Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PARACETAMOL

Tablet, Zetpil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in PARACETAMOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Stoker L.J Paracetamol en allergische reacties Geneesmiddelenbulletin 2002 36(11):127-128 Download publicatie

2 Jessurun N, van Hunsel F, Puijenbroek EP Metabolic acidosis with a high anion: A drug-drug interaction between paracetamol and flucloxacillin Clinical Therapeutics 2015 37 DOI
3 Jessurun N, van Marum R, Hermens W, van Puijenbroek E.P Advanced age and female sex as risk factors for high anion gap metabolic acidosis (HAGMA) following a drug interaction between paracetamol and flucloxacillin Journal of the American Geriatrics Society 2016 64 Download publicatie

DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Paracetamol and Flucloxacilline interaction and metabolic acidosis 2015 Signals document

2 Update High anion gap metabolic acidosis (HAGMA) following an adverse drug interaction between paracetamol and flucloxacillin 2017 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


PARACETAMOL

Aantal meldingen 708
Ernstig 87
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
263
(37%)
442
(62%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 63
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 7
bronchospasme : 1
diafragmapijn : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 2
hik : 1
hoesten : 11
irritatie keel : 3
kortademigheid : 20
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 2
neusverstopping : 2
orofaryngeale pijn : 3
pijnlijke ademhaling : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
ratelgeluiden : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 13
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
Bloedarmoede : 1
bloedingaandoening : 1
bloedingsneiging : 1
Immune trombocytopenie : 1
methemoglobinemie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 2
Bloedvaten : 20
aderontsteking : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 4
erythromelalgie : 1
lage bloeddruk : 6
opvlieger : 3
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 22
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 15
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 262
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
angio-oedeem : 18
brandend gevoel van de huid : 3
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 3
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 37
gele huid : 1
Gevoelige huid : 2
haaruitval : 3
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 3
huidafwijking (fixed eruption) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 35
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 7
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 3
huidzwelling : 1
Jeuk : 37
jeukende huiduitslag : 9
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 5
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 36
psoriasis : 3
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 12
roodheid : 19
Stevens-Johnson-syndroom : 2
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 2
Immuunsysteem : 37
anafylactische reactie : 10
anafylactische shock : 9
geneesmiddelenovergevoeligheid : 3
overgevoeligheid : 13
Reaction to excipient : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
blaasontsteking : 1
bronchiolitis : 1
laryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
Pustule : 2
Intoxicaties en letsels : 8
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 2
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 19
acuut leverfalen : 2
afwijkende leverfunctie : 4
galstuwing : 1
geelzucht : 2
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 2
leverfalen : 4
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 203
aambeien : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
abnormale ontlasting : 3
aften : 1
anale pruritus : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloederige ontlasting : 1
boeren : 2
braken : 20
buikklachten : 9
buikpijn : 18
diarree : 30
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
gingiva-pijn : 1
harde feces : 1
Hyperesthesie tanden : 1
lipzwelling : 8
maagaandoening : 2
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 3
maagzweer : 1
misselijkheid : 47
obstipatie, verstopping : 8
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 1
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
orale mucosa eruptie : 1
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de onderbuik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 1
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
winderigheid : 2
zachte ontlasting : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 13
bloed in de urine : 3
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 20
abnormaal gevoel in oog : 1
blindheid : 1
cornea-aandoening : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
macula degeneratie : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidverdikking : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
oogzwelling : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 8
oorsuizen : 3
oorzwelling : 1
slechthorendheid : 4
Product aanlegenheden : 15
abnormale smaak van product : 2
klacht over product : 3
Manufacturing materials issue : 1
product chargenummeraangelegenheid : 1
product fysieke aangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 4
product vormaangelegenheid : 1
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 87
abnormale dromen : 6
agressie : 2
angst : 8
dagdromen : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 7
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 9
ijlen : 2
katatonie : 1
manie : 1
nachtmerrie : 6
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 2
onvermogen om te spreken (mutisme) : 1
onverschillig : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 5
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 7
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 49
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 12
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 19
spierspasmen : 8
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 46
alkalisch fosfatase verhoogd : 2
bloed albumine verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 3
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 6
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 7
lichaamstemperatuur verhoogd : 5
Liver function test increased : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
tumor-markertest : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
vitale functies abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 253
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 39
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 6
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 5
het koud hebben : 1
hoge koorts : 1
honger : 1
huilen : 4
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsverharding : 2
injectieplaatswarmte : 5
jeuk op de injectieplaats : 6
koorts : 22
koude rillingen : 17
lage lichaamstemperatuur : 1
loopstoornis : 1
malaise : 25
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
ontsteking op de injectieplaats : 4
onverwacht effect : 13
perifeer oedeem : 4
pijn : 4
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 8
roodheid op de injectieplaats : 6
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 2
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 33
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zuigelingensterfte : 1
zwelling aangezicht : 6
zwelling van injectieplaats : 6
Voeding en stofwisseling : 26
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hunkering naar zout : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
metabole acidose : 17
verhoogd zuurgehalte in het bloed : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
Intermenstrual bleeding : 1
oedeem van vulva : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginale pruritus : 2
Zenuwstelsel : 129
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 1
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 1
duizeligheid : 26
een verlaagde spierspanning : 2
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
hersenbloeding : 2
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 38
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
hyporesponsief voor stimuli : 1
koortsstuip : 1
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 8
overmatige bewegingsdrang : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 14
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PARACETAMOL

