Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

IMRALDI (ADALIMUMAB)

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IMRALDI (ADALIMUMAB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AB04 ADALIMUMAB Injectie
L04AB04 AMGEVITA (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
L04AB04 HULIO (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
L04AB04 HUMIRA (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
L04AB04 HYRIMOZ (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
L04AB04 IDACIO (ADALIMUMAB) Injectievloeistof
L04AB04 IMRALDI (ADALIMUMAB) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jessurun, N., Vonkeman, H. Spuls, P. Jong, E. de, Hoentjen, F., Tas, S., Nurmohamed, M., Kant, A. Beloop, behandeling en beleving van bijwerkingen Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(10):24-25
2 Weits, G. Bijwerkingen van biologische medicijnen geïnventariseerd UA 2019 9(5):9
3 Jessurun, N., Jong, M. de, Hoentjen, F. IBD-patiënten ervaren vaak infecties en huidreacties Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(40/41):40-41
4 Weber-Schoendorfer,C., Cuppers-Maarschalkerweerd,B. et al Increased risk of birth defects after TNF-a inhibitor therapy A prospective multicentre cohort study Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014 100(7):519-59
5 Linn-Rasker S.P., Albada-Kuipers van G.A., Zweers, P.G.M.A. Merkelcel-carcinoom bij gebruik van TNF-a-blokkers NTVG 2012 156:A4812
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Adalimumab and neuroendocrine carcinoma of the skin 2012
2 Adalimumab and pustular psoriasis 2009
3 Overview of participants, experiences and adverse drug reaction reports in the pilot Dutch Biologic Monitor 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 15-9-2020.


ADALIMUMAB

Aantal meldingen 617
Ernstig 212
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
211
(34%)
404
(65%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 38
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 1
bloedneus : 1
emfyseem : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 4
kortademigheid : 15
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
longembolie : 3
longfibrose : 1
longontsteking : 3
longsarcoïdose : 1
loopneus : 2
niezen : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 11
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
hilus lymfadenopathie : 1
monoclonale B-cellymfocytose : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 18
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
overmatig blozen : 2
trombose : 1
trombose ader : 2
vaatontsteking : 3
verhoogde bloeddruk : 7
vorming van bloedprop in ledemaat : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
verandering van medisch hulpmiddel : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 27
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartaandoening : 2
hartinfarct : 1
hartinfarct : 4
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 4
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
snel hartritme : 2
trombusvorming in hart : 1
Huid- en onderhuid : 162
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 4
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 1
dunne huid : 1
eczeem : 6
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
haaruitval : 29
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 4
huiduitslag : 26
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 6
koude urticaria : 1
loslating van de opperhuid (epidermolyse) : 1
mechanische urticaria : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 3
overmatig zweten : 4
palmoplantaire pustulose : 1
pigmentatieaandoening : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 12
pustulaire psoriasis : 5
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 7
rosacea : 1
sarcoidose van de huid : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 14
anafylactische reactie : 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
sarcoidose : 4
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 105
abces : 1
artritis infectieus : 1
atypische mycobacteriële infectie : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 1
blaasontsteking : 3
borstontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 9
bronchiolitis : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 1
buikabces : 1
cellulitis : 1
discitis van tussenwervelschijf : 2
diverticulitis : 2
faryngitis : 4
gelokaliseerde infectie : 1
gordelroos : 4
hepatitis viraal : 1
herpes-simplex-encefalitis : 1
huidinfectie : 3
huidinfectie door schimmels : 2
infectie : 4
infectie parasitair : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
infectieuze myositis : 1
koortsuitslag : 1
krentenbaard (impetigo) : 1
Legionella-longontsteking : 1
leverabces : 1
listeriosis : 1
longontsteking : 8
lymfeknoopabces : 1
neus-keelontsteking : 2
ontsteking gehoorgang (otitis externa) : 1
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
ontsteking nagelriem : 2
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
ooginfectie : 2
orale infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 2
pustuleuze rash : 1
pyelonefritis door schimmels : 1
schimmelinfectie : 3
sepsis : 4
stafylokokken verschroeide huidsyndroom : 1
stafylokokken-infectie : 2
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
tuberculose : 3
urineweginfectie : 2
Varicella zoster virus infection : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
wondinfectie : 1
worminfectie : 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) : 1
Intoxicaties en letsels : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
tandbreuk : 1
Lever en galwegen : 9
afwijkende leverfunctie : 4
galblaaskoliek : 1
galstenen : 2
Hepatitis : 1
hyperbilirubinemie, neonataal : 1
Maag-darmstelsel : 66
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 3
anale fistel : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 3
caries tanden : 2
colitis ulcerosa : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 6
droge mond : 3
epigastrisch ongemak : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
intestinale bloeding : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 3
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 1
pijn in de mond : 1
retroperitoneale fibrose : 1
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 4
tintelingen mond : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
zweertje in de mond : 3
Neoplasmata : 94
acute myeloïde leukemie : 1
adenocarcinoom : 1
basaalcelcarcinoom : 2
B-cellymfoom : 2
blaaskanker : 2
borstkanker : 11
borstkanker met uitzaaiingen : 2
borstkanker vrouw : 1
chronische lymfocytaire leukemie : 1
colonkanker : 7
cutaan T-cellymfoom : 1
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 1
eierstokkanker : 2
glioblastoom : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 3
goedaardig vetgezwel : 1
hepatocellulair carcinoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 2
kanker van de endeldarm : 2
kleincellige longkanker : 1
kwaadaardige longkanker : 9
leukemie : 1
maligne melanoom : 4
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 3
nierkanker : 1
niet-kleincellige longkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 8
osteosarcoom : 1
overgangscelcarcinoom : 2
perifeer T-cellymfoom : 1
plasmacel myeloom : 1
polycythaemia vera : 1
prostaatkanker : 1
schildklierkanker : 1
seminoom : 1
slokdarmcarcinoom : 1
squameuscelcarcinoom van de huid : 1
T-cellymfoom : 1
testiskanker : 1
vergrote lymfklier : 6
vulvakanker : 1
ziekte van Bowen : 1
Nier en urinewegen : 5
Acute kidney injury : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfunctie verminderd : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
Oog : 35
afsluiting netvliesader : 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
droog oog : 5
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glasvochtloslating : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 3
jeuk aan oog : 1
loslating van het netvlies : 3
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 2
oogzwelling : 1
opticus ischaemie neuropathie : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 3
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 11
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 4
oorpruritus : 1
oorsuizen : 4
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 6
klacht over product : 5
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 47
abnormale dromen : 1
angst : 3
dagdromen : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 6
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
initiële insomnia : 1
manie : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekaanval : 3
persoonlijkheidsverandering : 1
psychiatrisch symptoom : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 6
symptoom van depressie : 1
verminderd libido : 1
vrees : 1
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 43
artritis reactief : 1
bindweefselaandoening : 1
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 5
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
peesontsteking : 1
periartritis : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
rugpijn : 5
skeletspierstijfheid : 2
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 4
spierzwakte : 6
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 19
antifosfolipiden-antistoffen : 1
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
leverenzym verhoogd : 2
rode bloedceltelling verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 181
aangezichtspijn : 1
bloeding op de injectieplaats : 1
Complication associated with device : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 61
geneesmiddelinteractie : 8
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 4
het koud hebben : 1
hypo-esthesie op injectieplaats : 1
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 3
koorts : 8
koude rillingen : 3
malaise : 8
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking : 1
onverwacht effect : 14
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 3
pijn : 2
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 4
plotselinge hartdood : 1
reactie op de injectieplaats : 5
roodheid op de injectieplaats : 4
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
toename van ziekte : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 15
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 8
diabetes mellitus : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
ondervoeding : 2
uitdroging : 1
verhoogde triglyceriden : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
aandoening van vulva : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie : 1
tepelzwelling : 1
vaginale afscheiding : 1
vulvovaginale pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 109
aandachtstoornis : 1
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsstoornis : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 1
dementie (ziekte van Alzheimer) : 1
demyelinisatie : 6
duizeligheid : 14
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenbloeding : 1
hersenstaminfarct : 1
hoofdpijn : 15
kernicterus : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
multipele sclerose : 4
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
ontsteking oogzenuw : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 3
peroneale zenuwverlamming : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
Polyneuropathie : 4
presyncope : 1
radiculopathie : 3
slaperigheid : 1
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 13
trilling/beving (tremor) : 2
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 5
foetale dood : 2
onbedoelde zwangerschap : 1
spontane miskraam : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ADALIMUMAB

