Lareb Databank

Opnieuw zoeken

OLMESARTAN

Filmomhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in OLMESARTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09CA08 OLMESARTAN Filmomhulde tablet
C09CA08 OLMETEC (OLMESARTAN) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


OLMESARTAN

Aantal meldingen 67
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
29
(43%)
38
(57%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 4
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 3
orofaryngeale pijn : 2
prikkeling voorhoofdsholten : 1
sputumretentie : 1
stemstoornis : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Normocytic anaemia : 1
Bloedvaten : 4
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 12
galbulten : 1
haaruitval : 2
huiduitslag : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
roodheid : 1
toename huidpigment : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
blaasontsteking : 1
Maag-darmstelsel : 14
braken : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 1
darmvilli-atrofie : 3
diarree : 2
lipzwelling : 1
oedeem mond : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
zachte ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 4
Acute kidney injury : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
Oog : 4
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Psychisch : 7
depressie : 1
emotionele stoornis : 1
Lusteloos : 1
slaapstoornis : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 2
Sociale omstandigheden : 1
looponbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 29
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 6
liespijn : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 4
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 3
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
lichaamszwakte : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 7
perifere zwelling : 1
pijn : 1
toename van vetweefsel : 1
vermoeidheid : 6
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 2
hypofagie : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 18
duizeligheid : 3
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 1
migraine : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 1
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 6
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OLMESARTAN

Aantal meldingen 16.597
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.810
(35%)
4.360
(26%)
6.427
(39%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
24
(0%)
10.382
(63%)
2.165
(13%)
3.855
(23%)
171
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 990
Bloed- en lymfestelsel : 430
Bloedvaten : 1.660
Chirurgische en medische verrichtingen : 480
Congenitale en genetische afwijkingen : 96
Endocrien syteem : 43
Hart : 683
Huid- en onderhuid : 1.341
Immuunsysteem : 305
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.782
Intoxicaties en letsels : 1.498
Lever en galwegen : 1.000
Maag-darmstelsel : 8.160
Neoplasmata : 305
Nier en urinewegen : 2.838
Oog : 323
Oor en evenwichtsorgaan : 192
Product aanlegenheden : 276
Psychisch : 863
Sociale omstandigheden : 78
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.078
Testuitslagen en onderzoeken : 3.279
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.115
Voeding en stofwisseling : 1.526
Voortplantingsstelsel en borsten : 141
Zenuwstelsel : 3.040
Zwangerschap en perinatale periode : 108
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09CA01 COZAAR (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
2 C09CA01 ENTRIZEN (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
3 C09CA01 LOSANOX (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
4 C09CA01 LOSARTAN Drank (suspensie), Filmomhulde tablet
5 C09CA02 EPROSARTAN Omhulde tablet
6 C09CA02 TEVETEN (EPROSARTAN) Omhulde tablet
7 C09CA03 DIOVAN (VALSARTAN) Drank, Omhulde tablet
8 C09CA03 VAGRECOR (VALSARTAN) Omhulde tablet
9 C09CA03 VALSARTAN Omhulde tablet
10 C09CA04 APROVEL (IRBESARTAN) Tablet
11 C09CA04 IRBESARTAN Tablet
12 C09CA04 SABERVEL (IRBESARTAN) Tablet
13 C09CA06 ATACAND (CANDESARTAN) Tablet
14 C09CA06 CANDESARTAN Tablet
15 C09CA07 DINORTES (TELMISARTAN) Tablet
16 C09CA07 KINZALMONO (TELMISARTAN) Tablet
17 C09CA07 MICARDIS (TELMISARTAN) Tablet
18 C09CA07 TELMISARTAN Tablet
19 C09CA09 EDARBI () Tablet