Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MITOMYCINE

Poeder injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in MITOMYCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01DC03 MITOMYCIN-C KYOWA (MITOMYCINE) Poeder injectievloeistof
L01DC03 MITOMYCINE <<<Pdr>>>, Infuus, Poeder voor injectie/infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


MITOMYCINE

Aantal meldingen 38
Ernstig 18
Geslacht
Man
Vrouw
35
(92%)
3
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afbraak van rode bloedcellen door afweerstoornis : 1
Bloedarmoede : 1
Bloedvaten : 2
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 2
Hart : 2
hartfalen : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 22
allergische huidontsteking : 3
eczeem : 2
galbulten : 3
hand-voet syndroom : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
roodheid : 2
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
blaasontsteking : 5
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Maag-darmstelsel : 5
alvleesklierontsteking : 1
braken : 1
droge mond : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
misselijkheid : 1
Nier en urinewegen : 6
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 2
urine-incontinentie : 1
Psychisch : 2
hallucinaties : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtszwelling : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10
koorts : 2
koude rillingen : 2
malaise : 2
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 3
Voeding en stofwisseling : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
peniszwelling : 1
Zenuwstelsel : 6
aandachtstoornis : 1
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
verandering reukvermogen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MITOMYCINE

Aantal meldingen 4.557
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.729
(38%)
2.092
(46%)
736
(16%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4
(0%)
1.854
(41%)
620
(14%)
2.023
(44%)
56
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 506
Bloed- en lymfestelsel : 873
Bloedvaten : 199
Chirurgische en medische verrichtingen : 24
Congenitale en genetische afwijkingen : 13
Endocrien syteem : 6
Hart : 155
Huid- en onderhuid : 1.130
Immuunsysteem : 121
Infecties en parasitaire aandoeningen : 500
Intoxicaties en letsels : 525
Lever en galwegen : 94
Maag-darmstelsel : 596
Neoplasmata : 132
Nier en urinewegen : 765
Oog : 279
Oor en evenwichtsorgaan : 11
Product aanlegenheden : 31
Psychisch : 56
Sociale omstandigheden : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 112
Testuitslagen en onderzoeken : 283
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.010
Voeding en stofwisseling : 139
Voortplantingsstelsel en borsten : 101
Zenuwstelsel : 250
Zwangerschap en perinatale periode : 1
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01DC01 BLEOMEDAC (BLEOMYCINE) Poeder injectievloeistof
2 L01DC01 BLEOMYCINE Injectie/infuus, Poeder injectievloeistof
3 L01DC01 BLEOMYCINE (BLEOMYCINE) Injectie