Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

MIDAZOLAM

Drank, Drank (suspensie), Infusievloeistof, Injectievloeistof, Klysma, Neusspray, Oplossing voor injectie/infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MIDAZOLAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CD08 DORMICUM (MIDAZOLAM) Injectievloeistof, Tablet
N05CD08 MIDAZOLAM Drank, Drank (suspensie), Infusievloeistof, Injectievloeistof, Klysma, Neusspray, Oplossing voor injectie/infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
2 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Benzodiazepines and suicidal ideation and completed suicide 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


MIDAZOLAM

Aantal meldingen 401
Ernstig 109
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
165
(41%)
232
(58%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 40
ademhalingsproblemen (apneu) : 3
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
ademstilstand : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
bronchospasme : 2
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 3
kortademigheid : 7
longontsteking : 1
loopneus : 2
neusklachten : 1
neusverstopping : 3
onderdrukking ademhaling : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 4
perforatie neus-tussenschot : 1
schadelijk effect op de long : 1
sputum toegenomen : 2
stemstoornis : 1
trage ademhaling (bradypnoe) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 15
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
eosinofilie : 1
methemoglobinemie : 3
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 12
Bloeduitstorting : 3
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 2
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 28
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartaandoening : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 7
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 3
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 2
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
trage hartslag : 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 82
acne : 2
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
contact eczeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
galbulten : 3
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 4
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 6
roodheid : 8
schilferende huiduitslag met pukkels : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
abces : 1
cellulitis : 1
genitale candidiasis : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
pertussis : 1
Pustule : 1
tuberculose : 1
Intoxicaties en letsels : 6
accidentele blootstelling aan product door kind : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 2
Product use issue : 1
Producttoedieningsfout : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 10
acuut leverfalen : 2
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 3
hepatitis acuut : 1
hepatocellulair letsel : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 72
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
anale pruritus : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 2
braken : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 6
diarree : 7
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
intestinale bloeding : 1
lipexfoliatie : 1
lipoedeem : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 2
maagontsteking : 1
maagpoliepen : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 7
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 3
ontstoken lippen : 2
opgezette buik : 1
perforatie van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 1
tongverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 11
Acute kidney injury : 3
nefrotisch syndroom : 1
nierstenen : 1
urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 2
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 17
aandoening van het netvlies : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oculogyrische crisis : 2
oogaandoening : 1
periorbitale zwelling : 1
pupil vernauwing : 1
Retinal drusen : 1
tijdelijke blindheid : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 8
evenwichtsaandoening : 1
oorsuizen : 3
ototoxiciteit : 1
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 1
product formuleringsaangelegenheid : 2
Psychisch : 59
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 2
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 6
angst : 1
Apathisch : 2
depressieve stemming : 2
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 1
hallucinaties : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
libidostoornis : 1
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 2
negatieve gedachten : 1
onrust : 4
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
somnabulisme : 5
spanning : 1
tandenknarsen : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 4
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 27
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 4
gewrichtspijn : 1
kaakklem : 1
Myopathie : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 2
Spierpijn : 6
spierspasmen : 6
spiertrekkingen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 32
afwijkend ECG : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 2
anticonvulsivumspiegel supratherapeutisch : 1
anticonvulsivumspiegel verlaagd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
calciumspiegel bloed verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 3
elektrocardiogram ST-segment abnormaal : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hartminuutvolume verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 90
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 14
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
huilen : 1
injectieplaatsrash : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 7
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 7
orgaanfunctiestoornis : 1
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
perifeer oedeem : 5
perifere zwelling : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 4
schreeuwen : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling : 3
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 22
dyslipidemie : 1
hunkering naar voedsel : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 6
metabole acidose : 1
propofolinfuussyndroom : 1
toegenomen eetlust : 2
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verminderde eetlust : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
impotentie : 4
melkafscheiding : 1
spontane peniserectie : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 128
aandachtstoornis : 1
afsluiting van de arteria basilaris : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsarmoede : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 14
dyskinesie : 1
epilepsie : 13
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 1
faciaal spasme : 1
flauwvallen : 3
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugenverlies : 3
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenstaminfarct : 1
hoofdpijn : 16
hypersomnie : 1
niet kunnen ruiken : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 2
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 4
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 7
trilling/beving (tremor) : 3
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 4
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MIDAZOLAM

Aantal meldingen 18.456
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.586
(47%)
8.199
(44%)
1.671
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
153
(1%)
6.270
(34%)
6.084
(33%)
5.068
(27%)
881
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.289
Bloed- en lymfestelsel : 215
Bloedvaten : 2.217
Chirurgische en medische verrichtingen : 52
Congenitale en genetische afwijkingen : 42
Endocrien syteem : 38
Hart : 1.835
Huid- en onderhuid : 2.416
Immuunsysteem : 1.177
Infecties en parasitaire aandoeningen : 250
Intoxicaties en letsels : 1.491
Lever en galwegen : 249
Maag-darmstelsel : 1.196
Neoplasmata : 51
Nier en urinewegen : 237
Oog : 326
Oor en evenwichtsorgaan : 61
Product aanlegenheden : 150
Psychisch : 2.166
Sociale omstandigheden : 52
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 340
Testuitslagen en onderzoeken : 1.492
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.559
Voeding en stofwisseling : 251
Voortplantingsstelsel en borsten : 26
Zenuwstelsel : 5.014
Zwangerschap en perinatale periode : 70
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05CD01 DALMADORM (FLURAZEPAM) Capsule
2 N05CD01 FLURAZEPAM Capsule
3 N05CD02 MOGADON (NITRAZEPAM) Tablet
4 N05CD02 NITRAZEPAM Drank (suspensie), Tablet
5 N05CD03 FLUNITRAZEPAM Tablet
6 N05CD06 LORMETAZEPAM Tablet
7 N05CD06 NOCTAMID (LORMETAZEPAM) Tablet
8 N05CD07 NORMISON (TEMAZEPAM) Capsule
9 N05CD07 TEMAZEPAM Capsule, Druppels, Tablet, Zetpil
10 N05CD09 LENDORMIN (BROTIZOLAM) Tablet
11 N05CD11 DORMONOCT (LOPRAZOLAM) Tablet