Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LOPERAMIDE

Capsule, Drank, Drank (suspensie)

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in LOPERAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Eijgenraam M, Meyboom R.H.B Urineretentie tijdens gebruik van loperamide Geneesmiddelenbulletin 2000 34(8):100 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Loperamide en urineretentie 2000 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


LOPERAMIDE

Aantal meldingen 128
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
51
(40%)
77
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 3
opvlieger : 3
Endocrien syteem : 1
bijnieraandoening : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 37
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
constitutioneel eczeem : 1
galbulten : 7
haaruitval : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 6
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 3
rode huiduitslag : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
Clostridium difficile-colitis : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blootstelling via moedermelk : 2
complicatie ten gevolge van gastro-intestinaal stoma : 1
Lever en galwegen : 3
galblaaskoliek : 1
Hepatitis : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 64
abnormale ontlasting : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 11
buikpijn : 6
diarree : 3
droge mond : 3
harde feces : 1
maag-darm pijn : 2
maagdarmstelselhypomotiliteit : 1
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 10
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 8
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 11
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urineretentie : 9
vaker urineren : 1
Oog : 5
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
pupil vernauwing : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 9
Apathisch : 1
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 1
misplaatst gedrag : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
gewrichtspijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
hartfrequentie verhoogd : 1
intraoculaire druk verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 33
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
malaise : 4
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect vertraagd : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 1
vermoeidheid : 5
Voeding en stofwisseling : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
Zenuwstelsel : 44
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 2
duizeligheid : 12
flauwvallen : 4
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 8
hypersomnie : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
plotselinge slaap : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verhoogde spanning : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LOPERAMIDE

Aantal meldingen 17.181
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.201
(54%)
6.212
(36%)
1.768
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
74
(0%)
11.601
(68%)
1.590
(9%)
3.736
(22%)
180
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 893
Bloed- en lymfestelsel : 213
Bloedvaten : 391
Chirurgische en medische verrichtingen : 107
Congenitale en genetische afwijkingen : 75
Endocrien syteem : 20
Hart : 1.017
Huid- en onderhuid : 2.231
Immuunsysteem : 288
Infecties en parasitaire aandoeningen : 446
Intoxicaties en letsels : 6.094
Lever en galwegen : 164
Maag-darmstelsel : 5.041
Neoplasmata : 82
Nier en urinewegen : 430
Oog : 304
Oor en evenwichtsorgaan : 81
Product aanlegenheden : 1.019
Psychisch : 1.708
Sociale omstandigheden : 55
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 498
Testuitslagen en onderzoeken : 1.174
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.365
Voeding en stofwisseling : 552
Voortplantingsstelsel en borsten : 83
Zenuwstelsel : 1.919
Zwangerschap en perinatale periode : 53
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A07DA02 DROPIZOL (OPIUM) Druppels
2 A07DA02 OPIUM TINCTUUR DRUPPELS Druppels
3 A07DA05 ARESTAL (LOPERAMIDE-OXIDE) Tablet
4 A07DA53 LOSIMED DUO (LOPERAMIDE/DIMETICON) Tablet