Lareb Databank

Opnieuw zoeken

OLANZAPINE

Smelttablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in OLANZAPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AH03 OLANZAPINE Smelttablet
N05AH03 ZALASTA (OLANZAPINE) Smelttablet
N05AH03 ZYPADHERA (OLANZAPINE) Poeder voor injectie
N05AH03 ZYPREXA (OLANZAPINE) Poeder injectievloeistof, Smelttablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Meyboom R.H.B Can olanzapine cause haematological reactions? WHO Signal 1998 may:2
2 Rolfes L, van Hunsel F Check regelmatig metabole waarden bij antipsychotica Pharmaceutisch Weekblad 2015 105(17):22-23 Download publicatie

3 Weits G Bittere pil: Olanzapine Gezondgids 2015 februari 2015 Download publicatie

4 Dijkstra ME, van der Weiden CFS, Schol-Gelok S, Muller-Hansma AHG, Cohen G, van der Bemt PMLA, Kruip MJHA Venous thrombosis during olanzapine treatment: a complex association. The Netherlands Journal of Medicine 2018 76 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Meldingen van olanzapine en overlijden 1998 Signals document

2 olanzapine en cardiomyopathie 2008
3 Olanzapine and amenorrhea 2007 Signals document

4 Olanzapine en trombo-embolische complicaties 2001 Signals document

5 Olanzapine and hyponatraemia 2006 Signals document

6 Olanzapine and Cerebrovascular Accident 2014 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


OLANZAPINE

Aantal meldingen 671
Ernstig 234
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
343
(51%)
325
(48%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 57
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
ademstilstand : 1
astma : 1
bloedneus : 4
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
gevoel te stikken : 1
hik : 1
kortademigheid : 16
longembolie : 12
longinfarct : 1
luchtwegaandoening : 1
niezen : 1
onderdrukking ademhaling : 1
respiratoire aandoening neonataal : 1
snurken : 9
stemstoornis : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
verslikken : 1
Bloed- en lymfestelsel : 33
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 9
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
Bloedarmoede : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 9
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) : 1
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 5
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 35
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
embolie : 2
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 2
hemodynamische instabiliteit : 1
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 2
trombose : 4
trombose ader : 4
verhoogde bloeddruk : 7
wisselende bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
anti-androgeentherapie : 1
Endocrien syteem : 7
auto-immune thyreoïditis : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
ziekte van de bijschildklieren (hyperparathyreoidie) : 1
Hart : 35
bundeltakblok rechts : 1
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 5
hartspieraandoening : 3
hartstilstand : 9
onregelmatige hartslag : 2
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 5
trage hartslag : 1
trage regelmatige hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 81
acne : 3
angio-oedeem : 2
cyste van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 18
hidradenitis : 1
huidaandoening : 1
huidirritatie : 1
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 13
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 3
nachtzweten : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 9
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 4
roodheid : 2
toename huidpigment : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 3
sarcoidose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
abces op de injectie plaats : 3
gordelroos : 1
huid bacteriële infectie : 1
injectieplaatsinfectie : 1
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
neutropenische sepsis : 1
sepsis : 1
Intoxicaties en letsels : 27
complicatie na verrichting : 15
gewrichtsletsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
off-label gebruik : 2
opzettelijke overdosis : 1
overdosis : 1
Product communication issue : 1
Producttoedieningsfout : 1
ruptuur pees : 1
val : 1
vergiftiging : 1
verkeersongeluk : 1
Lever en galwegen : 5
geelzucht : 2
geelzucht (hepatocellulair) : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 88
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 1
Anesthesie van de mond : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 1
braken : 6
buikbloeding : 1
buikpijn : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 1
droge mond : 13
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 3
hemorroïdale hemorragie : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
liesbreuk : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
megacolon : 1
misselijkheid : 16
mondaandoening : 1
navelbreuk : 1
obstipatie, verstopping : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 5
pijn in de bovenbuik : 2
tandaandoening : 1
tandvlees aandoening : 1
tongblaren : 1
tongverkleuring : 1
verhard deel ontlasting (fecaloom) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 6
verkleurde ontlasting : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 3
goedaardig vetgezwel : 1
hersenneoplasma : 1
leiomyoom : 1
Nier en urinewegen : 32
aandoening urinelozing : 3
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
incontinentie : 6
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
slappe blaas (atone blaas) : 1
urine-incontinentie : 7
urineretentie : 7
vaak plassen : 2
vaker urineren : 1
Oog : 46
Afwijking oogbeweging : 1
droog oog : 5
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
glasvochtaandoening : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 3
lichtschuwheid : 1
oculogyrische crisis : 3
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
ooglidzwelling : 2
oogpijn : 1
periorbitale zwelling : 1
pupil vernauwing : 5
rood oog : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductieaandoening : 1
vochtophoping rondom oogkas : 3
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 8
cerumen samengeperst : 1
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 3
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 4
abnormale smaak van product : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Product reconstitution quality issue : 1
Psychisch : 173
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 3
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 2
angst : 7
angststoornis : 1
Apathisch : 1
brassend eten : 1
depressie : 8
depressieve stemming : 8
desoriëntatie : 3
dissociatie : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 4
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 2
fobie : 1
gelijkmatige stemming : 4
gestoord denken : 1
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hypomanie : 1
ijlen : 5
impulsief gedrag : 1
katatonie : 1
