Lareb Databank

Opnieuw zoeken

NORFLOXACINE

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in NORFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA06 NORFLOXACINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Bouvy M.L, Gerts B.M.F, Smakman-Nossbaum E, van Puijenbroek E.P Fixed drug eruption bij gebruik van norfloxacine. Huisarts en Wetenschap 1997 40(12):595-7
2 Scholl J Fluorchinolonen en stomatitis Geneesmiddelenbulletin 2011 45;93 Download publicatie

3 van der Linden S, van Grootheest A.C Norfloxacine en hypoglykemie Geneesmiddelenbulletin 2012 46(2):22-23 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Norfloxacin and hypoglycaemia 2011 Signals document

2 Mogelijke hypoglykemie tijdens gelijktijdig gebruik van glimepiride en norfloxacine 1998 Signals document

3 Fluoroquinolones and stomatitis, a possible group effect 2011 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


NORFLOXACINE

Aantal meldingen 335
Ernstig 50
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
95
(28%)
238
(71%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
hik : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 6
kortademigheid bij inspanning : 1
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
eosinofilie : 1
Immune trombocytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 7
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 1
maligne hypertensie : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 9
hartkloppingen : 5
snel hartritme : 3
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 58
angio-oedeem : 5
brandend gevoel van de huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 3
haaruitval : 4
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidafwijking (fixed eruption) : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
nagelgroei abnormaal : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig zweten : 2
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 2
Immuunsysteem : 5
overgevoeligheid : 4
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
abces : 1
buikgriep : 1
faryngitis : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
pustuleuze rash : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 20
peesletsel : 7
ruptuur pees : 12
spierscheur : 1
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 87
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
anorectaal ongemak : 1
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 3
braken : 4
buikbloeding : 1
buikpijn : 14
colitis ulcerosa : 1
diarree : 18
droge mond : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 20
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 5
ontstoken lippen : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 3
Nier en urinewegen : 18
Acute kidney injury : 2
bloed in de urine : 1
nierfunctie verminderd : 3
nierontsteking : 1
nierpijn : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 5
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 1
urogenitale bloeduitstorting : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 13
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
oogaandoening : 1
oogoedeem : 1
rood oog : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 7
draaiduizeligheid : 4
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 36
agressie : 1
angst : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressieve stemming : 4
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 6
nachtmerrie : 1
onrust : 4
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 3
verwarde toestand : 6
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 91
botpijn : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 5
gewrichtspijn : 9
hielpijn (fasciïtis plantaris) : 1
nekpijn : 1
pees pijn : 2
peesafwijking : 2
peesongemak : 2
peesontsteking : 45
pijn in de zij : 1
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 10
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 2
Liver function test increased : 1
verminderd hoeveelheid urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 27
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 2
het heet hebben : 1
koorts : 2
koude rillingen : 2
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifeer oedeem : 3
pijn : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 13
abnormale gewichtstoename : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 5
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
Intermenstrual bleeding : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
Zenuwstelsel : 74
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
duizeligheid : 19
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
flauwvallen : 4
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 2
gevoelsverlies : 1
hoofdpijn : 16
myasthenia gravis : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere zenuwpijn : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 5
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 3
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NORFLOXACINE

Aantal meldingen 15.643
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.983
(64%)
5.293
(34%)
367
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
55
(0%)
1.436
(9%)
8.238
(53%)
5.128
(33%)
786
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 626
Bloed- en lymfestelsel : 461
Bloedvaten : 332
Chirurgische en medische verrichtingen : 21
Congenitale en genetische afwijkingen : 50
Endocrien syteem : 10
Hart : 423
Huid- en onderhuid : 7.611
Immuunsysteem : 496
Infecties en parasitaire aandoeningen : 418
Intoxicaties en letsels : 266
Lever en galwegen : 340
Maag-darmstelsel : 3.011
Neoplasmata : 13
Nier en urinewegen : 300
Oog : 634
Oor en evenwichtsorgaan : 219
Product aanlegenheden : 6
Psychisch : 708
Sociale omstandigheden : 17
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.205
Testuitslagen en onderzoeken : 456
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.727
Voeding en stofwisseling : 193
Voortplantingsstelsel en borsten : 92
Zenuwstelsel : 2.008
Zwangerschap en perinatale periode : 61
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
2 J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet
3 J01MA02 CIPROFLOXACINE Infusievloeistof, Tablet
4 J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank (suspensie)
5 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
7 J01MA12 LEVOFLOXACINE Infusievloeistof, Omhulde tablet
8 J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
9 J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infusievloeistof
10 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
11 J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Infusievloeistof
12 J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infusievloeistof