Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

LEVETIRACETAM

Drank, Filmomhulde tablet, Infuus, Oplossing voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEVETIRACETAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX14 KEPPRA (LEVETIRACETAM) Drank, Filmomhulde tablet, Oplossing voor infuus
N03AX14 KEVESY (LEVETIRACETAM) Infusievloeistof
N03AX14 LEVETIRACETAM Drank, Filmomhulde tablet, Oplossing voor infuus
N03AX14 MATEVER (LEVETIRACETAM) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
3 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
4 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
5 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
6 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
7 Winkel, B. te, Vorstenbosch, S., Puijenbroek, EP van Teratogenicity of second generation antiepileptic drugs in EURAP Netherlands Birth Defects Research 2017 (109):705
8 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-8-2020.


LEVETIRACETAM

Aantal meldingen 378
Ernstig 97
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
167
(44%)
207
(55%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 22
ademhalingsdiepte verlaagd : 1
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 2
droge keel : 2
hoesten : 7
hyperventilatie : 1
hypoventilatie : 1
kortademigheid : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
beenmergfalen : 1
bloedstollingsstoornis : 1
eosinofilie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 3
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
Endocrien syteem : 3
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
Hart : 3
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
Huid- en onderhuid : 41
acne : 1
blaar : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
haaruitval : 10
huidgeur afwijkend : 2
huiduitslag : 5
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
nagelloslating : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 1
strakke huid : 1
Immuunsysteem : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
infectie : 1
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
pustuleuze rash : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
val : 1
Lever en galwegen : 5
acuut leverfalen : 2
Hepatitis : 1
leveraandoening : 2
Maag-darmstelsel : 49
alvleesklierontsteking : 3
braken : 4
buikklachten : 2
buikpijn : 2
caries tanden : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 5
droge mond : 2
epigastrisch ongemak : 1
Gingival discomfort : 1
groei van het tandvlees : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
maagperforatie : 1
misselijkheid : 5
necrotiserende colitis : 1
obstipatie, verstopping : 6
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 2
pijn in de bovenbuik : 2
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
volvolus : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 2
nierfunctie verminderd : 2
nierstenen : 1
urine-incontinentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 10
gezichtsvermogen afgenomen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
ooglidzwelling : 1
oscillerende visus : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 205
abnormaal gedrag : 6
abnormale dromen : 2
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 2
agressie : 24
angst : 8
Apathisch : 3
dagdromen : 1
depressie : 11
depressieve stemming : 11
eetstoornis : 1
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 2
gedragsproblemen : 3
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 8
head banging : 1
ijlen : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 2
manie : 1
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 3
neurose : 1
onrust : 14
opzettelijke automutilatie : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 2
psychiatrisch symptoom : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 9
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 14
spanning : 1
staren : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 8
stotteren : 2
suïcidaal gedrag : 1
trichotillomanie : 1
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 3
vrees : 1
waandenkbeelden : 4
woede-aanval : 5
zelfmoord : 3
zelfmoordgedachte : 12
zelfmoordpoging : 6
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 28
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 2
nekpijn : 1
osteoporose : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 7
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 24
anticonvulsivumspiegel supratherapeutisch : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
natriumspiegel : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 92
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 3
Gait inability : 1
geneesmiddelinteractie : 23
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
koorts : 2
lage lichaamstemperatuur : 3
lichaamszwakte : 5
loopstoornis : 5
malaise : 1
onverwacht effect : 14
perifeer oedeem : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
schuimbekken : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 18
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 14
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
slecht gevoede zuigeling : 2
verminderde eetlust : 7
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 7
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 173
aandachtstoornis : 4
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
ataxie : 3
beven bij bewegingen : 1
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 9
dyskinesie : 2
epilepsie : 21
evenwichtsstoornis : 4
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 8
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 13
houdingstremor : 1
migraine : 1
myotonie : 1
niet kunnen ruiken : 1
onrust bij pasgeborene : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 3
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 17
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
spierverslapping : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 7
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 6
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 11
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
trilling/beving (tremor) : 10
verandering reukvermogen : 3
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 5
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 1
foetale dood : 2
kleine baby voor duur van zwangerschap : 1
langdurige vliesbreuk : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEVETIRACETAM

Aantal meldingen 40.054
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
19.443
(49%)
16.454
(41%)
4.157
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
95
(0%)
16.618
(41%)
8.665
(22%)
14.184
(35%)
492
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.446
Bloed- en lymfestelsel : 1.829
Bloedvaten : 793
Chirurgische en medische verrichtingen : 741
Congenitale en genetische afwijkingen : 776
Endocrien syteem : 163
Hart : 1.050
Huid- en onderhuid : 4.509
Immuunsysteem : 516
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.342
Intoxicaties en letsels : 6.406
Lever en galwegen : 958
Maag-darmstelsel : 3.532
Neoplasmata : 615
Nier en urinewegen : 828
Oog : 987
Oor en evenwichtsorgaan : 406
Product aanlegenheden : 1.071
Psychisch : 9.869
Sociale omstandigheden : 402
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.604
Testuitslagen en onderzoeken : 3.885
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.145
Voeding en stofwisseling : 1.948
Voortplantingsstelsel en borsten : 322
Zenuwstelsel : 17.207
Zwangerschap en perinatale periode : 1.510
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N03AX03 OSPOLOT (SULTIAM) Tablet
2 N03AX09 LAMICTAL (LAMOTRIGINE) Kauwtablet
3 N03AX09 LAMOTRIGINE Tablet
4 N03AX10 TALOXA (FELBAMAAT) Drank (suspensie), Tablet
5 N03AX11 TOPAMAX (TOPIRAMAAT) Capsule, Omhulde tablet
6 N03AX11 TOPIRAMAAT Capsule, Omhulde tablet
7 N03AX12 GABALIQUID GERIASAN (GABAPENTINE) Drank
8 N03AX12 GABAPENTINE Capsule, Tablet
9 N03AX12 NEURONTIN (GABAPENTINE) Capsule, Tablet
10 N03AX15 ZONEGRAN (ZONISAMIDE) Capsule
11 N03AX15 ZONISAMIDE Capsule
12 N03AX16 LYRICA (PREGABALINE) Capsule
13 N03AX16 PREGABALINE Capsule, Drank
14 N03AX17 DIACOMIT (STIRIPENTOL) Capsule, Zakje (poeder)
15 N03AX18 VIMPAT (LACOSAMIDE) Infusievloeistof, Stroop, Tablet
16 N03AX21 TROBALT (RETIGABINE) Tablet
17 N03AX22 FYCOMPA (PERAMPANEL) Drank (suspensie), Tablet
18 N03AX23 BRIVIACT (BRIVARACETAM) Drank, Oplossing voor injectie/infuus, Tablet