Aantal meldingen 198.405
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
113.326
(57%)
67.320
(34%)
17.759
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4.479
(2%)
74.147
(37%)
68.125
(34%)
48.188
(24%)
3.466
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 11.091
Bloed- en lymfestelsel : 4.498
Bloedvaten : 6.299
Chirurgische en medische verrichtingen : 825
Congenitale en genetische afwijkingen : 516
Endocrien syteem : 151
Hart : 5.716
Huid- en onderhuid : 56.328
Immuunsysteem : 6.548
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.171
Intoxicaties en letsels : 46.624
Lever en galwegen : 15.222
Maag-darmstelsel : 31.701
Neoplasmata : 420
Nier en urinewegen : 4.964
Oog : 10.310
Oor en evenwichtsorgaan : 1.094
Product aanlegenheden : 4.531
Psychisch : 18.225
Sociale omstandigheden : 598
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.942
Testuitslagen en onderzoeken : 13.247
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 41.590
Voeding en stofwisseling : 4.415
Voortplantingsstelsel en borsten : 633
Zenuwstelsel : 20.977
Zwangerschap en perinatale periode : 914
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N02BE51 ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
2 N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank
3 N02BE51 ANTIGRIPPINE (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Tablet
4 N02BE51 APC TABLET (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
5 N02BE51 BOOTS PHARMACEUTICALS (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
6 N02BE51 CITROSAN (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank
7 N02BE51 COMBOVAL (PARACETAMOL/IBUPROFEN) Infusievloeistof
8 N02BE51 EXCEDRIN (ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
9 N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
10 N02BE51 FINIMAL (PARACETAMOL/COFFEINE/ASCORBINEZUUR) Bruistablet
11 N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PARACETAMOL/PROPYFENAZON/COFFEINE) Zakje (poeder)
12 N02BE51 HOOFDPIJNPOEDERS 'DARO' (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje (poeder)
13 N02BE51 IDYL (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
14 N02BE51 LIVSANE (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
15 N02BE51 NURALGAN (PARACETAMOL/IBUPROFEN) Tablet
16 N02BE51 PANADOL PLUS (PARACETAMOL/COFFEINE) Omhulde tablet
17 N02BE51 PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR Poeder voor drank
18 N02BE51 PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
19 N02BE51 PARACETAMOL/METOCLOPRAMIDE Zetpil
20 N02BE51 PARACETAMOL/VITAMINE C (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Zakje (poeder)
21 N02BE51 PARACOF (PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
22 N02BE51 PARADON HTP (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
23 N02BE51 PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE Tablet
24 N02BE51 ROTER (PARACETAMOL/ASCORBINEZUUR) Poeder voor drank
25 N02BE51 SANALGIN (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
26 N02BE51 SARIDON (PROPYFENAZON/PARACETAMOL/COFFEINE) Tablet
27 N02BE51 WITTE-KRUISPREPARATEN (PARACETAMOL/COFFEINE) Zakje (poeder)
28 N02BE71 PARACETAMOL, COMBINATIEPREPARATEN MET PSYCHOLEPTICA Overige toedieningsvormen