Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

LEXAPRO (ESCITALOPRAM)

Druppels, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEXAPRO (ESCITALOPRAM) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB10 ESCITALOPRAM Druppels, Tablet
N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Heeringa M., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Anorexie tijdens gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers Huisarts & Wetenschap 2001 44(4)142-143
2 Swart, I. de, Passier, A. Antidepressiva tijdens de zwangerschap en lactatie VOG Magazine 2017 VOG Magazine
3 Ekhart G.C., Puijenbroek van E.P. Blijvende seksuele functiestoornissen na staken van een SSRI? Tijdsc. Psychiatrie 2014 2014;56(5):336-40.
4 Beers E., Grootheest van A.C. Bruxisme als bijwerking van serotonineheropnameremmers Ned. Tijdschr. Tand. 2007 114:388-389
5 Ekhart, C., Matic, M., Kant, A., Puijenbroek, EP. Van, Schaik, R. van CYP450 genotype and aggressive behavior on selective serotonin reuptake inhibitors Pharmacogenetics 2017 18(7):613-620
6 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with selective serotonin reuptake inhibitors: a case-control study using spontaneous reports Int. Jour. Clin. Psychopharm. 2002 17(2):75-79
7 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with SSRI use (abstract) PEDS 2001 10(S1)S140
8 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
9 Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C., Diemont W.L. Hyperpigmentation associated with the use of serotonin reuptake inhibitors (abstract) PEDS 2002 11(2):s264-265
10 Wijnen H.H., Schendel van F.M.E., Puijenbroek van E.P. Hyponatriëmie bij gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers: meldingen in 1992-2002 NTVG 2004 148(39):1921-1924
11 Hooft van der C.S., Passier J.L.M., Stricker B.H.Ch. In hoeverre zijn de SSRI's schadelijk voor de ongeboren vrucht? Apothekers Vademecum 2002 12
12 Passier, A. Neonatale klachten geen reden SSRI-gebruik te staken PW 2015 150(42):14-16
13 Hunsel, F. van, Ekhart, C. Persisterende seksuele disfunctie na gebruik SSRI's PW 2020 155(13):12-15
14 Ekhart, C., van Puijenbroek, P. Schoksensaties door serotonineheropnameremmers Psyfar 2014 9(4):54-57
15 Heeringa M., Diemont W. Seksuele dysfunctie door selectieve serotonine-heropnameremmende antidepressiva. GeBu 1999 33(10):111
16 Labadie J. Seksuele stoornissen als bijwerking van SSRI's PW 2005 140(44):1380-1381
17 Broos N. Selectieve serotonine-heropnameremmers en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
18 Graaf de L, Puijenbroek van E.P. Serotonin reuptake inhibitors and shocklike paresthesia Journal Clin. Psychiatry 2003 64(8):969-970
19 Langen de J.J., Puijenbroek van E.P.,Grootheest van A.C. SSRIs and coughing. A gender specific ADR? (abstract) Drug Safety 2006 29(10):990-990
20 Becker M.L., Langen de J.J. SSRI's en gynaecomastie GeBu 2006 40(9):106-107
21 Broos, N. SSRI's en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
22 Beers E., Grootheest van A.C. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Psyfar 2008 2008;2:45-7
23 Zweers, P.G.A.M. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Medisch Farmaceutische Mededelingen 2014 2014;4(1):12-16.
24 Puijenbroek van E.P. Wat is het mechanisme van de bijwerking transpiratie bij SSRI's en zijn er SSRI's die deze bijwerking minder hebben Apothekers Vademecum 2006 7(1)
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2005
2 Escitalopram and headache 2012
3 Hyperpigmentatie tijdens het gebruik van SSRI’s 2001
4 Paroxetine and restless legs 2008
5 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and alopecia 2008
6 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shock-like paraesthasias - an update 2008
7 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shocklike paraesthesia 2002
8 SSRI’s en galactorroe 2000
9 SSRI’s en nauwe kamerhoek glaucoom 2001
10 SSRI's and aggression 2009
11 SSRI's and aggression - an update 2014
12 SSRI's and hot flushing 2011
13 SSRI's and persistent sexual dysfunction 2012
14 SSRI's and tinnitus 2005
15 SSRI's and venlafaxine in association with bruxism 2006
16 SSRI's and weight gain 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 15-9-2020.


