Lareb Databank

Opnieuw zoeken

METOCLOPRAMIDE

Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet, Zetpil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METOCLOPRAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A03FA01 METOCLOPRAMIDE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet, Zetpil
A03FA01 PRIMPERAN (METOCLOPRAMIDE) Drank, Injectievloeistof, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Hunsel F.P.A.M, van Puijenbroek E.P Domperidon en extrapiramidale stoornissen bij kinderen Pharmaceutisch Weekblad 2007 142(39):33-34 Download publicatie

2 Hoogendam A, Hofmeijer J, Frijns C.J.M, Heeringa M, Schouten-Tjin a Tsoi S.L.N.M, Jansen P.A.F Ernstig parkinsonisme ten gevolge van metoclopramide bij een patiënte met polyfarmacie Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2002 146(4):175-177 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2007
2 Angioedema and allergic reactions in metoclopramide containing products 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


METOCLOPRAMIDE

Aantal meldingen 397
Ernstig 114
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
81
(20%)
314
(79%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
Faryngeale zwelling : 2
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 7
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
snelle ademhaling : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
eosinofilie : 1
Bloedvaten : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 1
Hart : 20
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 8
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartstilstand : 3
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 3
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 25
angio-oedeem : 7
blaar : 1
galbulten : 3
haaruitval : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
overmatig zweten : 2
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 3
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
infectie van het oor : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 11
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 5
medicatiefout : 1
medicatiefout ten gevolge van op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en aandoening : 1
overdosis : 3
Maag-darmstelsel : 52
afwezigheid van speeksel : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 3
buikpijn : 1
diarree : 9
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 9
lipaandoening : 1
misselijkheid : 8
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 3
oedeem mond : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
protrusie tong : 2
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
Nier en urinewegen : 5
aandoening urinelozing : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 1
Oog : 32
Afwijking oogbeweging : 2
afwijking oogbewegingen beide ogen : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 6
lichtschuwheid : 2
oculogyrische crisis : 6
pupil vernauwing : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
verlamming van de oogspieren : 1
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 115
aanpassingsstoornis : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 1
angst : 16
angst voor de dood : 1
angststoornis : 1
Apathisch : 1
claustrofobie : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 7
depressieve stemming : 9
Disorganised speech : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 9
ijlen : 4
leesstoornis : 1
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 3
ontremming : 1
paniekaanval : 4
paniekreactie : 1
psychotisch gedrag : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 15
slapeloosheid : 6
stemmingswisselingen : 1
tandenknarsen : 1
tic : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 5
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 5
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 80
asymmetrie van het gezicht : 1
dwangstand van het hoofd : 13
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 22
nekpijn : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 24
spierstijfheid : 4
spiertrekkingen : 3
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 10
afwijkend ECG : 1
bloeddruk verlaagd : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
elektrocardiogram QT-interval abnormaal : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 46
Aangezicht ongemak : 1
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 3
het heet hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 5
loopstoornis : 2
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onttrekkingssyndroom : 2
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 3
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 294
aandachtstoornis : 2
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
amnestische stoornis : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 1
clonus : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 10
dyskinesie : 36
een verlaagde spierspanning : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 2
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 40
flauwvallen : 4
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 10
IIIde zenuwparese : 1
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 1
kwijlen : 1
maligne neuroleptica syndroom : 1
neurologisch symptoom : 2
onrust bij pasgeborene : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 3
oromandibulaire dystonie : 4
overmatige bewegingsdrang : 2
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 15
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 5
sedatie : 1
slaperigheid : 29
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 9
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 6
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 6
toegenomen spierspanning (dystonie) : 37
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 5
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 20
verhoogde spanning : 2
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 2
verminderd bewustzijn : 4
voorbijgaande globale amnesie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
foetale hypokinesie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METOCLOPRAMIDE

Aantal meldingen 63.039
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
39.882
(63%)
18.993
(30%)
4.164
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
676
(1%)
26.145
(41%)
22.797
(36%)
10.748
(17%)
2.673
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.102
Bloed- en lymfestelsel : 677
Bloedvaten : 1.765
Chirurgische en medische verrichtingen : 130
Congenitale en genetische afwijkingen : 178
Endocrien syteem : 164
Hart : 2.450
Huid- en onderhuid : 6.863
Immuunsysteem : 1.554
Infecties en parasitaire aandoeningen : 590
Intoxicaties en letsels : 6.916
Lever en galwegen : 484
Maag-darmstelsel : 7.003
Neoplasmata : 160
Nier en urinewegen : 646
Oog : 4.875
Oor en evenwichtsorgaan : 412
Product aanlegenheden : 102
Psychisch : 10.591
Sociale omstandigheden : 4.572
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.301
Testuitslagen en onderzoeken : 3.240
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.016
Voeding en stofwisseling : 1.004
Voortplantingsstelsel en borsten : 520
Zenuwstelsel : 37.564
Zwangerschap en perinatale periode : 162
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A03FA02 CISAPRIDE Overige toedieningsvormen
2 A03FA03 DOMPERIDON Smelttablet, Zetpil
3 A03FA03 MAAGKLACHTEN EN MISSELIJKHEID (DOMPERIDON) Tablet
4 A03FA03 MOTILIUM (DOMPERIDON) Drank (suspensie)
5 A03FA03 PERIDON (DOMPERIDON) Zetpil
6 A03FA05 LITICAN () Injectie, Tablet