Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

INTUNIV (GUANFACINE)

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INTUNIV (GUANFACINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C02AC02 GUANFACINE Tablet met gereguleerde afgifte
C02AC02 INTUNIV (GUANFACINE) Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 27-10-2020.


GUANFACINE

Aantal meldingen 26
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
18
(69%)
8
(31%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
bloedneus : 1
Bloedvaten : 4
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 2
haaruitval : 1
overmatig zweten : 1
Intoxicaties en letsels : 1
medicatiefout : 1
Maag-darmstelsel : 7
aandoening maag-darmstelsel : 1
braakneiging : 1
buikpijn : 1
droge mond : 2
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 1
Psychisch : 17
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
angst : 1
dagdromen : 1
depressieve stemming : 1
Derealisatie : 1
hallucinaties : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
stemming veranderd : 1
vrees : 1
woede-aanval : 1
zenuwachtigheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8
geneesmiddelinteractie : 1
het koud hebben : 4
malaise : 1
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 3
toegenomen eetlust : 2
verhoogd dorstgevoel : 1
Zenuwstelsel : 11
duizeligheid : 1
flauwvallen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
hoofdpijn : 1
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
sedatie : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 2
trilling/beving (tremor) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GUANFACINE

Aantal meldingen 3.187
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
803
(25%)
1.879
(59%)
505
(16%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.279
(72%)
211
(7%)
657
(21%)
40
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 125
Bloed- en lymfestelsel : 32
Bloedvaten : 309
Chirurgische en medische verrichtingen : 21
Congenitale en genetische afwijkingen : 14
Endocrien syteem : 14
Hart : 287
Huid- en onderhuid : 218
Immuunsysteem : 40
Infecties en parasitaire aandoeningen : 51
Intoxicaties en letsels : 528
Lever en galwegen : 21
Maag-darmstelsel : 352
Neoplasmata : 5
Nier en urinewegen : 85
Oog : 80
Oor en evenwichtsorgaan : 24
Product aanlegenheden : 258
Psychisch : 1.023
Sociale omstandigheden : 63
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 82
Testuitslagen en onderzoeken : 450
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.023
Voeding en stofwisseling : 165
Voortplantingsstelsel en borsten : 71
Zenuwstelsel : 991
Zwangerschap en perinatale periode : 5
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C02AC01 CATAPRESAN (CLONIDINE) Injectievloeistof
2 C02AC01 CLONIDINE Drank (suspensie), Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Tablet
3 C02AC05 MOXONIDINE Tablet