Lareb Databank

Opnieuw zoeken

OFLOXACINE

Oogdruppels

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01AE01 OFLOXACINE Oogdruppels
S01AE01 TRAFLOXAL (OFLOXACINE) Oogdruppels, Oogzalf

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-6-2022.


OFLOXACINE

Aantal meldingen 40
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
12
(30%)
28
(70%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
kortademigheid : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 1
Huid- en onderhuid : 13
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 2
galbulten : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
otitis externa door schimmels : 1
pustuleuze rash : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Maag-darmstelsel : 15
braken : 3
diarree : 2
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 7
ontsteking mondholte : 1
tintelingen mond : 1
Neoplasmata : 1
maligne melanoom oog : 1
Oog : 18
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
irisaandoening : 2
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 2
oogledenjeuk : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
pijn in het ooglid : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
vreemd lichaamgevoel in ogen : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorzwelling : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 6
angst : 1
depressieve stemming : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinaties : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
het koud hebben : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
malaise : 3
onverwacht effect : 1
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 2
zwelling aangezicht : 1
Zenuwstelsel : 12
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
duizeligheid : 4
hoofdpijn : 2
niet kunnen ruiken : 1
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
verandering reukvermogen : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OFLOXACINE

Aantal meldingen 25.491
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.783
(54%)
10.400
(41%)
1.308
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
208
(1%)
3.960
(16%)
7.882
(31%)
13.430
(53%)
11
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.179
Bloed- en lymfestelsel : 1.320
Bloedvaten : 749
Chirurgische en medische verrichtingen : 31
Congenitale en genetische afwijkingen : 70
Endocrien syteem : 18
Hart : 791
Huid- en onderhuid : 8.131
Immuunsysteem : 1.055
Infecties en parasitaire aandoeningen : 713
Intoxicaties en letsels : 749
Lever en galwegen : 661
Maag-darmstelsel : 4.425
Neoplasmata : 26
Nier en urinewegen : 639
Oog : 1.376
Oor en evenwichtsorgaan : 594
Product aanlegenheden : 20
Psychisch : 3.637
Sociale omstandigheden : 42
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.383
Testuitslagen en onderzoeken : 853
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.251
Voeding en stofwisseling : 409
Voortplantingsstelsel en borsten : 147
Zenuwstelsel : 4.162
Zwangerschap en perinatale periode : 99
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01AE03 CILOXAN () Oogdruppels
2 S01AE07 VIGAMOX (MOXIFLOXACINE) Oogdruppels