Aantal meldingen 528.727
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
339.803
(64%)
169.876
(32%)
19.048
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
930
(0%)
410.171
(78%)
8.590
(2%)
105.909
(20%)
3.127
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 44.326
Bloed- en lymfestelsel : 8.537
Bloedvaten : 15.464
Chirurgische en medische verrichtingen : 17.282
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.000
Endocrien syteem : 1.628
Hart : 13.046
Huid- en onderhuid : 75.866
Immuunsysteem : 11.429
Infecties en parasitaire aandoeningen : 113.286
Intoxicaties en letsels : 79.704
Lever en galwegen : 5.754
Maag-darmstelsel : 85.524
Neoplasmata : 19.891
Nier en urinewegen : 10.218
Oog : 14.270
Oor en evenwichtsorgaan : 4.982
Product aanlegenheden : 19.638
Psychisch : 22.558
Sociale omstandigheden : 3.361
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 88.357
Testuitslagen en onderzoeken : 42.453
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 258.095
Voeding en stofwisseling : 13.166
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.605
Zenuwstelsel : 60.758
Zwangerschap en perinatale periode : 3.233
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AB01 BENEPALI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
2 L04AB01 ENBREL (ETANERCEPT) Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof
3 L04AB01 ERELZI (ETANERCEPT) Injectievloeistof
4 L04AB01 ETANERCEPT Injectie
5 L04AB02 FLIXABI (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
6 L04AB02 INFLECTRA (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
7 L04AB02 INFLIXIMAB Infuus
8 L04AB02 REMICADE (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
9 L04AB02 REMSIMA (INFLIXIMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
10 L04AB02 ZESSLY (INFLIXIMAB) Poeder voor infuus
11 L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL Injectie
12 L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL INJ Injectie
13 L04AB05 CIMZIA (CERTOLIZUMAB PEGOL) Injectievloeistof
14 L04AB06 GOLIMUMAB Injectie
15 L04AB06 SIMPONI (GOLIMUMAB) Injectievloeistof