Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

LATANOPROST

Oogdruppels

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LATANOPROST behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01EE01 LATANOPROST Oogdruppels
S01EE01 MONOPROST (LATANOPROST) Oogdruppels
S01EE01 VIZILATAN (LATANOPROST) Oogdruppels
S01EE01 XALATAN (LATANOPROST) Oogdruppels
S01EE01 XALMONO (LATANOPROST) Oogdruppels
S01EE01 XALOF (LATANOPROST) Oogdruppels

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Scholl, J. Latanoprost en reukstoornissen GeBu 2012 46(3):32-33
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Latanoprost and dizziness 2007
2 Latanoprost containing products and smell disorders 2011
3 Latanoprost-oogdruppels en hoofdpijn 2001
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-12-2020.


LATANOPROST

Aantal meldingen 187
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
72
(39%)
113
(60%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 26
astma : 2
bloedneus : 2
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 12
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
zeer ernstige astma-aanval (status asthmaticus) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
lymfeknooppijn : 1
Bloedvaten : 3
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
verandering van medisch hulpmiddel : 1
Endocrien syteem : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 22
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 4
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 9
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 2
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 29
dermatitis psoriasiformis : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 3
huiduitslag : 8
huidverkleuring : 4
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
miliaria : 1
overmatig zweten : 2
roodheid : 1
toename huidpigment : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
herpes oftalmisch : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Intoxicaties en letsels : 1
hersenschudding : 1
Maag-darmstelsel : 28
buikklachten : 2
diarree : 1
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lingua plicata : 1
lipbloeding : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 6
obstipatie, verstopping : 2
orale afscheiding : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandvleeserytheem : 1
tongaandoening : 2
tongverkleuring : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 3
Nier en urinewegen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 74
accomodatiestoornis ooglens : 1
erytheem van het ooglid : 1
Eyelash changes : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glaucoom : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
irisaandoening : 1
jeuk aan oog : 3
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 2
lichtschuwheid : 1
netvliespigmentatie : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking oogleden : 4
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogaandoening : 1
oogafscheiding : 1
oogbloeding : 2
oogirritatie : 17
oogledenjeuk : 2
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 6
periorbitale zwelling : 1
pijn in het ooglid : 1
rood oog : 5
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verkleuring van het oogwit : 1
verwijding van de pupillen : 2
wazig zien : 6
zwelling van het hoornvlies van het oog : 1
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 10
draaiduizeligheid : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 6
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 6
aangelegenheid m.b.t. fysieke consistentie van product : 1
klacht over product : 3
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
verpakking van product moeilijk te openen : 1
Psychisch : 14
abnormale dromen : 1
angst : 2
depressie : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
prikkelbaarheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
gewrichtspijn : 3
nekpijn : 1
pijn in de zij : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 1
verhoogde oogboldruk : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 42
Adverse food reaction : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 2
koorts : 1
koude rillingen : 1
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 17
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 4
Slijmvliesaandoening : 1
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 53
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 14
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 16
niet kunnen ruiken : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
smaakverlies : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 2
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LATANOPROST

Aantal meldingen 16.862
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.458
(62%)
5.579
(33%)
825
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
70
(0%)
11.325
(67%)
1.317
(8%)
3.801
(23%)
349
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.119
Bloed- en lymfestelsel : 59
Bloedvaten : 400
Chirurgische en medische verrichtingen : 335
Congenitale en genetische afwijkingen : 31
Endocrien syteem : 34
Hart : 592
Huid- en onderhuid : 1.493
Immuunsysteem : 742
Infecties en parasitaire aandoeningen : 940
Intoxicaties en letsels : 1.657
Lever en galwegen : 37
Maag-darmstelsel : 694
Neoplasmata : 181
Nier en urinewegen : 138
Oog : 7.284
Oor en evenwichtsorgaan : 353
Product aanlegenheden : 1.048
Psychisch : 561
Sociale omstandigheden : 45
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 701
Testuitslagen en onderzoeken : 1.710
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.326
Voeding en stofwisseling : 167
Voortplantingsstelsel en borsten : 71
Zenuwstelsel : 1.739
Zwangerschap en perinatale periode : 19
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01EE03 BIMATOPROST Oogdruppels
2 S01EE03 GANMONO (BIMATOPROST) Oogdruppels
3 S01EE03 LUMIGAN (BIMATOPROST) Oogdruppels
4 S01EE04 TRAVATAN (TRAVOPROST) Oogdruppels
5 S01EE04 TRAVOPROST Oogdruppels
6 S01EE04 VIZITRAV (TRAVOPROST) Oogdruppels
7 S01EE05 SAFLUTAN (TAFLUPROST) Oogdruppels