Lareb Databank

Opnieuw zoeken

NAPROXEN

Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet, Omhulde tablet, Zetpil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in NAPROXEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AE02 ALEVE CLASSIC (NAPROXEN) Omhulde tablet
M01AE02 ALEVE FEMINAX (NAPROXEN) Tablet
M01AE02 ALEVE INTENSE (NAPROXEN) Tablet
M01AE02 ALEVE SELECT (NAPROXEN) Tablet
M01AE02 NAPROXEN Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet, Omhulde tablet, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 NAPROXEN Photodermatosis 6-2-2008 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-5-2023.


NAPROXEN

Aantal meldingen 1.342
Ernstig 145
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
410
(31%)
930
(69%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 110
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 6
astmacrisis : 1
bloedneus : 11
bronchospasme : 7
eosinofiele pneumonie : 1
Faryngeale zwelling : 2
hik : 2
hoesten : 3
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 3
irritatie keel : 5
kortademigheid : 46
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 2
neusklachten : 1
neusoedeem : 1
niezen : 1
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 6
snelle ademhaling : 1
stemstoornis : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht in de longen : 2
zweer neus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 12
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
bloedingaandoening : 1
bloedstollingsstoornis : 1
leukocytose : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 55
aorta dissecans : 1
Bloeduitstorting : 24
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
embolie : 1
flauwvallen : 2
hypovolemische shock : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
maligne hypertensie : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 3
trombose : 1
trombose ader : 2
vaatontsteking : 2
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 7
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 44
hartaandoening : 1
hartfalen : 3
hartkloppingen : 31
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 3
ontsteking hartzakje : 1
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 322
acne : 3
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 28
blaar : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 2
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 4
erythema multiforme : 3
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 34
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 11
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 3
huidirritatie : 2
huidkloven : 2
huidlaesie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 5
huidreactie : 1
huiduitslag : 38
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 4
huidverkleuring : 3
Jeuk : 42
jeukende huiduitslag : 9
Meerdere blauwe plekken : 12
nachtzweten : 4
nagelafwijking : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 3
overmatig zweten : 16
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pseudoporfyrie : 1
psoriasis : 4
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 13
rode huiduitslag : 22
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 4
roodheid : 15
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
vervellen : 5
Immuunsysteem : 57
anafylactische reactie : 15
anafylactische shock : 21
overgevoeligheid : 18
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 35
acne met pustels : 1
amandelontsteking : 1
blaasontsteking : 1
bronchitis : 1
Candida-infectie : 1
diverticulitis : 1
faryngitis : 2
gordelroos : 1
hersenvliesontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 5
ontsteking tandvlees : 5
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
orale candida infectie : 1
orale herpes : 3
pustuleuze rash : 1
tandpulpitis : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 3
blootstelling via moedermelk : 1
kneuzing : 1
Vreemd lichaam in de keel : 1
Lever en galwegen : 4
geelzucht : 1
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 688
aandoening maag-darmstelsel : 10
aandoening slokdarm : 3
aandoening van anus en endeldarm : 2
abnormale ontlasting : 1
aften : 10
anale hemorragie : 2
anale pruritus : 1
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 12
bloedbraken : 4
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 4
bloeding van de endeldarm : 5
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 9
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braken : 29
buikbloeding : 12
buikklachten : 17
buikpijn : 121
colitis ulcerosa : 1
diarree : 47
droge mond : 17
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 6
gingiva-pijn : 1
hemorroïden getromboseerd : 1
lip droog : 3
lipoedeem : 1
lipzwelling : 13
maagaandoening : 3
maag-darm bloeding : 10
maag-darm pijn : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 26
maagontsteking : 5
maagperforatie : 2
maagzweer : 6
maagzweerbloeding : 2
maagzweerperforatie : 2
misselijkheid : 113
niet-infectieuze gingivitis : 1
obstipatie, verstopping : 32
oedeem mond : 2
oesofaguspijn : 2
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 21
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 7
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 43
pijn in de mond : 3
pijn in de onderbuik : 4
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
slijmerige stoelgangen : 1
speekselkliervergoting : 2
tandpijn : 1
tandvleesblaar : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 3
tongblaren : 3
tongoedeem : 1
tongontsteking : 2
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 3
verminderde gevoeligheid in de mond : 3
winderigheid : 12
zwarte ontlasting (door bloed) : 4
zweertje in de mond : 8
zweertje op de lip : 1
zwelling in mond : 4
Neoplasmata : 1
slokdarmcarcinoom : 1
Nier en urinewegen : 36
aandoening urinelozing : 2
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 4
