Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LACTULOSE

Stroop

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LACTULOSE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A06AD11 BOOTS PHARMACEUTICALS (LACTULOSE) Stroop
A06AD11 DUPHALAC (LACTULOSE) Stroop
A06AD11 LACTULOSE Stroop
A06AD11 LAXEERDRANK APOTEX STROOP (LACTULOSE) Stroop
A06AD11 LAXEERDRANK HTP (LACTULOSE) Stroop
A06AD11 LAXEERSIROOP 'SAN' (LACTULOSE) Stroop
A06AD11 LAXEERSTROOP TEVA (LACTULOSE) Stroop
A06AD11 LEGENDAL (LACTULOSE) Zakje (granulaat)
A06AD11 LIVSANE (LACTULOSE) Stroop

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


LACTULOSE

Aantal meldingen 83
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
26
(31%)
57
(69%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Huid- en onderhuid : 17
galbulten : 3
haaruitval : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 2
rode huiduitslag : 1
verandering haarkleur : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
productafleveringsfout : 1
Maag-darmstelsel : 82
abnormale ontlasting : 1
bloederige ontlasting : 1
braakneiging : 1
braken : 9
buikpijn : 17
caries tanden : 1
diarree : 8
droge mond : 1
maag-darm pijn : 4
misselijkheid : 10
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 6
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 1
tandverkleuring : 1
tongontsteking : 1
winderigheid : 14
Psychisch : 1
ijlen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
gewicht verhoogd : 2
urineanalyse abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
koorts : 1
malaise : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 1
vroegtijdige verzadigdheid : 1
Voeding en stofwisseling : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
verminderde eetlust : 1
Zenuwstelsel : 7
duizeligheid : 1
flauwvallen : 1
presyncope : 1
smaakverlies : 2
tintelingen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LACTULOSE

Aantal meldingen 6.131
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.139
(51%)
2.781
(45%)
211
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
56
(1%)
1.295
(21%)
3.445
(56%)
1.223
(20%)
112
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 211
Bloed- en lymfestelsel : 121
Bloedvaten : 130
Chirurgische en medische verrichtingen : 74
Congenitale en genetische afwijkingen : 7
Endocrien syteem : 9
Hart : 118
Huid- en onderhuid : 911
Immuunsysteem : 77
Infecties en parasitaire aandoeningen : 153
Intoxicaties en letsels : 412
Lever en galwegen : 142
Maag-darmstelsel : 3.592
Neoplasmata : 31
Nier en urinewegen : 139
Oog : 70
Oor en evenwichtsorgaan : 25
Product aanlegenheden : 174
Psychisch : 228
Sociale omstandigheden : 47
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 137
Testuitslagen en onderzoeken : 412
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.049
Voeding en stofwisseling : 350
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
Zenuwstelsel : 585
Zwangerschap en perinatale periode : 15
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A06AD04 MAGNESIUMSULFAAT Zakje (poeder)
2 A06AD10 EZICLEN (NATRIUM-/MAGNESIUM-/KALIUMSULFAAT) Oplossing voor drank
3 A06AD12 IMPORTAL (LACTITOL) Drank, Zakje (poeder)
4 A06AD13 NATRIUMSULFAAT Poeder voor drank
5 A06AD15 FORLAX (MACROGOL) Poeder voor drank
6 A06AD15 MACROGOL Poeder voor drank
7 A06AD17 PHOSPHORAL (NATRIUMFOSFATEN) Drank
8 A06AD19 MAGNESIUMCITRAAT Overige toedieningsvormen
9 A06AD65 CLENSIA (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
10 A06AD65 COLOFORT (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
11 A06AD65 ENDOFALK (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)
12 A06AD65 KLEAN PREP (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
13 A06AD65 LAXTRA (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)
14 A06AD65 MACROGOL/ZOUTEN Poeder voor drank
15 A06AD65 MOLAXOLE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
16 A06AD65 MOVICOLON (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
17 A06AD65 MOVICOLON CHOCOLATE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
18 A06AD65 MOVICOLON JUNIOR (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
19 A06AD65 MOVICOLON LIQUID (MACROGOL/ZOUTEN CONC. VOOR DRANK) Drank
20 A06AD65 MOVICOLON LIQUID (MACROGOL/ZOUTEN) Oplossing voor drank
21 A06AD65 MOVICOLON NATUREL (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
22 A06AD65 MOVICOLON UNITDOSE (MACROGOL/ZOUTEN) Drank
23 A06AD65 MOVIPREP (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
24 A06AD65 PLEINVUE (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
25 A06AD65 TEVA (MACROGOL/ZOUTEN) Poeder voor drank
26 A06AD65 TRANSIPEG (MACROGOL/ZOUTEN) Zakje (poeder)