichtingen : 41
Congenitale en genetische afwijkingen : 48
Endocrien syteem : 36
Hart : 591
Huid- en onderhuid : 1.167
Immuunsysteem : 69
Infecties en parasitaire aandoeningen : 154
Intoxicaties en letsels : 2.353
Lever en galwegen : 298
Maag-darmstelsel : 1.184
Neoplasmata : 30
Nier en urinewegen : 223
Oog : 365
Oor en evenwichtsorgaan : 126
Product aanlegenheden : 179
Psychisch : 3.654
Sociale omstandigheden : 146
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 426
Testuitslagen en onderzoeken : 670
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.145
Voeding en stofwisseling : 368
Voortplantingsstelsel en borsten : 86
Zenuwstelsel : 4.120
Zwangerschap en perinatale periode : 57
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05CF02 STILNOCT (ZOLPIDEM) Tablet
2 N05CF02 ZOLPIDEM Tablet