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 3
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 5
nierkoliek : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 3
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 5
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 44
accomodatiestoornis ooglens : 2
bloeding in het oogwit : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 2
ongemak in het oog : 1
ontsteking oogleden : 1
oogafscheiding : 1
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 2
oogoedeem : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 12
zwelling van ooglid : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 35
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 2
dysacusis : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 25
slechthorendheid : 4
Product aanlegenheden : 2
product coatingaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 107
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
abnormale dromen : 5
achtervolgingswaan : 1
agressie : 3
angst : 4
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 9
depressieve stemming : 10
dissociatie : 2
dissociatieve stoornis : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 7
ijlen : 1
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 4
onrust : 4
ontremming : 1
paniekaanval : 3
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 7
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 15
spanning : 2
spraakzucht : 1
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 6
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 71
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
gewrichtspijn : 14
gewrichtszwelling : 5
Klachten skelet/spierstelsel : 1
liespijn : 1
myokymie : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 3
rugpijn : 2
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 17
spierspasmen : 13
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 46
bloed in urine : 1
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verhoogde oogboldruk : 4
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
vertraagde bloedstolling : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 276
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 26
gevoel abnormaal : 4
gevoel van relaxatie : 1
gezichtszwelling : 12
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 4
het koud hebben : 6
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 6
jeuk op de injectieplaats : 3
koorts : 16
koude rillingen : 10
lichaamszwakte : 3
litteken op implantatieplaats : 1
loopstoornis : 1
malaise : 23
oedeem : 13
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 5
onverwacht effect : 12
perifeer oedeem : 32
perifere zwelling : 4
pijn in de borstkas : 7
pijn op de injectieplaats : 11
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 4
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 2
vermoeidheid : 37
verslechtering van de aandoening : 2
zweertje op slijmvliezen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 7
Voeding en stofwisseling : 25
alcoholintolerantie : 1
alkalose : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 3
verminderde eetlust : 2
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 9
Voortplantingsstelsel en borsten : 45
aandoening van vulva : 1
abnormale terugtrekking bloeding : 1
bloed in het sperma : 1
borstcyste : 1
borstvergroting : 1
genitaal erytheem : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 4
impotentie : 4
Intermenstrual bleeding : 3
menstruatiestoornis : 8
onregelmatige menstruatie : 3
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
penisaandoening : 2
penisblaar : 1
peniszwelling : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 3
verlate menstruatie : 1
verminderde menstruatie : 2
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 291
aandachtstoornis : 10
aangezichtspijn : 1
afwijking trigeminus zenuw : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 74
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 3
geruptureerd cerebraal aneurysma : 1
hersenbloeding : 2
hoofdpijn : 70
hypersomnie : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 1
onhandigheid : 1
ontsteking oogzenuw : 3
overactiviteit : 2
petit mal epilepsie : 2
presyncope : 3
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 51
Smaakstoornis : 1
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 15
tintelingen slijmvlies : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 2
tongbeet : 1
tongverlamming : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 5
veranderd bewustzijn : 2
verandering reukvermogen : 1
verlamming van een van de oogzenuwen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 3
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NAPROXEN

Aantal meldingen 122.658
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
68.822
(56%)
36.417
(30%)
17.419
(14%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
196
(0%)
77.787
(63%)
25.311
(21%)
17.150
(14%)
2.214
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.753
Bloed- en lymfestelsel : 2.511
Bloedvaten : 3.518
Chirurgische en medische verrichtingen : 448
Congenitale en genetische afwijkingen : 157
Endocrien syteem : 126
Hart : 2.718
Huid- en onderhuid : 25.175
Immuunsysteem : 6.783
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.050
Intoxicaties en letsels : 17.287
Lever en galwegen : 1.131
Maag-darmstelsel : 28.148
Neoplasmata : 334
Nier en urinewegen : 3.856
Oog : 9.719
Oor en evenwichtsorgaan : 1.258
Product aanlegenheden : 1.144
Psychisch : 5.500
Sociale omstandigheden : 302
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.466
Testuitslagen en onderzoeken : 4.929
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 37.968
Voeding en stofwisseling : 1.514
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.453
Zenuwstelsel : 12.816
Zwangerschap en perinatale periode : 105
Vergelijkbare geneesmiddelen