nachtmerrie : 4
negatieve gedachten : 1
obsessieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 3
onrust : 4
paniekaanval : 3
persoonlijkheidsverandering : 2
prikkelbaarheid : 3
psychiatrisch symptoom : 1
psychische decompensatie : 2
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 6
rusteloosheid : 12
schizofrenie : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 10
somnabulisme : 1
spanning : 2
stotteren : 1
stress : 1
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 1
uitvoerende disfunctie : 2
verminderd libido : 3
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 6
waandenkbeelden : 4
woede-aanval : 2
zelfmoord : 7
zelfmoordgedachte : 12
zelfmoordpoging : 4
Sociale omstandigheden : 2
looponbekwaamheid : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 64
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
botpijn : 1
compartimentsyndroom : 1
dwangstand van het hoofd : 1
dwerggroei : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 5
gewrichtspijn : 9
kaakaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in kaak : 1
pijnlijk stuitje : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 6
Spierpijn : 10
spierspasmen : 10
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 104
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 5
bloeddruk verhoogd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 4
comaschaal abnormaal : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 5
elektrocardiogram QT-interval abnormaal : 2
gewicht verhoogd : 62
gewicht verlaagd : 3
glucose urine : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hormoonspiegel abnormaal : 1
intelligentietest : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 2
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 159
algemeen symptoom : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 14
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 4
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
gevoel abnormaal : 5
gevoel van relaxatie : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 7
griepachtige verschijnselen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatswarmte : 1
kater : 1
koorts : 5
koude rillingen : 7
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 7
malaise : 8
oedeem : 2
onttrekkingssyndroom : 7
onverwacht effect : 13
orgaanfunctiestoornis : 2
perifeer oedeem : 12
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 2
plotselinge hartdood : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
Slijmvliesaandoening : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
verhoging lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie) : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 22
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 62
diabetes mellitus : 13
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
hyperglykemisch hyperosmolair niet-ketotisch syndroom : 1
hypernatriëmie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
stofwisselingsstoornis : 2
te veel bloedvetten : 2
toegenomen eetlust : 11
type 1 diabetes mellitus : 1
type 2 diabetes mellitus : 7
uitdroging : 2
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 2
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
vocht vasthouden : 1
waterintoxicatie : 1
zwaarlijvigheid : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 41
borstcyste : 1
borstpijn : 2
borstvergroting : 5
endometriumhypoplasie : 1
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
Intermenstrual bleeding : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 3
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 2
premenstrueel syndroom : 3
testikelterugtrekking : 1
uitblijven zaadlozing : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 5
wegblijven van de menstruatie : 10
Zenuwstelsel : 264
aandachtstoornis : 3
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 2
afwijkend coördinatievermogen : 3
beroerte (CVA) : 3
beroerte (CVA) : 1
bewegingsstoornis : 2
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 3
cognitieve aandoening : 2
coma : 3
dementie (vasculair) : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 23
dyskinesie : 6
dysstasie : 1
epilepsie : 4
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 2
flauwvallen : 7
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 2
herseninfarct : 2
hoofdpijn : 18
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 2
maligne neuroleptica syndroom : 11
migraine : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 2
niet-reagerend op prikkels : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 1
postinjectie delirium-sedatiesyndroom : 12
presyncope : 1
reflexen afwijkend : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaperigheid : 23
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 8
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 6
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 5
tintelingen : 6
toegenomen spierspanning (dystonie) : 8
toeval (convulsie) : 11
trilling/beving (tremor) : 8
veranderd bewustzijn : 2
verandering reukvermogen : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verhoogde spanning : 3
verminderd bewustzijn : 17
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 5
versterkte reflexen : 1
verstoorde smaak : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 3
doodgeboorte : 1
foetale groeibeperking : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OLANZAPINE

Aantal meldingen 76.952
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
34.959
(45%)
38.026
(49%)
3.967
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
701
(1%)
31.449
(41%)
18.417
(24%)
23.623
(31%)
2.762
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 3.923
Bloed- en lymfestelsel : 2.894
Bloedvaten : 4.251
Chirurgische en medische verrichtingen : 985
Congenitale en genetische afwijkingen : 341
Endocrien syteem : 904
Hart : 5.240
Huid- en onderhuid : 3.951
Immuunsysteem : 463
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.517
Intoxicaties en letsels : 11.349
Lever en galwegen : 3.522
Maag-darmstelsel : 8.903
Neoplasmata : 525
Nier en urinewegen : 2.850
Oog : 2.588
Oor en evenwichtsorgaan : 491
Product aanlegenheden : 633
Psychisch : 16.782
Sociale omstandigheden : 609
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.985
Testuitslagen en onderzoeken : 17.321
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17.514
Voeding en stofwisseling : 11.538
Voortplantingsstelsel en borsten : 2.245
Zenuwstelsel : 25.394
Zwangerschap en perinatale periode : 483
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AH02 CLOZAPINE Drank, Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet
2 N05AH02 LEPONEX (CLOZAPINE) Tablet
3 N05AH02 ZAPONEX (CLOZAPINE) Smelttablet
4 N05AH04 QUETIAPINE Filmomhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
5 N05AH04 SEROQUEL (QUETIAPINE) Filmomhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte