Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

LODOTRA (PREDNISON)

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LODOTRA (PREDNISON) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB07 LODOTRA (PREDNISON) Tablet met gereguleerde afgifte
H02AB07 PREDNISON Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


PREDNISON

Aantal meldingen 1.552
Ernstig 455
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
618
(40%)
928
(60%)
6
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 204
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 3
beklemming keel : 2
bloedneus : 9
bronchiëctasie : 3
bronchospasme : 6
centrale cyanose : 1
diffuse alveolaire beschadiging : 1
falen van de ademhaling : 9
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 23
interstitiële longziekte : 5
irritatie keel : 1
kortademigheid : 59
kortademigheid bij inspanning : 1
lipoïdpneumonie : 1
longaandoening : 2
longbloeding : 1
longembolie : 8
longfibrose : 4
longontsteking : 6
longtrombose : 1
longvliesontsteking : 3
loopneus : 3
luchtwegaandoening : 1
Lung opacity : 2
neusklachten : 1
neusontsteking : 1
neusverstopping : 2
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 7
perforatie neus-tussenschot : 1
piepen : 1
pijnlijke ademhaling : 2
pleurale effusie : 1
pneumomediastinum : 1
pneumothorax : 2
productieve hoest : 2
pulmonale arteriële hypertensie : 1
rhonchi : 1
Sinus pain : 1
sputum toegenomen : 2
stemstoornis : 10
tekort van zuurstof in de weefsels : 2
vocht in de longen : 3
vocht vasthouden slokdarm : 1
zeer ernstige astma-aanval (status asthmaticus) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 63
afbraak van rode bloedcellen door afweerstoornis : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 9
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
bloedarmoede door afwijkende rode bloedcellen (megaloblastaire anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
bloedstollingsstoornis : 2
eosinofilie : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
methemoglobinemie : 1
neutropenie, neonataal : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 10
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 18
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 3
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 64
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
bleekheid : 1
Bloeding : 4
Bloeduitstorting : 8
embolie : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 4
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
lymfoedeem : 1
nitritoïde reactie : 1
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) : 1
opvlieger : 10
overmatig blozen : 5
perifere arterie trombose : 1
ruptuur aneurysma van de aorta : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 1
trombose ader : 2
vaatontsteking : 1
veneuze aandoening : 2
veneuze occlusie : 1
verhoogde bloeddruk : 8
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 10
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
diabetes insipidus : 1
klachten na staken steroïden : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
schildklieraandoening : 1
stoornis functie bijnier : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 92
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 4
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hart- en longfalen : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 5
hartfalen (linksdecompensatie) : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 39
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 4
onregelmatige hartslag : 6
ontsteking hartzakje : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 6
spasme in de kransslagader : 2
trage hartslag : 5
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 3
Huid- en onderhuid : 346
acne : 7
acute febriele neutrofiele dermatose : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 19
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 4
Chronic papillomatous dermatitis : 1
contact eczeem : 2
dermatitis psoriasiformis : 2
droge huid : 4
dunne huid : 2
eczeem : 6
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 4
erythema multiforme : 5
erytrose : 1
exfoliatieve dermatitis : 2
galbulten : 18
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 2
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 41
huidaandoening : 6
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidhypopigmentatie : 1
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 5
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 5
huiduitslag : 56
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 24
jeukende huiduitslag : 4
lineaire IgA ziekte (van de nier) : 1
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 7
nachtzweten : 4
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 6
overmatig haargroei : 6
overmatig zweten : 25
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 14
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 6
rosacea : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 1
subcutaan emfyseem : 1
verandering haarkleur : 1
vermindering huidpigment : 2
vervellen : 5
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweer : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 25
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 2
anafylactische reactie : 6
anafylactische shock : 4
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : 1
immuunsysteemaandoening : 1
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 1
overgevoeligheid : 8
Reaction to excipient : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 82
abces : 1
artritis infectieus : 1
bacteriele gewrichtsontsteking : 2
bacteriele hersenvliesontsteking : 1
bacteriële longontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 2
buikabces : 2
bulleuze impetigo : 1
Candida-infectie : 3
Cytomegalovirus infection reactivation : 1
diverticulitis : 1
endocarditis : 1
Escherichia-infectie : 1
faryngitis : 4
gelokaliseerde infectie : 1
gordelroos : 3
Haemophilus-infectie : 1
huidinfectie : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
humaan polyomavirus infectie : 1
infectie : 3
infectie bij verminderde weerstand : 2
infectie van het oor : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
injectieplaatsinfectie : 1
koortsuitslag : 2
leverabces : 1
listeriosis : 1
longontsteking : 7
neus-keelontsteking : 1
onderste luchtweginfectie : 1
onsteking van het netvlies : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 4
pneumokokken longontsteking : 1
pneumokokken-sepsis : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 6
schimmelinfectie : 1
sepsis : 4
tuberculose : 2
urosepsis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
waterwratten (molluscum contagiosum) : 1
Intoxicaties en letsels : 31
femurfractuur : 1
gebroken bekken : 1
kneuzing : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
off-label gebruik : 1
Producttoedieningsfout : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
ruggenmergletsel : 1
ruptuur pees : 13
scheur in dura mater : 1
spierscheur : 2
val : 2
Vreemd lichaam in de keel : 1
wervelkolomfractuur : 1
zenuwletsel kuitbeen : 1
Lever en galwegen : 46
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
afwijkende leverfunctie : 11
galstenen : 1
galstuwing : 2
galwegobstructie : 1
geelzucht : 8
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 2
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 6
hepatitis cholestatisch : 8
leveraandoening : 1
ontsteking van de galblaas : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 355
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 4
aften : 1
alvleesklierontsteking : 12
Anesthesie van de mond : 1
auriculo-temporaal syndroom : 1
bloedbraken : 2
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding in slokdarm : 1
boeren : 3
braken : 47
branderige tong : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 38
caries tanden : 2
colitis ulcerosa : 2
darm-perforatie : 2
diarree : 29
diverticulaire perforatie : 1
droge mond : 9
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 6
gingiva-pijn : 1
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
infrequente stoelgang : 1
ingewandenischemie : 1
lipzwelling : 2
losse tand : 1
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 6
maagontsteking : 1
maagzweer : 1
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 87
obstipatie, verstopping : 9
ontsteking mondholte : 8
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
perforatie van slokdarm : 1
pijn in de bovenbuik : 7
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 1
tandmisvorming : 1
tandnecrose : 1
tandpijn : 3
tandverkleuring : 2
tandverlies : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 3
tongontsteking : 7
tongverkleuring : 3
verandering in de stoelgang : 1
vergroting speekselklier : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 4
ziekte van Crohn : 2
zweertje in de mond : 2
Neoplasmata : 36
angio-immunoblastisch T-cellymfoom recidief : 1
B-cellymfoom : 1
bronchuscarcinoom : 1
colonkanker : 1
cutaan T-cellymfoom : 1
eierstokkanker : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
huidkanker : 5
kwaadaardig gezwel : 2
kwaadaardige longkanker : 2
maligne melanoom : 2
metastatisch neoplasma : 1
myelofibrose : 2
myeloïde leukemie : 1
neonataal neuroblastoom : 1
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 1
nierkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 3
plasmacel myeloom : 1
slokdarmcarcinoom : 1
squameuscelcarcinoom van de huid : 2
vergrote lymfklier : 2
vulvakanker : 1
Nier en urinewegen : 51
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 3
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
bloed in de urine : 3
cystitisachtig symptoom : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 2
nachtelijke urinelozing : 1
nefrotisch syndroom : 3
nierbloeding : 1
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 5
nierpijn : 2
nierstenen : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
stress-urine-incontinentie : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 2
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 4
urineretentie : 5
urinewegsteen : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 3
Oog : 84
accomodatiestoornis ooglens : 1
afsluiting netvliesader : 3
blindheid : 2
bloeding in het oogwit : 1
chorioretinopathie : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 3
dysfunctie van klieren van Meibom : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 19
glasvochtloslating : 2
glaucoom : 1
glaucoom : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
loslating van het netvlies : 1
macula degeneratie : 1
macula-oedeem : 1
ongemak in het oog : 2
oogaandoening : 2
oogirritatie : 1
oogontsteking : 2
retinavene occlusie : 1
scheelzien : 1
scherpzien gereduceerd : 1
scleritis : 1
staar : 5
stoornis zien (fotopsie) : 3
traanproductieaandoening : 2
vochtophoping rondom oogkas : 3
wazig zien : 16
Oor en evenwichtsorgaan : 22
buis van Eustachius obstructie : 1
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 3
evenwichtsaandoening : 2
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 7
ototoxiciteit : 1
slechthorendheid : 5
Product aanlegenheden : 7
klacht over product : 7
Psychisch : 176
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 2
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 1
angst : 11
angststoornis : 1
Apathisch : 3
bedplassen : 1
brassend eten : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 6
depressieve stemming : 11
Disorganised speech : 1
emotionele armoede : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 4
hallucinatie (visueel) : 6
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
ijlen : 2
Lusteloos : 2
manie : 2
nachtmerrie : 4
negativisme : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 7
onvermogen om te spreken (mutisme) : 1
opzettelijke automutilatie : 2
paniekaanval : 2
paniekreactie : 2
paniekstoornis : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 7
rusteloosheid : 9
slaapstoornis : 8
slapeloosheid : 13
sociaal vermijdingsgedrag : 1
spanning : 1
stemmingswisselingen : 8
stress : 2
uitgelaten stemming : 2
verhoogd libido : 2
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 8
vrees : 2
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 5
zenuwachtigheid : 9
Sociale omstandigheden : 2
in een residentiële instelling leven : 1
invaliditeit : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 210
afname spiervolume (spieratrofie) : 3
artrose : 1
botaandoening : 2
botpijn : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
gespannenheid spier : 2
Gewrichtsontsteking : 5
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 21
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 4
nekmisvorming : 1
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
osteoartropathie : 1
osteonecrose van kaak : 5
osteoporose : 2
pees pijn : 3
peesafwijking : 3
peesontsteking : 21
pijn in arm of been : 10
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 2
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
rugpijn : 7
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
spierontsteking : 1
Spierontsteking : 2
Spierpijn : 48
spierspasmen : 32
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 13
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 86
aanwezigheid van auto-antistoffen : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bacterietest positief : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 4
bloedstollingsstoornis (stoornis PTT) : 1
BSE verhoogd : 1
centraal veneuze druk verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 11
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verhoogd : 1
INR verhoogd : 5
INR verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 4
leverenzym verhoogd : 5
leverfunctietests abnormaal : 7
lichaamstemperatuur verhoogd : 5
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
protrombinetijd verlengd : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
schommelende spiegels van een geneesmiddel : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
vertraagde bloedstolling : 1
vitamine B6 verhoogd : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 332
aangezichtspijn : 2
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
cyste : 1
dorst : 4
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 6
geneesmiddelinteractie : 18
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 3
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 6
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
honger : 1
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsrash : 2
injectieplaatswarmte : 3
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 50
koude rillingen : 12
lichaamszwakte : 7
loopstoornis : 3
malaise : 30
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 6
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 8
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 18
perifeer oedeem : 15
perifere zwelling : 4
pijn : 7
pijn in de borstkas : 9
pijn op de injectieplaats : 5
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 7
reactie op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 5
secretie uitscheiding : 3
statisch oedeem : 1
temperatuurintolerantie : 1
uitscheiding op injectieplaats : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 2
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 32
verslechtering van de aandoening : 5
vertraagde genezing : 2
weefselschade op injectieplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zweertje op slijmvliezen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 10
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 55
diabetes mellitus : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 7
jicht : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 7
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
laag chloorgehalte (hypochlooremie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 4
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 5
metabole acidose : 2
ondervoeding : 1
toegenomen eetlust : 3
tumorlysissyndroom : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verminderde eetlust : 5
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
vocht vasthouden : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 34
aandoening van vulva : 2
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 5
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
menstruaties met grote tussenpozen : 1
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
stoornis borstvoeding : 1
uitblijven zaadlozing : 2
vaginale afscheiding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
voortijdige menopauze : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 3
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 358
aandachtstoornis : 6
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 3
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (choreoathetose) : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 2
demyelinisatie : 1
duizeligheid : 53
dwarslaesie : 1
dyskinesie : 2
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 4
gedeeltelijke verlamming : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
gezichtsvelduitval : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 2
hersenstamhemorragie : 1
hoofdpijn : 69
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Limbic encephalitis : 1
meningitis eosinofiel : 1
migraine : 2
Motorische disfunctie : 1
multipele sclerose : 1
myasthenia gravis : 3
myelitis transversa : 1
neuromyopathie : 1
niet kunnen ruiken : 2
ontsteking oogzenuw : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
osmotische-demyelinisatiesyndroom : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
paraparese : 1
perifere motorische neuropathie : 1
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 6
peroneale zenuwverlamming : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
Polyneuropathie : 4
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 2
presyncope : 4
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
radiculopathie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 24
Smaakstoornis : 5
smaakverlies : 6
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 3
tintelingen : 21
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 9
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 29
trombose hersenslagader : 1
verandering reukvermogen : 2
verhoogde druk in de schedel : 1
verlies van proprioceptie : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 4
versterkte reflexen : 1
verstoorde smaak : 11
volledige verlamming : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 2
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PREDNISON

Aantal meldingen 63.045
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
30.308
(48%)
25.863
(41%)
6.874
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
413
(1%)
40.857
(65%)
2.096
(3%)
18.555
(29%)
1.124
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.066
Bloed- en lymfestelsel : 6.938
Bloedvaten : 4.505
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.204
Congenitale en genetische afwijkingen : 507
Endocrien syteem : 1.454
Hart : 3.828
Huid- en onderhuid : 6.993
Immuunsysteem : 3.590
Infecties en parasitaire aandoeningen : 16.506
Intoxicaties en letsels : 8.326
Lever en galwegen : 1.838
Maag-darmstelsel : 12.151
Neoplasmata : 4.645
Nier en urinewegen : 3.356
Oog : 2.739
Oor en evenwichtsorgaan : 584
Product aanlegenheden : 478
Psychisch : 5.685
Sociale omstandigheden : 617
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8.910
Testuitslagen en onderzoeken : 10.131
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.181
Voeding en stofwisseling : 6.546
Voortplantingsstelsel en borsten : 560
Zenuwstelsel : 8.820
Zwangerschap en perinatale periode : 698
Vergelijkbare geneesmiddelen