Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LEVETIRACETAM

Infusievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEVETIRACETAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX14 KEPPRA (LEVETIRACETAM) Drank, Filmomhulde tablet, Oplossing voor infuus
N03AX14 KEVESY (LEVETIRACETAM) Infusievloeistof
N03AX14 LEVETIRACETAM Drank, Filmomhulde tablet, Oplossing voor infuus
N03AX14 MATEVER (LEVETIRACETAM) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


LEVETIRACETAM

Aantal meldingen 444
Ernstig 112
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
188
(42%)
252
(57%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
ademhalingsdiepte verlaagd : 1
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 3
droge keel : 2
hoesten : 7
hyperventilatie : 1
hypoventilatie : 1
kortademigheid : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
beenmergfalen : 1
bloedstollingsstoornis : 1
eosinofilie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 7
Bloeduitstorting : 3
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
trombose : 1
Endocrien syteem : 3
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
Hart : 4
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 54
acne : 2
blaar : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 12
huidgeur afwijkend : 2
huiduitslag : 7
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelloslating : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 1
strakke huid : 1
verandering haartextuur : 1
Immuunsysteem : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
infectie : 1
infectie van het oor : 1
neus-keelontsteking : 5
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
pustuleuze rash : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 3
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
val : 1
Lever en galwegen : 5
acuut leverfalen : 2
Hepatitis : 1
leveraandoening : 2
Maag-darmstelsel : 60
abnormale ontlasting : 1
alvleesklierontsteking : 3
braken : 4
buikklachten : 3
buikpijn : 2
caries tanden : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 7
droge mond : 3
epigastrisch ongemak : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
Gingival discomfort : 1
groei van het tandvlees : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
maagperforatie : 1
misselijkheid : 7
necrotiserende colitis : 1
obstipatie, verstopping : 6
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 2
pijn in de bovenbuik : 2
tandaandoening : 2
tandverkleuring : 2
tintelingen mond : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
volvolus : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 1
glioblastoom : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 2
nierfunctie verminderd : 2
nierstenen : 1
urine-incontinentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 13
droog oog : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
ooglidzwelling : 1
oscillerende visus : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 2
Manufacturing materials issue : 1
product chargenummeraangelegenheid : 1
Psychisch : 237
abnormaal gedrag : 8
abnormale dromen : 2
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 2
agressie : 28
angst : 9
Apathisch : 3
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 12
depressieve stemming : 13
eetstoornis : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 3
gedragsproblemen : 3
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 9
head banging : 1
ijlen : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 2
manie : 1
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 3
neurose : 1
onrust : 15
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 3
psychiatrisch symptoom : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 9
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 14
spanning : 1
staren : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 9
stotteren : 2
suïcidaal gedrag : 3
tic : 1
trichotillomanie : 1
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 3
vrees : 1
waandenkbeelden : 4
woede-aanval : 5
zelfmoord : 3
zelfmoordgedachte : 13
zelfmoordpoging : 6
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 36
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 2
nekpijn : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 10
spierspasmen : 9
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 28
anticonvulsivumspiegel supratherapeutisch : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geneesmiddelspiegel subtherapeutisch : 1
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 7
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
natriumspiegel : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 128
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 3
Gait inability : 1
geneesmiddelinteractie : 24
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 6
koude rillingen : 1
lage lichaamstemperatuur : 3
lichaamszwakte : 5
loopstoornis : 5
malaise : 5
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 18
perifeer oedeem : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 4
roodheid op de injectieplaats : 1
schuimbekken : 1
slijmvliesdroogheid : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 29
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 19
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
slecht gevoede zuigeling : 2
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 9
verstoorde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 7
Intermenstrual bleeding : 1
menstruatiestoornis : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 198
aandachtstoornis : 6
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
ataxie : 3
beven bij bewegingen : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 11
dyskinesie : 2
epilepsie : 22
evenwichtsstoornis : 8
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 10
geheugenverlies : 1
grimassen : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 19
houdingstremor : 1
migraine : 1
myotonie : 1
niet kunnen ruiken : 1
onrust bij pasgeborene : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 3
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 17
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
spierverslapping : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 7
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 6
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 11
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
trilling/beving (tremor) : 10
verandering reukvermogen : 3
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 5
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 1
foetale dood : 2
kleine baby voor duur van zwangerschap : 1
langdurige vliesbreuk : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEVETIRACETAM

Aantal meldingen 42.548
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.569
(48%)
17.529
(41%)
4.450
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
110
(0%)
17.609
(41%)
9.106
(21%)
15.174
(36%)
549
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.531
Bloed- en lymfestelsel : 1.920
Bloedvaten : 869
Chirurgische en medische verrichtingen : 795
Congenitale en genetische afwijkingen : 825
Endocrien syteem : 174
Hart : 1.095
Huid- en onderhuid : 4.816
Immuunsysteem : 551
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.414
Intoxicaties en letsels : 6.946
Lever en galwegen : 1.006
Maag-darmstelsel : 3.725
Neoplasmata : 647
Nier en urinewegen : 904
Oog : 1.034
Oor en evenwichtsorgaan : 426
Product aanlegenheden : 1.131
Psychisch : 10.476
Sociale omstandigheden : 433
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.735
Testuitslagen en onderzoeken : 4.095
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.951
Voeding en stofwisseling : 2.038
Voortplantingsstelsel en borsten : 339
Zenuwstelsel : 18.154
Zwangerschap en perinatale periode : 1.561
Vergelijkbare geneesmiddelen