ESCITALOPRAM

Aantal meldingen 448
Ernstig 60
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
151
(34%)
295
(66%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 26
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 1
hik : 1
hoesten : 3
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 3
longembolie : 2
loopneus : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
slaap apneu syndroom : 3
stemstoornis : 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 2
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 9
Bloeduitstorting : 4
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 1
trombose : 2
Endocrien syteem : 3
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 12
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 2
hartkloppingen : 5
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 55
acne : 3
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 1
haaruitval : 10
huiduitslag : 7
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 3
nachtzweten : 5
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 12
psoriasis : 2
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 10
blootstelling via moedermelk : 1
hitteberoerte : 1
kaakbreuk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
overdosis : 1
val : 3
Maag-darmstelsel : 90
aften : 1
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 4
buikpijn : 10
diarree : 8
droge mond : 6
gezwollen tong : 2
maagaandoening : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 25
obstipatie, verstopping : 5
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de mond : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandaandoening : 1
tandverlies : 1
tintelingen mond : 1
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 8
nierpijn : 1
nierstenen : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
urinewegsteen : 1
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 20
accomodatiestoornis ooglens : 1
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 1
ongelijke pupillen : 1
ongemak in het oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 22
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 17
overgevoeligheid voor geluid : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 1
productverpakking kwestie : 1
Psychisch : 197
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 9
abulie : 1
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
agressie : 10
alcoholisme : 1
alcoholprobleem : 2
angst : 13
anhedonie : 1
Apathisch : 3
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 12
depressieve stemming : 7
dissociatie : 2
doorslaapstoornis : 2
emotionele stoornis : 1
gedachteblokkade : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 2
gokverslaving : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 3
het uitblijven van een orgasme : 6
hypomanie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
libidoverlies : 7
Lusteloos : 3
manie : 2
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 7
onrust : 5
opzettelijke automutilatie : 1
orgasmestoornis bij de vrouw : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 2
rusteloosheid : 8
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 6
somnabulisme : 2
spanning : 2
stemmingswisselingen : 2
stoornis in sociaal gedrag : 1
tandenknarsen : 4
terminale insomnia : 1
tic : 2
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 12
verwarde toestand : 2
voortijdige ejaculatie : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 5
zelfmoordgedachte : 15
zelfmoordpoging : 3
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 52
gespannenheid spier : 3
gewrichtspijn : 5
gewrichtsstijfheid : 2
kaakklem : 7
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) : 1
nekpijn : 1
neonatale hypertonie : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 1
Spierpijn : 13
spierspasmen : 8
temporomandibulair gewrichtssyndroom : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 43
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
bloedingstijd verlengd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 18
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 136
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 21
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 5
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 3
gevoel van bloedstroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 3
het koud hebben : 2
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
kater : 1
koorts : 4
koude rillingen : 3
loopstoornis : 3
malaise : 6
onbestendig gevoel borstkas : 3
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 25
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
temperatuurintolerantie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
vermoeidheid : 20
verslechtering van de aandoening : 4
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 23
abnormale gewichtstoename : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 6
toegenomen eetlust : 3
verminderde eetlust : 7
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 49
bloedingen na de menopauze : 1
gevoelige borsten : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 10
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 2
melkafscheiding : 8
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 5
onvruchbaarheid mannelijk : 1
pijnlijke borst : 1
seksuele stoornis : 3
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 6
tepelpijn : 2
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 2
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 166
aandachtstoornis : 7
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 16
dyskinesie : 4
een verlaagde spierspanning : 1
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 5
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 6
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 3
hoofdpijn : 23
migraine : 2
onrust bij pasgeborene : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 1
Polyneuropathie : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 9
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 10
Smaakstoornis : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 15
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 15
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 4
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale dood : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
premature bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ESCITALOPRAM

Aantal meldingen 32.567
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.384
(63%)
10.591
(33%)
1.592
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
235
(1%)
11.693
(36%)
6.201
(19%)
13.683
(42%)
755
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.707
Bloed- en lymfestelsel : 672
Bloedvaten : 1.340
Chirurgische en medische verrichtingen : 339
Congenitale en genetische afwijkingen : 563
Endocrien syteem : 391
Hart : 2.158
Huid- en onderhuid : 3.410
Immuunsysteem : 662
Infecties en parasitaire aandoeningen : 668
Intoxicaties en letsels : 4.498
Lever en galwegen : 568
Maag-darmstelsel : 6.195
Neoplasmata : 181
Nier en urinewegen : 840
Oog : 1.202
Oor en evenwichtsorgaan : 639
Product aanlegenheden : 1.038
Psychisch : 10.006
Sociale omstandigheden : 547
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.892
Testuitslagen en onderzoeken : 3.424
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.159
Voeding en stofwisseling : 2.501
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.232
Zenuwstelsel : 10.331
Zwangerschap en perinatale periode : 432
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
2 N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet
3 N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
4 N06AB04 CITALOPRAM Druppels, Omhulde tablet
5 N06AB05 PAROXETINE Tablet
6 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank (suspensie), Tablet
7 N06AB06 SERTRALINE Tablet
8 N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Oplossing voor drank, Tablet
9 N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
10 N06AB08 FLUVOXAMINE Capsule, Tablet