Lareb Databank

Opnieuw zoeken

OXALIPLATINE

Infuus, Oplossing voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in OXALIPLATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XA03 OXALIPLATINE Infuus, Oplossing voor infuus
L01XA03 OXALISIN (OXALIPLATINE) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Oxaliplatin and laryngospasm 2011 Signals document

2 Overview of reports of adverse drug reactions associated with oxaliplatin in 2014 and 2015 2015 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


OXALIPLATINE

Aantal meldingen 279
Ernstig 120
Geslacht
Man
Vrouw
145
(52%)
134
(48%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 121
beklemming keel : 7
bronchiale hyperreactiviteit : 1
bronchospasme : 12
diffuse alveolaire beschadiging : 1
dysesthesie keelholte : 15
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
hoorbare piepende ademhaling : 7
interstitiële longziekte : 3
irritatie keel : 1
kortademigheid : 37
larynxaandoening : 1
longembolie : 1
longontsteking : 2
loopneus : 1
neusverstopping : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 17
organiserende pneumonie : 1
stemstoornis : 8
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Immune trombocytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 2
Bloedvaten : 15
aderontsteking : 1
aorta dissecans : 1
aortitis : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 2
lage bloeddruk : 2
trombose : 1
trombose ader : 1
veno-occlusieve ziekte : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 13
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 1
snel hartritme : 1
spasme in de kransslagader : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 34
angio-oedeem : 2
blaar : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 6
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 2
overmatig zweten : 2
palmerytheem : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 11
Stevens-Johnson-syndroom : 1
zweten en rillen : 2
Immuunsysteem : 37
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 30
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
sepsis : 3
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
Intoxicaties en letsels : 10
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 8
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 7
hepatische cirrose : 1
hoge bloeddruk in poortader (portale hypertensie) : 2
leververvetting (hepatische steatose) : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
veno-occlusieve leverziekte : 2
Maag-darmstelsel : 51
aandrang voor ontlasting : 1
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
braken : 13
buikklachten : 1
buikpijn : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 8
enteritis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 3
ingewandenischemie : 1
lipzwelling : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 8
pneumatosis intestinalis : 1
speekselkliervergoting : 1
tintelingen mond : 1
trombose arteria mesenterica : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
Nier en urinewegen : 5
Acute kidney injury : 4
nierfalen : 1
Oog : 25
Afwijking oogbeweging : 2
blindheid : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvelduitval : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 3
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oogpijn : 2
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 1
opticus ischaemie neuropathie : 1
ptosis van een ooglid : 4
rood oog : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 1
doofheid : 1
Psychisch : 5
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
angst : 2
Apathisch : 1
verwarde toestand : 1
Sociale omstandigheden : 1
looponbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 48
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
kaakklem : 7
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 3
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 20
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 11
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 3
leverenzym verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 69
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
het heet hebben : 3
het koud hebben : 1
infuusplaatserytheem : 1
irritatie van infuusplaats : 1
koorts : 7
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 8
loopstoornis : 9
malaise : 5
niet lekker voelen : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 2
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
pijn op infuusplaats : 1
slijmvliesonsteking : 6
temperatuurintolerantie : 4
vermoeidheid : 3
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 7
diabetes mellitus : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
uitdroging : 1
verhoogde triglyceriden : 2
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Zenuwstelsel : 107
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 3
beroerte (CVA) : 2
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
Cold dysaesthesia : 1
duizeligheid : 12
dyskinesie : 2
dysstasie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 4
gedeeltelijke verlamming : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenbloeding bij pasgeborene : 1
hoofdpijn : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 3
neurotoxiciteit : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 3
perifere zenuwpijn : 6
Polyneuropathie : 6
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 1
presyncope : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 8
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 12
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
teken van Lhermitte : 1
tintelingen : 11
Toxic leukoencephalopathy : 1
toxische neuropathie : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 1
VIde zenuwparalyse : 1
zenuwpijn handen en voeten : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OXALIPLATINE

Aantal meldingen 127.043
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
55.302
(44%)
66.423
(52%)
5.318
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.311
(1%)
18.408
(14%)
75.669
(60%)
30.274
(24%)
1.381
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 15.619
Bloed- en lymfestelsel : 26.838
Bloedvaten : 10.615
Chirurgische en medische verrichtingen : 272
Congenitale en genetische afwijkingen : 139
Endocrien syteem : 90
Hart : 4.113
Huid- en onderhuid : 24.473
Immuunsysteem : 7.620
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.868
Intoxicaties en letsels : 3.452
Lever en galwegen : 3.237
Maag-darmstelsel : 31.150
Neoplasmata : 2.113
Nier en urinewegen : 2.035
Oog : 1.624
Oor en evenwichtsorgaan : 433
Product aanlegenheden : 162
Psychisch : 1.695
Sociale omstandigheden : 120
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.528
Testuitslagen en onderzoeken : 13.733
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23.285
Voeding en stofwisseling : 5.902
Voortplantingsstelsel en borsten : 206
Zenuwstelsel : 19.563
Zwangerschap en perinatale periode : 55
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XA01 CISPLATINE Oplossing voor infuus
2 L01XA01 PLATOSIN (CISPLATINE) Infuus
3 L01XA02 CARBOPLATINE Infuus, Oplossing voor infuus
4 L01XA02 CARBOSIN (CARBOPLATINE) Oplossing voor infuus