Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BETAXOLOL

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BETAXOLOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C07AB05 KERLON () Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


BETAXOLOL

Aantal meldingen 0
Ernstig 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BETAXOLOL

Aantal meldingen 2.145
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.131
(53%)
816
(38%)
198
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
18
(1%)
1.040
(48%)
111
(5%)
892
(42%)
84
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 230
Bloed- en lymfestelsel : 33
Bloedvaten : 109
Congenitale en genetische afwijkingen : 3
Endocrien syteem : 4
Hart : 247
Huid- en onderhuid : 235
Immuunsysteem : 62
Infecties en parasitaire aandoeningen : 125
Intoxicaties en letsels : 78
Lever en galwegen : 15
Maag-darmstelsel : 176
Neoplasmata : 8
Nier en urinewegen : 31
Oog : 455
Oor en evenwichtsorgaan : 33
Product aanlegenheden : 26
Psychisch : 163
Sociale omstandigheden : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 60
Testuitslagen en onderzoeken : 87
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 543
Voeding en stofwisseling : 56
Voortplantingsstelsel en borsten : 31
Zenuwstelsel : 435
Zwangerschap en perinatale periode : 10
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AB02 METOPROLOL Capsule, Drank (suspensie), Infusievloeistof, Injectie/infuus, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil
2 C07AB02 SELOKEEN (METOPROLOL) Injectievloeistof, Tablet met gereguleerde afgifte
3 C07AB03 ATENOLOL Drank (suspensie), Tablet
4 C07AB04 ACEBUTOLOL Tablet
5 C07AB04 SECTRAL (ACEBUTOLOL) Tablet
6 C07AB06 BEVANTOLOL Overige toedieningsvormen
7 C07AB07 BISOPROLOL Tablet
8 C07AB07 EMCOR (BISOPROLOL) Tablet
9 C07AB07 EMCOR DECO (BISOPROLOL) Filmomhulde tablet
10 C07AB08 CELIPROLOL Tablet
11 C07AB08 DILANORM (CELIPROLOL) Tablet
12 C07AB09 BREVIBLOC (ESMOLOL) Injectie
13 C07AB09 ESMOLOL Injectie/infuus, Injectievloeistof, Poeder voor infuus
14 C07AB12 NEBILET (NEBIVOLOL) Tablet
15 C07AB12 NEBIVOLOL Tablet
16 C07AB14 RAPIBLOC (LANDIOLOL) Poeder voor infuus