Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LEUPRORELINE

Implantaat, Injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in LEUPRORELINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02AE02 ELIGARD (LEUPRORELINE) Poeder injectievloeistof
L02AE02 LEUPRORELINE Implantaat, Injectie
L02AE02 LEUPRORELINE LUTRATE (LEUPRORELINE) Injectie
L02AE02 LUCRIN (LEUPRORELINE) Poeder injectievloeistof
L02AE02 LUCRIN PDS (LEUPRORELINE) Poeder injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


LEUPRORELINE

Aantal meldingen 294
Ernstig 33
Geslacht
Man
Vrouw
104
(35%)
190
(65%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 5
longembolie : 5
orofaryngeale pijn : 3
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
spontaan hematoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 36
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 5
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 21
overmatig blozen : 2
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 8
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildklieraandoening : 1
schildklierontsteking : 1
struma : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 3
Hart : 10
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 47
acne : 2
blaar : 1
cyste van de huid : 1
droge huid : 2
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 2
Gevoelige huid : 1
haaruitval : 7
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 7
pijn aan de huid : 1
Progressieve maculaire hypomelanose : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
verstoorde nagelgroei : 1
Immuunsysteem : 3
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 31
abces : 1
abces op de injectie plaats : 5
blaar geïnfecteerd : 1
blaasontsteking : 3
faryngitis : 1
Fungal foot infection : 1
gordelroos : 2
griep : 1
huidinfectie door schimmels : 1
infectie op implantatieplaats : 1
injectieplaatsinfectie : 2
longontsteking : 5
neus-keelontsteking : 2
ontsteking van de speekselklier : 1
ooglidinfectie : 1
sepsis : 1
speekselklierontsteking : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
ruptuur pees : 1
synoviaruptuur : 1
vulvovaginaal letsel : 1
Lever en galwegen : 1
leverletsel : 1
Maag-darmstelsel : 52
Abdominal fat apron : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 4
buikklachten : 3
buikpijn : 5
diarree : 4
droge mond : 3
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 17
obstipatie, verstopping : 3
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de mond : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 4
acrochordon : 1
acute leukemie : 1
eierstokkanker : 1
uteruskanker : 1
Nier en urinewegen : 8
bloed in de urine : 3
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 2
Oog : 12
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
oogontsteking : 1
wazig zien : 4
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 9
oorpijn : 1
oorsuizen : 5
slechthorendheid : 1
wagenziekte : 2
Product aanlegenheden : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Product leakage : 1
Psychisch : 65
abnormaal gedrag : 1
agressie : 1
angst : 3
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 12
emotionele labiliteit : 6
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 3
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 6
stemming veranderd : 3
stemmingswisselingen : 3
tandenknarsen : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 2
Sociale omstandigheden : 1
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 76
botaandoening : 1
botpijn : 6
enthesopathie : 1
epifysiolyse : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 22
hielpijn (fasciïtis plantaris) : 1
nekpijn : 2
pees pijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 6
polymyalgia rheumatica : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 14
spierspasmen : 2
spierzwakte : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 27
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 9
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
hormoonspiegel abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verminderd hoeveelheid urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 124
afsterven van weefsel (necrose) : 1
dorst verminderd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 2
honger : 1
induratie : 1
injectieplaatsgranuloom : 1
injectieplaatshematoom : 3
injectieplaatsovergevoeligheid : 1
injectieplaatsulcus : 1
injectieplaatsverharding : 4
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 6
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 8
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 2
ontsteking op de injectieplaats : 3
onverwacht effect : 6
perifeer oedeem : 5
pijn : 5
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 6
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 10
steriel abces op de injectieplaats : 4
therapeutische respons vertraagd : 1
uitscheiding op injectieplaats : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
vermoeidheid : 22
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling : 2
zwelling van injectieplaats : 10
Voeding en stofwisseling : 16
diabetes mellitus : 1
Gluten sensitivity : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
metabole acidose : 1
toegenomen eetlust : 1
type 1 diabetes mellitus : 2
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 4
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 29
afname borstweefsel : 1
borstaandoening : 1
borstpijn : 1
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies : 1
Heavy menstrual bleeding : 3
impotentie : 2
Intermenstrual bleeding : 2
menstruatiestoornis : 2
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijn in de eileiders / eierstokken : 1
premenstrueel syndroom : 1
tepelpijn : 1
vaginale bloeding : 4
vaginale droogheid : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
vulvovaginale pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 85
aandachtstoornis : 3
anesthesie : 1
bewustzijnsverlies : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 13
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 28
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 9
niet kunnen ruiken : 1
Niet-motorische aanval met gegeneraliseerde onset : 1
Polyneuropathie : 2
presyncope : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 4
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEUPRORELINE

Aantal meldingen 50.423
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.182
(40%)
26.568
(53%)
3.673
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
41
(0%)
36.630
(73%)
2.422
(5%)
9.943
(20%)
1.387
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.566
Bloed- en lymfestelsel : 1.119
Bloedvaten : 7.762
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.492
Congenitale en genetische afwijkingen : 132
Endocrien syteem : 412
Hart : 1.952
Huid- en onderhuid : 5.234
Immuunsysteem : 529
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.233
Intoxicaties en letsels : 10.414
Lever en galwegen : 548
Maag-darmstelsel : 5.408
Neoplasmata : 3.914
Nier en urinewegen : 1.782
Oog : 1.166
Oor en evenwichtsorgaan : 388
Product aanlegenheden : 4.801
Psychisch : 5.278
Sociale omstandigheden : 483
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.157
Testuitslagen en onderzoeken : 6.143
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18.736
Voeding en stofwisseling : 1.781
Voortplantingsstelsel en borsten : 5.810
Zenuwstelsel : 7.871
Zwangerschap en perinatale periode : 398
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L02AE01 SUPREFACT (BUSERELINE) Implantatiestift, Neusspray
2 L02AE03 ZOLADEX (GOSERELINE) Implantatiestift
3 L02AE04 DECAPEPTYL (TRIPTORELINE) Poeder injectievloeistof
4 L02AE04 GONAPEPTYL (TRIPTORELINE) Poeder injectievloeistof
5 L02AE04 PAMORELIN (TRIPTORELINE) Poeder voor injectie
6 L02AE04 SALVACYL (TRIPTORELINE) Poeder voor injectie
7 L02AE04 TRIPTOFEM (TRIPTORELINE) Injectievloeistof
8 L02AE04 TRIPTORELINE Injectie
9 L02AE05 VANTASSE () Implantaat