Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LACTITOL

Drank, Zakje (poeder)

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LACTITOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A06AD12 IMPORTAL (LACTITOL) Drank, Zakje (poeder)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


LACTITOL

Aantal meldingen 5
Ernstig 0
Geslacht
Man
Vrouw
2
(40%)
3
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Huid- en onderhuid : 3
huiduitslag : 2
overmatig zweten : 1
Maag-darmstelsel : 1
caries tanden : 1
Zenuwstelsel : 1
epilepsie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LACTITOL

Aantal meldingen 322
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
175
(54%)
142
(44%)
5
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
2
(1%)
186
(58%)
134
(42%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5
Bloed- en lymfestelsel : 10
Bloedvaten : 7
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Endocrien syteem : 1
Hart : 5
Huid- en onderhuid : 67
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
Intoxicaties en letsels : 20
Lever en galwegen : 8
Maag-darmstelsel : 167
Nier en urinewegen : 11
Oog : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
Product aanlegenheden : 1
Psychisch : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 7
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32
Voeding en stofwisseling : 15
Zenuwstelsel : 20
Zwangerschap en perinatale periode : 1
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A06AD04 MAGNESIUMSULFAAT Zakje (poeder)
2 A06AD10 EZICLEN (NATRIUM-/MAGNESIUM-/KALIUMSULFAAT) Oplossing voor drank
3 A06AD11 BOOTS PHARMACEUTICALS (LACTULOSE) Stroop
4 A06AD11 DUPHALAC (LACTULOSE) Stroop
5 A06AD11 LACTULOSE Stroop
6 A06AD11 LAXEERDRANK APOTEX STROOP (LACTULOSE) Stroop
7 A06AD11 LAXEERDRANK HTP (LACTULOSE) Stroop
8 A06AD11 LAXEERSIROOP 'SAN' (LACTULOSE) Stroop
9 A06AD11 LAXEERSTROOP TEVA (LACTULOSE) Stroop
10 A06AD11 LEGENDAL (LACTULOSE) Zakje (granulaat)
11 A06AD11 LIVSANE (LACTULOSE) Stroop
12 A06AD13 NATRIUMSULFAAT Poeder voor drank
13 A06AD15 FORLAX (MACROGOL) Poeder voor drank
14 A06AD15 MACROGOL Poeder voor drank
15 A06AD17 PHOSPHORAL (NATRIUMFOSFATEN) Drank
16 A06AD19 MAGNESIUMCITRAAT Overige toedieningsvormen
17 A06AD65 CLENSIA (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
18 A06AD65 COLOFORT (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
19 A06AD65 ENDOFALK (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)
20 A06AD65 KLEAN PREP (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
21 A06AD65 LAXTRA (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)
22 A06AD65 MACROGOL/ZOUTEN Poeder voor drank
23 A06AD65 MOLAXOLE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
24 A06AD65 MOVICOLON (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
25 A06AD65 MOVICOLON CHOCOLATE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
26 A06AD65 MOVICOLON JUNIOR (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
27 A06AD65 MOVICOLON LIQUID (MACROGOL/ZOUTEN CONC. VOOR DRANK) Drank
28 A06AD65 MOVICOLON LIQUID (MACROGOL/ZOUTEN) Oplossing voor drank
29 A06AD65 MOVICOLON NATUREL (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
30 A06AD65 MOVICOLON UNITDOSE (MACROGOL/ZOUTEN) Drank
31 A06AD65 MOVIPREP (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
32 A06AD65 PLEINVUE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
33 A06AD65 TEVA (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
34 A06AD65 TRANSIPEG (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)