Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE)

Neusspray

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R01AD11 NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D., Meyboom R.H.B. Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal GeBu 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


TRIAMCINOLON

Aantal meldingen 84
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
27
(32%)
56
(67%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
bloedneus : 3
kortademigheid : 2
neusverstopping : 1
perforatie neus-tussenschot : 1
Respiratory symptom : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 4
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 1
trombose : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 18
angio-oedeem : 1
galbulten : 4
huiduitslag : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelverkleuring : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
vaginale infectie : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 14
blaarvorming mondslijmvlies : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
mesenterische arterietrombose : 1
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 2
tandpijn : 1
tintelingen mond : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 2
alveesklierkanker : 1
borstkanker : 1
Nier en urinewegen : 3
blaasontsteking met bloedplassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 3
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
rood oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
doofheid : 1
oorsuizen : 2
Psychisch : 9
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 1
Apathisch : 1
Lusteloos : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
gewrichtspijn : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 1
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18
geneesmiddelinteractie : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
injectieplaatsoedeem : 1
koorts : 1
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 5
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verminderde eetlust : 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
Zenuwstelsel : 23
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 1
duizeligheid : 5
dyskinesie : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 3
niet kunnen ruiken : 2
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRIAMCINOLON

Aantal meldingen 18.028
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.189
(57%)
5.251
(29%)
2.588
(14%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
29
(0%)
11.811
(66%)
2.504
(14%)
3.421
(19%)
263
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.062
Bloed- en lymfestelsel : 116
Bloedvaten : 963
Chirurgische en medische verrichtingen : 85
Congenitale en genetische afwijkingen : 27
Endocrien syteem : 543
Hart : 510
Huid- en onderhuid : 3.689
Immuunsysteem : 903
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.567
Intoxicaties en letsels : 2.153
Lever en galwegen : 47
Maag-darmstelsel : 1.599
Neoplasmata : 99
Nier en urinewegen : 214
Oog : 1.547
Oor en evenwichtsorgaan : 213
Product aanlegenheden : 321
Psychisch : 1.108
Sociale omstandigheden : 82
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.476
Testuitslagen en onderzoeken : 1.095
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.986
Voeding en stofwisseling : 370
Voortplantingsstelsel en borsten : 553
Zenuwstelsel : 2.628
Zwangerschap en perinatale periode : 27
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AD01 BECLOMETASON Neusspray
2 R01AD04 FLUNISOLIDE Overige toedieningsvormen
3 R01AD05 BUDESONIDE Neusspray
4 R01AD05 RHINOCORT (BUDESONIDE) Neusspray (inhalatiepoeder nasaal)
5 R01AD08 FLIXONASE (FLUTICASON) Neusdruppels, Neusspray
6 R01AD08 FLUTICASON Neusspray
7 R01AD09 MOMETASON Neusspray
8 R01AD09 NASONEX (MOMETASON) Neusspray
9 R01AD12 AVAMYS (FLUTICASON) Neusspray
10 R01AD53 XYLOMETAZOLINE/DEXAMETHASON Neusspray
11 R01AD58 DYMISTA (AZELASTINE/FLUTICASON) Neusspray