Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

LISINOPRIL

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LISINOPRIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA03 LISINOPRIL Tablet
C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hunsel van F.P.A.M., Grootheest van A.C. ACE remmers en hallucinaties GeBu 2006 40(12):141-142
2 Zweers, P.G.M.A. ACE-inhibitors and flushing GeBu 2011 45(11):130-131
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 ACE-inhibitors and flushing 2010
2 ACE-inhibitors and hallucinations 2006
3 ACE-inhibitors and hallucinations - an update 2014
4 ACE-inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2009
5 ACE-inhibitors and psoriasis 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


LISINOPRIL

Aantal meldingen 792
Ernstig 102
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
346
(44%)
445
(56%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 213
ademnood : 1
astma : 1
bloedneus : 4
bronchospasme : 3
diafragma-aandoening : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 5
hoesten : 149
hyperventilatie : 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
kortademigheid : 20
loopneus : 9
niezen : 1
oedeem van het strottenhoofd : 2
orofaryngeale pijn : 4
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
productieve hoest : 2
stemstoornis : 5
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 44
angiopathie : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 3
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 3
fenomeen van Raynaud : 9
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 9
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 3
opvlieger : 2
overmatig blozen : 4
vaatverwijding : 2
verhoogde bloeddruk : 2
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 31
asthma cardiale : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 20
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking van de hartspier : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 263
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 116
blaar : 1
droge huid : 2
eczeem : 6
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 2
galbulten : 8
Gevoelige huid : 1
haaraandoening : 1
haaruitval : 19
huidaandoening : 2
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 16
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 24
jeukende huiduitslag : 6
Meerdere blauwe plekken : 2
nagelloslating : 1
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig zweten : 13
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 8
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 7
toename huidpigment : 3
vervellen : 1
Immuunsysteem : 12
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 4
immuuncomplexgemedieerde reactie type III : 1
overgevoeligheid : 4
type I hypersensitiviteit : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 15
blaasontsteking : 1
bulleuze impetigo : 1
faryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 6
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
voorhoofdsholte ontsteking : 3
Lever en galwegen : 8
galstenen : 1
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 5
Maag-darmstelsel : 177
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
afwezigheid van speeksel : 2
alvleesklierontsteking : 4
boeren : 4
braken : 13
buikklachten : 5
buikpijn : 19
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 21
droge mond : 10
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 12
groei van het tandvlees : 1
Intestinal angioedema : 2
lip pijn : 1
lipzwelling : 7
maagklachten : 6
misselijkheid : 32
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
oesofaguspijn : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de onderbuik : 3
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 1
tongoedeem : 6
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 2
verandering in de stoelgang : 1
verhemelte zwelling (palatum zwelling) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 2
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 2
Malignant polyp : 1
prostaatkanker : 1
Nier en urinewegen : 22
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 2
blaasklachten : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 4
nierkoliek : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urineretentie : 2
vaak plassen : 3
vaker urineren : 3
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 19
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 2
metamorfopsie : 1
oogaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 11
draaiduizeligheid : 2
ooraandoening : 1
oorsuizen : 7
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 73
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 3
agressie : 3
angst : 7
Apathisch : 2
depressie : 5
depressieve stemming : 7
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele labiliteit : 2
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 2
paniekaanval : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 10
stemmingswisselingen : 5
stress : 3
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 62
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 11
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 2
nekpijn : 1
ontsteking gewrichtskapsel : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 17
spierspasmen : 9
spierstijfheid : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 20
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
high density lipoproteïne verlaagd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 1
verhoogde oogboldruk : 1
witte bloedcellen urine positief : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 147
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel van vreemd lichaam : 3
gezichtszwelling : 4
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
koorts : 3
lichaamszwakte : 3
malaise : 9
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 10
ontsteking : 1
onverwacht effect : 31
perifeer oedeem : 10
perifere zwelling : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 6
slijmvlies pijn : 1
vermoeidheid : 28
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling aangezicht : 7
Voeding en stofwisseling : 12
jicht : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
impotentie : 12
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
verworven phimosis : 1
Zenuwstelsel : 150
aandachtstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 2
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 37
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 4
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 33
migraine : 2
minder smaak : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 4
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 6
smaakverlies : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 18
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LISINOPRIL

Aantal meldingen 54.247
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.101
(46%)
26.078
(48%)
3.068
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
299
(1%)
35.524
(65%)
6.389
(12%)
10.779
(20%)
1.256
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 15.238
Bloed- en lymfestelsel : 1.096
Bloedvaten : 4.878
Chirurgische en medische verrichtingen : 567
Congenitale en genetische afwijkingen : 153
Endocrien syteem : 289
Hart : 3.369
Huid- en onderhuid : 12.386
Immuunsysteem : 4.514
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.169
Intoxicaties en letsels : 5.659
Lever en galwegen : 667
Maag-darmstelsel : 9.049
Neoplasmata : 603
Nier en urinewegen : 4.378
Oog : 1.543
Oor en evenwichtsorgaan : 595
Product aanlegenheden : 1.410
Psychisch : 4.462
Sociale omstandigheden : 311
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.325
Testuitslagen en onderzoeken : 6.047
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.844
Voeding en stofwisseling : 4.701
Voortplantingsstelsel en borsten : 694
Zenuwstelsel : 8.162
Zwangerschap en perinatale periode : 112
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA01 CAPTOPRIL Capsule, Drank, Tablet
2 C09AA02 ENALAPRIL Drank, Drank (suspensie), Tablet
3 C09AA02 ENALAPRIL-RATIOPHARM (ENALAPRIL) Tablet
4 C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet
5 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
6 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
7 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
8 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
9 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
10 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
11 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
12 C09AA08 VASCASE () Tablet
13 C09AA09 FOSINOPRIL Tablet
14 C09AA09 FOSINORM (FOSINOPRIL) Tablet
15 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
16 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
17 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet